• Napísali o nás a našich žiakoch
     • Napísali o nás a našich žiakoch

     • Prišli o stužkovú, zelené stužky vlastne ani nemajú kde nosiť

      Maturitný ročník v online svete je ťažší

      Už vyše roka sedia súčasní maturanti stredných škôl namiesto v učebniach škôl doma pri počítačoch. Na maturitu sa pripravujú dištančne, chýbajú im cvičenia v laboratóriách aj osobné stretnutia po vyučovaní. Pavel Chmelko, piatak z bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, je optimista v tom, že maturitu so spolužiakmi už absolvujú osobne v škole. Aj s ukončením štúdia na americký spôsob Graduation.

      Je ráno, hodiny ukazujú 7.50 h a maturant Pavel Chmelko, študent piateho ročníka bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, už má zapnutý počítač. Začína sa mu vyučovanie. Prvé dve hodiny bez prestávky má seminár z biológie, po prestávke hodinu angličtiny, štvrtú má voľnú, cez piatu má nemčinu.

      Po obede má ešte dve vyučovacie hodiny, seminár z chémie. "Keby sme dnes boli za normálnych okolností v škole, mali by sme v laboratóriách cvičenia z chémie. Pri dištančnej výučbe to nie je možné, a tak sme mali predmaturitné opakovanie, vypracovávame si otázky, čo by mali byť na maturitách, tie rozoberáme," hovorí Pavel. Kým sa mu štvrtkové vyučovanie skončilo, hodiny už ukazovali takmer dve hodiny popoludní.

      Školské povinnosti po obede pokračujú, musí vypracovať domáce zadania, porobiť si úlohy, lebo učitelia známkujú aj v čase pandémie.

      "Píšeme písomky, tento týždeň sme mali polročné skúšanie z angličtiny. Písali sme test, museli sme si nastaviť kameru na seba, druhú kameru na pracovný priestor, aby sme nepodvádzali."

      Chceme už sedieť v škole

      Paľo Chmelko je v Klenovci, kde žije, členom folklórneho súboru. Folkloristi počas vystúpenia v Maďarsku sa zúčastnili aj na súťaži vo varení gulášu.

      Pavel sa už niekoľko mesiacov nestretol osobne so spolužiakmi. Vidia sa na online vyučovaní, večer si telefonujú. Kým Pavel býva v Klenovci, ďalší spolužiak je z Tisovca, z Krtíša, z Valaskej. Evanjelické gymnázium v Tisovci, ktoré poskytuje bilingválne vzdelávanie – v slovenskom a anglickom jazyku má dobrý chýr už roky, a tak jeho osadenstvo netvoria len domáci.

      Prednosťou gymnázia je najmä intenzívna jazyková príprava v anglickom jazyku, ten žiaci používajú vo vyšších ročníkoch ako vyučovací jazyk na vybraných predmetoch.

      Pavel chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, vybral si medicínu.

      Dištančnej výučby sú už maturanti presýtení, Pavel hovorí, že ju síce zvláda, ale až tak mu nevyhovuje. Maturitný ročník online je podľa neho určite ťažší ako bol minulý.

      "Vlani som maturoval zo slovenského jazyka, teda kvázi maturoval, keďže nás maturita obišla, dostal som ju zo slovenčiny ako aritmetický priemer za štyri roky štúdia. Tento rok maturujem len z troch predmetov, na ktoré sa sústreďujem. Pri anglickom jazyku nám pre dištančnú výučbu zasa odpadá externá časť maturity. Toto je taká smutnejšia výučba, verím že maturita už bude prezenčná."

      Na hodinách aktívne študenti diskutujú po slovensky alebo po anglicky, či už s učiteľom, alebo so spolužiakmi pri práci v skupinách, takže im nehrozí, že by si odvykli od odpovedí či vyjadrovania sa, čo budú potrebovať pri ústnej maturite.

      Aj keď tisovským gymnazistom osobný kontakt s učiteľmi chýba, väčšina z pedagógov si pre nich nájde čas aj popoludní a v prípade potreby tak urobili aj cez vianočné prázdniny.

      Čítajte viac: https://vysokeskoly.sme.sk/c/22591386/prisli-o-stuzkovu-zelene-stuzky-vlastne-ani-nemaju-kde-nosit.html

    • Darujte 2% pre Vaše deti
     • Darujte 2% pre Vaše deti

     • Milí rodičia a priaznivci EGT,

      chceli by sme Vás informovať o možnosti pomôcť škole. Je to možnosť poskytnutia 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2020. Vďaka Vašej ochote pomôcť, poukážu jednotlivé daňové úrady určitú finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí na našej škole. V minulom roku sa aj vďaka Vašej podpore podarilo získať 1 094 EUR, za čo Vám chceme touto cestou poďakovať.

      Pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci je vytvorené občianske združenie, ktoré patrí medzi prijímateľov 2 % Vami zaplatenej dane.

      Identifikačné údaje prijímateľa 2 %:

      IČO:                                           37894706

      Právna forma:                         občianske združenie

      Obchodné meno (názov):      Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec

      Sídlo:                                         Jesenského 836, 980 61  Tisovec

       

      Darcami môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

      Ak ste ešte nedarovali 2 % a rozhodnete sa túto prosbu akceptovať, pre darovanie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

       

      ZAMESTNANEC – požiada svojho zamestnávateľa do 15. 02. 2021 o vykonanie ročného zúčtovania dane:

       

      1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť (resp. vystaviť) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (tlačivo č. 1). Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % Vašej zaplatenej dane. Následne na to vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo č. 2). Suma 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 € a nemáte nedoplatok na dani alebo máte nedoplatok, ale do dňa podania vyhlásenia o poukázaní 2 % máte tento nedoplatok vysporiadaný.
      2. Obidva vyplnené tlačivá odovzdajte alebo zašlite poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2021.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) .

      FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama  (napr. živnostník alebo osoba, ktorá mala viac príjmov zo závislej činnosti – minimálna výška sumy 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 €)

       

      1. V daňovom priznaní pre FO (DPFO typ A - str. 5, VIII. oddiel, DPFO typ B – str. 12. XII. oddiel) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech len jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k daňovému priznaniu.

      PRÁVNICKÁ OSOBA (môže poukázať 1,0 % z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 1,0 % zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,00 € a nemáte nedoplatok na dani):

       

      1. V daňovom priznaní pre PO (DPPO - str. 12, VI. časť, kolónka 3) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % v prospech jedného prijímateľa a v prílohe sa môžu uviesť ďalší traja prijímatelia. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 2 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú právnické osoby, ktoré do termínu na podanie DP a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.2021) DARUJÚ vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V tomto prípade v daňovom priznaní pre PO vyplnia na str.12, VI. časti, kolónky 2 a 

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať Ing. Hanu Homoľovú emailom na hanka.homolova@egt.sk alebo telefonicky na t. č. 047 55 11 704.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorých naša výzva osloví. Chceme Vás ubezpečiť, že takto získané finančné prostriedky budú  účelovo využité na podporu vedy, športu a vzdelávania žiakov našej školy, ako aj na zabezpečenie rôznych učebných pomôcok, výpočtovej techniky, literatúry a pod..

      Mgr. Miroslava Štefániková

      riaditeľka školy

    • Bojujeme proti mýtom
     • Bojujeme proti mýtom

     • 3.2.2021 sa mali možnosť študenti zúčastniť prednášky spojenej s besedou o málo spomínanej téme: Slovensko a NATO. Počas besedy sme sa dozvedeli, aká bola cesta našej krajiny do aliancie, aké podmienky musela spĺňať. Tiež sa hovorilo o poslaní NATO a jeho zapájania sa do diania vo svete. Okrajovo sme hovorili o úlohách armády v mierových časoch. Hlavným poslaním aktivity bolo vysvetliť niekoré mýty, ktoré spochybňujú význam tejto inštitúcie v súčasnosti. Pomerne vysoká účasť študentov presvedčila, že táto problematika je pre nich zaujímavá. Vypočutím tejto prednášky a zapojením sa do besedy by sa študenti mohli stať odolnejšími voči klamlivým informáciám, ktoré sa šíria a spochybňujú význam i tejto organizácie.

     • Divergent spustil nový e-shop, výrobky môžete kúpiť z pohodlia domova

     • V pondelok, 1.2.2021 spustila tohtoročná školská firma DIVERGENT svoj oficiálny e-shop. Na vytvorení a spustení internetového obchodu žiaci pracovali od začiatku fungovania ich firmy. Na jeho tvorbe sa podieľalo najmä oddelenie marketingu a výroby, ale aj ľudských zdrojov a financií.

      Doposiaľ školské firmy predávali prevažne svoje výrobky na chodbách školy a akciách organizovaných školou a mestom Tisovec. No keďže DIVERGENT je v preklade iní ako ostatní, vzľadom na pandemickú situáciu sú ich možnosti predaja prevažne v online priestore. Aj v tejto zložitej dobe sa môžu ich výrobky prostredníctvom e-shopu dostať k zákazníkom priamo domov.

      Na e-shope sú dostupné orieškové maslá z vlašských orieškov, ktoré školská firma vyrába. Okrem toho tam môžete nájsť aj rôzne lahodné recepty, v ktorých môžete využiť orieškové maslo alebo nájsť rôzne informácie o našej firme.

      Link na e-shop: https://egt-divergent.flox.sk/

    • ElektroodpadDopad
     • ElektroodpadDopad

     • Dňa 29.1. 2021 sa v budove školy EGT uskutočnil prvý zber elektroodpadu. Firma SEWA nám v rámci projektu ElektroodpadDopad doručila zberný kontajner na elektroodpad. Ešte v tom týždni náš učiteľský zbor a zamestnanci školy vo svojich domácnostiach vyzbierali všetky nefunkčné a nepotrebné elektrické spotrebiče, mobily, káble či iný elektronický odpad.

      Vyzbieraným odpadom sme v piatok 29.1. zaplnili zbernú nádobu.  Aj napriek pandemickým opatreniam, sme uskutočnili náš prvý zber odpadu v rámci školy. Ak máte aj vy doma nepotrebný elektroodpad (nefunkčné mobily, notebooky, rôzne káble, nabíjačky, varné kanvice...)môžete ho priniesť do školy, zberná nádoba je uložená pri zadnom vchode školy. Aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať životnému prostrediu.

      Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová