• Overnightový teambuilding študentskej firmy Greenture

      Študentská firma Greenture nedávno zažila intenzívny overnightový teambuilding, ktorý pozdvihol tímový duch a kreativita študentov.

      Počas tejto nezabudnuteľnej udalosti sme sa venovali rôznym spoznávacím hrám a osobnostnej analýze, čo posilnilo vzájomné väzby. Výsledkom bolo naštartovanie našej kreativity a my sme mohli začať intenzívne pracovať na výrobe produktu – ovsených a pohánkových kašičiek s pridaním moringy, či intenzívne sa venovať príprave na medzinárodný veľtrh JA študentských firiem, ktorý nás už onedlho čaká. Pripravovali sme si prezentáciu a prezentovanie o našej študentskej firme.

    • Overnightový teambuilding študentskej firmy Greenture
    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

      Žiaci tretieho ročníka sa celý týždeň venovali ekonomickým témam, ktorých cieľom bolo prispieť k zvýšeniu ich finančnej gramotnosti. Témami ich sprevádzali učitelia školy, ako aj externí prednášajúci. Žiaci uvažovali o princípoch fungovania finančného trhu, o produktoch, ktoré im trh ponúka a vypracovali prípadovú štúdiu reflektujúcu aktuálnu situáciu na finančnom trhu. Na hodinách počítali príklady zamerané na zhodnotenie investovaných prostriedkov, výpočet úrokov z úverových produktov, výpočet odvodových položiek zamestnanca, ako aj príklady súvisiace s geometrickým rastom a poklesom. Hrou Finančná sloboda sa dostali do simulovaného historického obdobia na finančných trhoch a sami prijímali rozhodnutia, ktoré im generovali zisky alebo straty. Súťažiacim s najvyšším ziskom (Gréta Zacherová, Michaela Hudecová) pán Štofira zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s. odovzdal diplom. Na s

    • Len jeden z aktívnych týždňov v študentskej firme GREENTURE
     • Len jeden z aktívnych týždňov v študentskej firme GREENTURE

      Od pondelka do piatku 20. – 24. novembra 2023 členovia študentskej firmy GREENTURE prežili len jeden z mnohých aktívnych týždňov.

      V pondelok a utorok počas veľkej prestávky na 200-kách zorganizovali super akciu „Ulov si svojho zelenáča“, ktorá spočívala v tom, že členovia študentskej firmy ponúkli do „dražby“ svoje kreatívne, športové, umelecké a kognitívne schopnosti či vlastné nadanie, ktoré si ostatní študenti mohli vydražiť. Zároveň aj vyučujúci školy dali študentskej firme do dražby rôzne ponuky a benefity, ktoré budú môcť žiaci použiť.

     • 17. november

      Dňa 16.11.2023 sme si na CHAPEL pripomenuli jeden z najvýznamnejších dní na ceste k slobode - výročie 17. novembra. Hosť, Samuel Abrahám, rektor BISLA, si s nami spomenul na dôvody jeho emigrácie a tiež, prečo sa vrátil. Spomínanie bolo obohatené predstavami žiakov a pedagógov o slobode. V ďalšej časti sa nám prihovoril p. farár Ticháň a jeho hosť p. farár Pačmár. Najcennejšie odkazy dlhoročných pripomienok Dňa boja za slobodu a demokraciu sú:

    • 17. november
    • EGT na Burze stredných škôl v Revúcej
     • EGT na Burze stredných škôl v Revúcej

      Dňa 16.11.2023 – štvrtok naša škola prijala pozvanie na ďalšiu prezentáciu našej školy a my, žiaci tretieho ročníka, sme sa zúčastnili ,,Burzy informácií‘‘, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Revúcej. Burza informácií bola určená najmä žiakom ZŠ v Revúcej a blízkeho okolia, ale aj ich rodičom, ktorí mali možnosť prostredníctvom prezentácie, a najmä osobného kontaktu, spoznať aj našu školu. Ďakujeme za pozvanie a veľmi príjemnú atmosféru zamestnancom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v odbore vzdelávania. Veríme, že sa s mnohými uvidíme aj na našom DOD 1.2.2024 u nás na EGT v Tisovci.​​​​​​

     • Stužková slávnosť V. A triedy

      Druhá tohtoročná stužková slávnosť, sa uskutočnila v piatok 10.11.2023 v Mestskej sále v Tisovci, kde študentom z V.A triedy boli slávnostné odovzdané maturitné stužky.

      Text a foto: J. Máliková (V.A)

    • Stužková slávnosť V. A triedy
    • Namakaný deň
     • Namakaný deň

      V stredu 8.11.2023 sa štvrtáci zo semináru z informatiky zúčastnili na akcii “Namakaný deň” v Košiciach, kde sme sa naučili, ako pracovať s Tinkercadom, MakeCode či AI. Prednášali nám aj o alternatívnych zdrojoch energie, čiernej skrinke alebo autíčka na vodíkový pohon. Zároveň sa tam diali aj tvorivé dielne, na ktorých sme sa priamo s prednašajúcimi učili programovať hry s Micro:bitom, Arduinom alebo Raspbery pi pico. V budove sa nachádzal aj technický unikátny výťah - paternoster, ktorých je na slovensku iba 5.

     • Školenie manažmentu študentskej firmy v Banskej Bystrici

      V utorok 7. novembra 2023 manažment študentskej firmy Greenture v zastúpení Amáliou Lajčákovou a Michaelou Turisovou mali možnosť zúčastniť sa školenia manažmentu a zlepšiť si svoje manažérske zručnosti, získať skúsenosti v oblasti tímovej práce, leadershipe, time managementu, marketingu a riadenia financií v študentskej firme.

    • Školenie manažmentu študentskej firmy v Banskej Bystrici
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 5. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Iné...

      Dátumy

    

  • Partneri

   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • JA Slovensko
   • IT Akadémia
   • Školy, ktoré menia svet
   • Medzinárodný študentský preukaz
   • Nadačný fond Telekom
   • Nadácia PONTIS
   • Agence de promotion du FLE
   • SEWA a.s.
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1714640
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím