• Kde si preukaz vybaviť?

        Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC ako aj informácie o stredoškolskom termináli môžete získať každý pracovný deň v školskej knižnici EGT u pani Smitalovej (zuzana.smitalova@egt.sk), číslo dverí č. 208.