• Testovanie 9 2023

    

   Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom v školskom roku 2022/2023

   sa uskutoční v predmetoch

   matematika (MAT)  a  slovenský jazyk a literatúra (SJL)

   dňa 22. marca 2023 (streda)

    

   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

   • Čas riešenia testov:
    • MAT: 90 minút,
    •  SJL: 70 minút.
   • Počet a forma testových úloh:
    • 30 úloh v MAT aj v SJL,
    • uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností a otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede.
   • Hodnotenie úloh:
    • 1 bod za správnu odpoveď,
    •  0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď.
   • Povolené pomôcky:
    • kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.
   • Nepovolené pomôcky:
    • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

    

   Náhradný termín sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

    

   HARMONOGRAM TESTOVANIA – 22. marec 2023 (streda)

    

   Matematika

   08:00 – 08:10 h (10 minút)         úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

   08:10 – 08:20 h (10 minút)         rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

   08:20 – 09:50 h (90 minút)      administrácia testu z matematiky

   09:50 – 09:55 h (5 minút)          zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

   09:55 – 10:20 h (25 minút) prestávka

   Slovenský jazyk a literatúra

   10:20 – 10:25 h (5 minút)          úvodné pokyny a rozdanie OH

   10:25 – 10:35 h (10 minút)         rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

   10:35 – 11:45 h (70 min)          administrácia testu zo slovenského jazyka a liter.

   11:45 – 11:50 h (5 minút)          zozbieranie testov a OH

   Záver testovania

    11:50 – 12:20 h

    

   Podrobné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9 2023 sú zverejnené na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9