•  

     

  • Evanjelické gymnázium v Tisovci bolo úspešné v 2. kole výzvy Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky „Učitelia pre 21. storočie“ a získalo dôveru na zriadenie Regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Rimavská Sobota a Revúca. 

   Úlohou centier je zabezpečovať a školiť mentorov, ktorí základným školám pomôžu pri zavádzaní zmien vo vzdelávaní počas prechodu na nové kurikulum na regionálnej úrovni.

   Hľadáme 12 (z toho 5 s maďarským jazykom) nadšených a inšpiratívnych pedagógov, ktorí sa neboja výziev, sú otvorení inováciám a majú predpoklady na podporu učiteľov formou mentoringu.

    

   Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2023.

    

   Prihláškou do výberového procesu je vyplnenie dotazníka na pozíciu mentora link:

   https://forms.gle/oJB6AQAXAj4H2e7Y9

   (V prípade, že sa Vám po kliknutí na odkaz neotvorí formulár, tak skopírujte adresu odkazu.)

   Vybraných uchádzačov pozveme na online pohovor a do 15. júna 2023 informujeme uchádzačov o výsledku výberového procesu.

   Zmluvu s mentorom uzatvárame k 1. septembru 2023.

   Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám úspechy vo Vašej práci.