• Mgr. Miroslava Štefániková
   • Mgr. Miroslava ŠtefánikováRiaditeľka
    biológia
    miroslava.stefanikova@egt.sk
   • Mgr. Jaroslava Szczyrbová
   • Mgr. Jaroslava SzczyrbováZástupkyňa
    matematika, geografia
    jaroslava.szczyrbova@egt.sk
    Web stránka
   • Mgr. Gabriela Antalová
   • Mgr. Gabriela AntalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    biológia, chémia, umenie a kultúra
    gabriela.antalova@egt.sk
   • Mgr. Alžbeta Dúbravská
   • Mgr. Alžbeta DúbravskáUčiteľka
    ruský jazyk
    alzbeta.dubravska@egt.sk
   • Mgr. Dana Dúbravská
   • Mgr. Dana DúbravskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    MD
    dana.dubravska@egt.sk
   • Ing. Erika Guzmová
   • Ing. Erika GuzmováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    matematika, anglický jazyk, evanjelické a. v. náboženstvo
    erika.guzmova@egt.sk
   • Mgr. Katarína Jakubcová
   • Mgr. Katarína JakubcováUčiteľka
    anglický jazyk, občianska náuka, psychológia
    katarina.jakubcova@egt.sk
   • RNDr. Jana Kobelová
   • RNDr. Jana KobelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    matematika, chémia
    jana.kobelova@egt.sk
   • PaedDr. Miriam Kubinská
   • PaedDr. Miriam KubinskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
    slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova
    miriam.kubinska@egt.sk
   • Mgr. Lýdia Naďová
   • Mgr. Lýdia NaďováUčiteľka
    MD
    lydia.nadova@egt.sk
   • Mgr. Janette Ovčiariková
   • Mgr. Janette OvčiarikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk
    janette.ovciarikova@egt.sk
   • Mgr. Tatiana Pohorelská
   • Mgr. Tatiana PohorelskáUčiteľka
    fyzika, matematika
    tatiana.pohorelska@egt.sk
   • Mgr. Janka Potančoková
   • Mgr. Janka PotančokováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    anglický jazyk, dejepis
    janka.potancokova@egt.sk
   • Ing. Juraj Remeň
   • Ing. Juraj RemeňUčiteľ
    informatika, telesná a športová výchova
    juraj.remen@egt.sk
   • Mgr. Jarmila Šmecková
   • Mgr. Jarmila ŠmeckováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
    dejepis, občianska náuka, kritické myslenie a informačná gramotnosť
    jarmila.smeckova@egt.sk
   • Mgr. Ján Štefánik
   • Mgr. Ján ŠtefánikUčiteľ
    telesná a športová výchova
    jan.stefanik@egt.sk
   • PaedDr. Zuzana Vojteková
   • PaedDr. Zuzana VojtekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    anglický jazyk, anglická literatúra
    zuzana.vojtekova@egt.sk
   • Bc. Michelle Van Wyk
   • Bc. Michelle Van WykUčiteľka
    anglický jazyk
    michelle.wyk@egt.sk
   • Ing. Hana Homoľová
   • Ing. Hana HomoľováEkonómka
    THP
    hanka.homolova@egt.sk
   • Mgr. Martina Paľová
   • Mgr. Martina PaľováTajomníčka
    THP
    martina.palova@egt.sk