• Ústne maturitné skúšky zo slovenského jazyka
     • Ústne maturitné skúšky zo slovenského jazyka

      V pondelok 12. júna a utorok 13. júna 2023 sa na našej škole konala ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú absolvovali žiaci štvrtého ročníka.

      Maturitná skúška bola otvorená príhovorom pani riaditeľky, pani predsedníčky maturitnej komisie ako aj vyučujúcej slovenského jazyka a popriali žiakom veľa úspechu a pevných nervov pri maturitných odpovediach. Za študentov sa prihovoril Marko Kuvik modlitbou:

     • Športové hry evanjelických gymnázií

      V dňoch 8. až 9. júna 2023 sa naša škola v zastúpení šikovnými žiakmi zúčastnila na športových hrách evanjelických gymnázií v Badíne. Súťaž bola zameraná na rôzne aktivity ako je napríklad volejbal, stolný tenis, futbal a florbal. Okrem zážitkov a nových kamarátstiev si naši študenti zobrali domov krásne prvé miesto v stolnom tenise a taktiež tretie miesto vo florbale. Všetkým zúčastneným hlboko gratulujeme a tešíme sa na ich budúce výkony.

    • Športové hry evanjelických gymnázií
    • Umelecká bodka za náročným pracovným týždňom
     • Umelecká bodka za náročným pracovným týždňom

      V kinosále mestského kultúrneho strediska sa konal výchovný koncert pražského hudobného tria Troiss, v ktorom pôsobí ako gitarista bývalý absolvent tisovskej umeleckej školy, tisovský rodák, Mgr. Ján Žabka, CSc. Koncert sa konal v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Tisovci a bol venovaný hudobnému žánru JAZZ.

     • Krabice požehnania 3

      Evanjelické gymnázium v Tisovci sa už po tretíkrát zapojilo do projektu „Krabice požehnania 3“. Tento projekt je zameraný na podporu rodín na Ukrajine vo forme materiálnej pomoci. Krabice obsahujú potravy a hygienické potreby, ako aj pozdravy od žiakov školy, či biblické veršíky, ktoré veríme, že potešia obdarovanú rodinu. Každá krabica obsahuje pomoc a podporu v ťažkej aktuálnej situácii jednej ukrajinskej rodine na jeden mesiac.

    • Krabice požehnania 3
    • Graduation 2023 - slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení absolventom školy
     • Graduation 2023 - slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení absolventom školy

      V piatok 2. júna 2023 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci konalo Graduation - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom piateho ročníka. Medzi pozvanými hosťami bol pán primátor mesta Tisovec Ján Vengrín, dozorca evanjelického cirkevného zboru Juraj Maťko, sestra farárka Danica Hudecová, brat farár Vladimír Ticháň, sestra spirituálka Lýdia Naďová, brat diakon Ján Belica, pani riaditeľka Základnej školy v Tisovci Katarína Dominiková, pán riaditeľ Základnej umeleckej školy v Tisovci Milan Matucha. V rámci služieb Božích preniesla slávnostnú kázeň školská spirituálka Michaela Púpalová. Graduation moderovali študenti školy Iveta Ďurišová a Róbert Biž. Neskôr predniesla slávnostný príhovor pani riaditeľka Miroslava Štefániková. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a udeľovanie ocenení Laudatio najúspešnejším absolventom.

     • Maturitné skúšky 2023

      V pondelok až stredu 29. - 31. mája 2023 sa na našej škole konali maturitné skúšky. Aj napriek vystresovanosti, nervozite a tréme sa všetkým žiakom podarilo úspešne zmaturovať.

      Blahoželáme im k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa šťastia na prijímacích skúškach na vysoké školy.

      V piatok 2. júna 2023 ich čaká Graduation - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Tisovci.

    • Maturitné skúšky 2023
    • 30 rokov jednotného trhu Európskej únie - súťaž v písaní esejí
     • 30 rokov jednotného trhu Európskej únie - súťaž v písaní esejí

      Dňa 26. mája 2023 sme sa ako škola v zastúpení žiačkou druhého ročníka Viki Iždinskou mali možnosť zúčastniť sa na vyhodnotení súťaže v písaní esejí pre stredné a vysoké školy na tému “30 rokov jednotného trhu Európskej únie”, ktorú vyhlásil europoslanec pán Ivan Štefanec. Súčasťou odovzdávania cien a celkového vyhodnotenia bola medzinárodná konferencia. Táto konferencia prebehla v slovenskom ale aj anglickom jazyku a účastníci mali možnosť vypočuť si odborníkov z radu politikov a analytikov na tému digitalizácie a fondu obnovy. Na podujatí sme mali možnosť stretnúť bývalého premiéra Eduarda Hegera, politikov, výskumníkov, či iných zamestnancov euruópskeho formátu.

     • Stretnutie absolventov po 25 rokoch

      V piatok 26. mája 2023 absolventi, ktorí študovali na EGT v rokoch 1993-1998 zasadli do stredoškolských lavíc a zaspomínali si na študentské časy. Stretnutie začali v škole, kde ich privítali súčasná pani riaditeľka a pani zástupkyňa, pozvanie prijali aj bývalá páni riaditeľka a pani zástupkyňa, ako aj triedna učiteľka. Stretnutie pokračovalo na chate Zbojská a ukončené bolo posadením jablone v areáli školy, podsta spolužiakovi Murovi - Jaroslavovi Murtínovi, ktorý ako mladý tragicky zahynul.

    • Stretnutie absolventov po 25 rokoch
    • Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy Gradient
     • Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy Gradient

      Po celoročnom úsilí študentskej firmy Gradient sa dňa 23. mája 2023 uskutočnilo v priestoroch EGT záverečné Valné zhromaždenie, ktoré bolo s 84 % účasťou akcionárov uznášaniaschopné.

      V úvode boli zúčastnení oboznámení s programom zhromaždenia a voľbou jeho orgánov (predsedu, zapisovateľov, overovateľov zápisnice, skrutátorov) v podaní moderátora Lukáša Kucharíka. Následne bol predložený návrh jednohlasne schválený a zhromaždenie zahájené.

   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 5. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Iné...

      Dátumy

    

  • Partneri

   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • JA Slovensko
   • IT Akadémia
   • Školy, ktoré menia svet
   • Medzinárodný študentský preukaz
   • Nadačný fond Telekom
   • Nadácia PONTIS
   • Agence de promotion du FLE
   • SEWA a.s.
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1714486
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím