• Olympiáda ľudských práv

      Dňa 7.4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Z našej školy postúpila tretiačka Alžbeta Chmelková, ktorá nás veľmi dôstojne reprezentovala. Prisľúbila, že na budúci sa chce zúčastniť znovu, pretože tento ročník sa tiež neuskutočnil tradične. Bez online formy, s možnosťou byť v Omšení a spoznať iných účastníkov je otvorenejšia a prijateľnejšia forma pre všetkých zúčastnených. Tentokrát nezasiahol vírus, ale konflikt na Ukrajine. Komplex v Omšení, kde celoslovenské kolo malo prebiehať a roky prebieha, poskytlo Ministerstvo núdznym susedom. Skutočnosť sme prijali s pokorou, veď sa naplnila podstata súťaže. O ľudských právach netreba len rozprávať, ale je potrebné pomáhať, ako dokážeme. Sme hrdí, že Slovensko pomáha.-js-

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

      ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

      Tri pojmy, ktoré charakterizujú projektové stretnutie v talianskom Turíne začiatkom mesiaca máj.

      Problematike znečistenia vody sme sa mali venovať v Turíne pred 2 rokmi, ale bohužiaľ nás zastavila pandémia. Teraz to už vyšlo. V Turíne sme sa stretli so zástupcami partnerských škôl z Bulharska, Českej republiky, Litvy, Estónska a samozrejme z hosťujúcej školy v Taliansku. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková a Tomáš Bobka v sprievode pani učiteľky Kobelovej a Štefánikovej reprezentovali našu školu. Každá škola prezentovala problémy s vodou vo svojej krajine, v mikrobiologickom laboratóriu sa žiaci venovali rozboru prinesených vzoriek vody, absolvovali CLIL vyučovanie v Environmentálnom múzeu v Turíne a zvládli aj jednoduché pokusy v chemickom laboratóriu. Spestrením bola prehliadka kultúrnych pamiatok v Turíne a exkurzia do Milána, kde sme

    • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ
     • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ

      Dňa 28. apríla 2022 sme vycestovali do Hrachova, kde sa konalo OKRESNÉ KOLO v BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste a vybojovalo si postup na KRAJSKÉ KOLO.

      Postupová súťaž na seba nenechala dlho čakať, a tak sme 5. mája 2022 odcestovali do Zvolena a pokračovali v súťažení. Dievčatá Kristína Stieranková (5.B) a Tereza Kederová (1.B), v konkurencii 6 družstiev, získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

     • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ

      Vďaka uvoľneniu opatrení pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obnoveniu niektorých školských športových súťaží. Dňa 20.apríla sme nezaháľali a zúčastnili sa OKRESNÉHO KOLA v BASKETBALE ŽIAKOV SŠ. Súťaž organizovalo CVČ RELAX, Rimavská Sobota, v spolupráci so Strednou odbornou školou v Tisovci. Súťaže sa zúčastnili družstvá: SOŠ Tisovec a EGT Tisovec. Družstvo chlapcov EGT sa umiestnilo na 2. mieste. Žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu.(ZU)

    • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ
     • Dokážeme spolu viac - štafeta na EGT.

      V rámci štafetového behu naprieč celým Slovenskom, ktorý spája všetky evanjelické školy došlo k odovzdaniu štafety u nás na EGT.

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v termíne od 1.4.2022 až do 22.4.2022 behali, bicyklovali a zbierali km do súťaže Dokážeme spolu viac na podporu rekonštrukcie sociálnych zariadení pre hluchoslepé deti v Červenici.

     • Deň Zeme 2022

      22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Posledné dva roky sme boli všetci doma na dištančnom vyučovaní a viacerí naši žiaci sa zapojili do skrášlenia okolia svojho bydliska. V tomto školskom roku sme sa mohli vrátiť k akcii organizovanej školou.

      Žiaci 1. ročníka sa vybrali po náučnom chodníku "Poďte s nami za sysľami". Tento náučný chodník v roku 2019 navrhli naši žiaci a stali sa tak víťazmi celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. V tom istom roku sa ich návrh s podporou NP Muránska planina aj zrealizoval. Autori projektu sú v súčasnosti už naši absolventi, ale EGT sa o náučný chodník aj naďalej stará a bude starať.

    • Deň Zeme 2022
     • Deň narcisov 2022

      PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

     • DÔLEŽITÉ!!!

      V SÚČASNEJ SITUÁCII POVAŽUJE NAŠA ŠKOLA EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM TISOVEC ZA DÔLEŽITÉ SA DIŠTANCOVAŤ OD AKÝCHKOĽVEK PREJAVOV NENÁVISTI, XENOFÓBIE A SPOCHYBŇOVANIA VÁŽNOSTI SITUÁCIE NA UKRAJINE.

      Škola sa snaží pomáhať našim susedom, ktorí pred vojnou chránia seba a svoje rodiny. Sme dobrovoľne zapojení do spolupráce s organizáciou, ktorá pomoc poskytuje v okrese a tiež s našou cirkvou, ktorá pomáha priamo v meste.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

      Lukáš Ferencz z V.B triedy obhájil svoju pozíciu ekonomického znalca aj v tomto školskom roku. Po úspešnom absolvovaní školského kola postúpil do krajského. To sa konalo v online priestore dňa 24. februára. Zúčastnilo sa ho 540 študentov z celého Slovenska. Hoci sa Lukášovi darilo a svojimi vedomosťami a ekonomickými analýzami potvrdil vysokú mieru ekonomického myslenia jeho umiestnenie (8. najlepší v kraji) mu v silnej konkurencii nepostačovalo na postup do celoslovenského kola. Gratulujeme ku krásnemu umiestneniu medzi mladými ekonómami Slovenska. 😊

     • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave

      V utorok sme sa ako vedenie študentskej firmy Fragment zúčastnilo veľtrhu v Bratislave, kde sme si zrovnali sily s vyše štyridsiatimi študentskými firmami z celého Slovenska. Avšak ako aj po iné roky, ani tentoraz EGT neostalo bez povšimnutia. Po dni strávenom v predajnom stánku a neustálom kontakte s potenciálnymi zákazníkmi, porotcami a bez problémov zvládnutej prezentácii na pódiu sme si ani počas vyhodnotenia priveľmi neoddýchli. Hneď v prvej kategórii sme sa umiestnili na krásnom druhom mieste, po ktorom nasledovali dve ďalšie bronzové medaily a až tri prvé miesta, čím sme získali najviac ocenení zo všetkých firiem.

    • EGT firma Fragment na veľtrhu v Bratislave
    • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe
     • Y.E.S. G.R.E.E.N v Prahe

      V dňoch 28. marca až 1. apríla sa vybraní žiaci druhého ročníka ( Jonáš Bábela, Robert Bíž, Filip Karvay a Petra Porubiaková) zúčastnili ďalšieho stretnutia projektu Y.E.S. G.R.E.E.N, tentokrát v Prahe.

      Na stretnutí sa zúčastnili aj žiaci Bulhraska, Česka, Estónska a Litvy, mali sa zúčastniť aj Taliani, ktorí sa nedostavili. V pondelok bolo v programe prezentovanie prezentácií a následne vzájomné spoznávanie a malá prehliadka Prahy z českými študentami v skupinkách. V utorok sa konal výlet do národného parku České Švajčiarsko, v stredu sa prezentovali rozprávky a uskutočnili workshopy. Vo štvrtok sa žiaci vybrali na exkurziu do Kutnej Hory a v piatok sa prehliadka historických častí Prahy aj spolu s hradom.

     • Volejbalový turnaj

      Dňa 24.3.2022 sa uskutočnil volejbalový turnaj v telocvični SOŠ, ktorý organizovala naša študentská firma Fragment. Zmerali si sily 4 družstvá a vo finálnom zápase si vybojovala zaslúžene prvenstvo trieda 4.A. A nasledujúce miesta obsadili: 2. miesto 3.A a 3.miesto 2.A.

      Špeciálne ocenenie "Najodvážnejší tím" bolo udelené triede 1.A.

    • Volejbalový turnaj
     • „Dokážeme spolu viac“

      Pozvanie do športovej súťaže spojenej s verejnou zbierkou s názvom:

      „Dokážeme spolu viac“

      Ide o celoslovenskú výzvu evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti ich výročia.

      V septembri 2022 bude aj naša škola Evanjelické gymnázium v Tisovci začínať 30. školský rok a pri tejto príležitosti sa pripájame k výzve ESŠ v Liptovskom Mikuláši.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

      Na Slovensku patrí 28. marec už takmer sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. V tento deň majú sviatok všetci učitelia. Pri príležitosti Dňa učiteľov, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, tak máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom za ich pomoc pri vzdelávaní nových generácií. Učiteľská práca je poslaním a za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu si zaslúžia našu úctu a poďakovanie.

     • EGT a Zelený certifikát

      25.3. nám firma SEWA a.s. zaslala email s oznamom, že sme ako bonus k certifikátu o úspešnom vedení projektu ElektroOdpad-Dopad a zbere elektroodpadu získali Zelený certifikát.

      Zelený certifikát a logo sme získali, ako jedna z mála škôl na Slovensku, za odovzdaný elektroodpad a použité batérie za rok 2020-2021. Tento certifikát potvrdzuje, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia a správnemu triedeniu odpadu. Vďaka tomu môžeme využívať služby firmy SEWA a.s. na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

     • Exkurzia

      Dňa 16. marca sa po dvoch rokoch žiaci štvrtého a tretieho ročníka mohli zúčastniť exkurzie v literárnom múzeu v Banskej Bystrici a expozície domu Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Exkurzia bola obohatená zaujímavými faktami o živote banskobystrického rodáka a pani prednášajúca si pre žiakov pripravila pracovný list. V literárnom múzeum im bola podaná prednáška o Petrovi Karvašovi a jeho tvorivom živote. Dozvedeli sme sa veľa nových a užitočných informácií nielen k maturite. V plane je návštevu divadla a inscenovanej hry Petra Karvaša - Polnočná omša. Exkurziu bola príjemným spestrením pomaturitného dňa.

     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.

      Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 26. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Iné...

      Dátumy

    

  • Partneri

   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • JA Slovensko
   • IT Akadémia
   • Školy, ktoré menia svet
   • Medzinárodný študentský preukaz
   • Nadačný fond Telekom
   • Nadácia PONTIS
   • Agence de promotion du FLE
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1119712
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím