• Milí záujemcovia o štúdium na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci!

    Kritériám prijímania, ktoré budú platné pre školský rok 2021/2022 sa pedagogická rada EGT venovala na pedagogickej rade, ktorá sa uskutočnila dňa 26. októbra 2020. 

    Kriteriaa_prijimania__2021_2022_nové2

    Nižšie si môžete pozrieť kritériá z predchádzajúceho školského roku pre dištančné prijímacie skúšky (Tieto sa ešte určite budú meniť v závislosti od nariadení MŠ)

    Dištančné kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021