• EGT počas prázdnin
     • EGT počas prázdnin

     • Vedenie Evanjelického gymnázia v Tisovci Vám oznamuje,

      že počas letných prázdnin bude škola pre verejnosť otvorená

       (vstup cez zadný vchod) v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 11.00 hod.

      V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                 047/55 11 700

       

      Zároveň Vám oznamujeme, že z dôvodu čerpania dovoleniek

      bude škola administratívne zatvorená

      v období od pondelka 18.07.2022 do piatka 12.08.2022.

      naliehavom prípade počas obdobia administratívneho zatvorenia školy

      sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

       

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                         Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)                      0908 852 995

                         Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)             0908 962 319

      • v prípade iných požiadaviek alebo doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                         Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)    0911 179 854

                         Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                           0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Záver školského roku 2021/2022

     • Záver školského roku 2021/2022

      Školský rok 2021/2022 sme ukončili Službami Božími v Evanjelickom kostole v Tisovci. Zhodnotili sme školský rok, rozdali ocenenia a poďakovali sa Bohu za to, že pri nás stál aj v náročných chvíľach.

      Ocenení žiaci si prebrali z rúk riaditeľky školy  školský časopis INTELIGENT s ROČENKOU, ktorý je výsledkom práce žiakov školy a prináša zaujímavé články z školských aktivít. Pani učiteľka Hrušková ocenila certifikátmi členov školskej firmy FRAGMENT, ktorá získala v tomto školskom roku množstvo významných ocenení. Pani učiteľka Kobelová vyhlásila výsledky Súťaže Tried. V tomto školskom roku zvíťazila 3.A trieda, na 2.mieste sa umiestnila 1.B trieda a 3.miesto si odnáša 2.A trieda.

      Na záver sa riaditeľka školy poďakovala všetkým učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, žiakom, ale aj podporovateľom školy za ich prácu pre EGT. Po skončení Služieb Božích si žiaci prevzali vysvedčenia od triednych učiteliek a na 2 mesiace opustili brány školy.

      Žiakom aj učiteľom prajeme zaslúžený oddych a školský rok 2022/2023 začneme 4. septembra 2022 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

       

      End of the school year 2021/2022

      We ended the school year 2021/2022 with the Services of God in the Evangelical Church in Tisovec. We evaluated the school year, handed out awards and thanked God for standing by us even in difficult moments.

      The awarded pupils also took over the school magazine INTELIGENT with the YEARBOOK from the hands of the school principal, which is the result of the work of the school pupils and brings interesting articles from school activities. Mrs. Hrušková awarded the certificates of the members of the school company FRAGMENT, which won a number of significant awards this school year. Mrs. Kobelová announced the results of the Class Competition. This school year, the 3rd A class won, the 1st B class took 2nd place and the 2nd A class took 3rd place.

      In the end, the school principal thanked all teachers, non-teaching staff, students, but also school supporters for their work for EGT. After the Service of God, the students received certificates from the class teachers and left the school gates for 2 months.

      We wish students and teachers a well-deserved rest and the school year 2022/2023 will begin on September 4, 2022 at 3:00 pm in the Evangelical Church in Tisovec.

    • Školská firma Fragment nezaháľa ani po oficiálnom ukončení svojej činnosti.
     • Školská firma Fragment nezaháľa ani po oficiálnom ukončení svojej činnosti.

     • Členovia spoločnosti sa rozhodli zvyšné firemné peniažky minúť zmysluplne a na dobrú vec. Nakúpili hračky a venovali ich deťom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Včera, 29.06.2022, ich do nemocnice bola osobne zaniesť prezidentka školskej firmy Liliana Kurtíková️.

    • IKT workshop – 2. ročník
     • IKT workshop – 2. ročník

     • Predposledný školský týždeň tohoto školského roku sme prežili trochu inak. Nesedeli sme celý týždeň v laviciach, nenosili sme si učebnice a ani žiadne preťažené školské tašky. Stačila nám školská technika, dva foťáky, šikovné ruky a trochu kreativity.

      Na začiatku sa každá trieda druhého ročníka rozdelila na menšie skupinky. Niektorí z nás fotili, ďalší upravovali fotky. Iná skupinka vytvárala elektronické ročenky či tablo. Umelecky zdatnejší zase tvorili papierové tablo,... Bol to veľmi zaujímavý a hlavne kreatívny týždeň. Každý si tu prišiel na svoje.

      Náš týždeň tiež obohatili prednášky od pani učiteľky Hruškovej o školskej firme – IKT v praxi. Povzbudila a vyzvala nás k novým nápadom, ktoré budeme potrebovať pri našej firme. Pani učiteľka Antalová nám rozprávala o kyberšikane a poučila nás ako by sme sa mali správať na internete. Pripravila nám tiež kvíz, v ktorom sme mali zhrnutie celej jej prednášky.

      Na konci týždňa sme skonštatovali, to čo sme na začiatku predpokladali – určite nám to dodalo veľa nových vedomostí, ale aj zručností. Produkty sú reprezentatívne. Nemáme sa za čo hanbiť. Užili sme si tento týždeň plný dobrej nálady a dúfame, že našu prácu oceníte aj vy.

      The penultimate week of school went in a slightly different way. We didn’t just sit behind our desks, bring our books, neither did we bring heavy backpacks. All we needed was a few computers, two cameras, crafty hands and a pinch of creativity

      At the beginning, each class of the second year split into smaller groups. Some of us took pictures, others edited photos. One group created an electronic yearbook or tableau. Creative minds put their souls into the physical tableau. It was an interesting and particulary creative week.

      Our week was enriched with lectures about school company by Mrs. Hrušková. She encouraged and invited us to think about new ideas for our future company. Mrs. Antalová was talking about cyberbullying. She instructed us about using the internet carefully. She also made a quizz for us with summary of the whole lecture.

      At the end of the week we concluded what we assumed at the beginning – this workshop surely helped us. Products are representative. We don’t have to be ashamed of our work. All of us enjoyed it very much. It was a week full of good mood. And we hope you will aprechiate our work.

     • ODVOZ ELEKTROODPADU

     • Projekt elektroodpad-dopad stále pokračuje​​​​

       

      ​​​​​​​

      Počas celého školského roka sme sa na škole snažili zbierať a triediť elektroodpad . Nazbierali sme množstvo starej elektroniky a ešte pred začiatkom prázdnin sa nám podarilo uskutočniť odvoz v spolupráci s firmou SEWA s.r.o., 

      Všetkým, ktorý aj takto prispievate ku zlepšeniu životného prostredia srdečne ďakujeme. 

      G. Antalová

    • DofE - Máme na škole ZLATO!
     • DofE - Máme na škole ZLATO!

     • Dňa 27. júna sa žiačka štvrtého ročníka, Dominika Murínová, zúčastnila udeľovania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, kde dokončila zlatú úroveň. Spolu s pánom učiteľom Remeňom ich čakal bohatý program, slávnostné odovzdávanie cien významnými osobnosťami a vystúpenie kapely HEX. Zlatej ceremónie sa nemohli zúčastniť bývalé žiačky piateho ročníka, Barbora Gigacová a Lucia Fiľová., ktoré tiež úspešne dokončili zlatú úroveň DofE.

    • Y.E.S. G.R.E.E.N. Bulharsko
     • Y.E.S. G.R.E.E.N. Bulharsko

     • Záverečný pobyt programu Erasmus+ projektu Y.E.S. G.R.E.E.N. sa uskutočnil v Bulharsku v mestečku Velingrad. Žiaci tretieho ročníka Timea Mecková, Laura Giertlová, Dorota Slivková a Lukáš Kucharík sa tu stretli so zástupcami z Českej republiky, Talianska, Litvy, Estónska a s hosťujúcimi žiakmi z Bulharska. Počas pobytu nás sprevádzala pani učiteľka Erika Guzmová a Erika Hrušková.

      Každá škola predstavila svoju krajinu a následne sa venovala problému ekologického podnikania. Ako spríjemnenie sme si vypočuli rozprávky, ktoré si žiaci pripravili. V utorok sme mali možnosť navštíviť krásne mesto Plovdiv, ktoré je jedným z najstarších miest Európy. Boli sme vo viacerých múzeách a dozvedeli sme sa nové veci. Vo štvrtok sme mali workshop, na ktorom sme museli vymyslieť ekoprodukt. Nemali sme čas na nudu, pretože skoro každý večer sme mali nejaké aktivity s ostatnými žiakmi. Zakončením tohto pobytu bola návšteva Sofie, hlavného mesta Bulharska. Veľmi sme si tento projekt užili a sme radi, že sme mohli spoznať nových ľudí, miesta a zažiť nezabudnuteľné zážitky.

      The final meeting of the program Erasmus+ project Y.E.S. G.R.E.E.N. took place in Bulgaria in a city Velingrad. The third grade students Timea Mecková, Laura Giertlová, Dorota Slivková and Lukáš Kucharík have had the chance to meet the representatives of Czech republic, Italy, Lithuania, Estonia and the host students from Bulgaria. This way, we would like to say a big thank you to our teachers Mrs. Erika Guzmová and Ms. Erika Hrušková.

      We had been lucky to hear a lot about different cultures and schools from the students as well as learn about ecological business, and to make it even more interesting we heard unique fairy tales that had been prepared by other foreign students. On Tuesday, we visited the beautiful city Plovdiv, which is actually one of the oldest cities of Europe. We had been to numerous museums and learned a lot. The eco-camp took place on Thursday where we had to come up with the eco-products. We definitely didn't have time to be bored, instead we spent a lot of time with the rest of the students and had a lot of activities to participate in. Our final trip was to Sofia, which is the capital city of Bulgaria. We had enjoyed the project endlessly and we are thankful for the opportunity to meet such amazing people, visit different places and experience unforgettable memories.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V stredu 15. 6 začal plavecký výcvik žiakom prveho rocnika na EGT. Uskutočnil sa v areáli Základnej školy . Po krátkej rozcvičke sa žiaci rozdelili do 3 skupín. Rozdali si podložky na plávanie a mohli začať plávať. Dozorujúci jednotlivým skupinám boli: Pani učiteľka Kubínska, Vojteková a pán učiteľ štefánik.Plávali prsiarsky štýl, nacvičovali dýchanie vo vode a pracovali na skoordinovaní pohybov.​​​​​​​

      Vo štvrtok prváci opäť začali s krátkou rozcvičkou, rozdali si plavecké dosky a začali plávať. Dnes boli opäť rozdelení v troch skupinách, v ktorých zdokonaľovali svoje plavecké schopnosti. Ďalej trénovali kraulové ruky, zdokonaľovali dýchanie pod vodou, plávali delfína a mnoho ďalších. Dneska opäť zažili veľa zábavy a v plávaní boli taktiež lepší.

      Piatok 17.6 - posledný deň plaveckého výcviku prvákov. Počas týchto troch dní sa plavci zlepšili v mnohých štýloch plávania, či to bol kraul znak alebo prsia a precvičili si aj skoky do vody. Nakoniec bol plavecký výcvik ukončený plaveckými pretekmi.Kategória chlapcov :1.miesto - Marek Halaj2.miesto - Samo Kuchta3.miesto - David GiertlKategória dievčat :1.miesto - Sofia Očovanová2.miesto - Sára Kvetková  3.miesto - Barbora Kyzúrová

      The first years of EGT started a swimming course on wednesday jun 15.It's taking place on the campus of primary school here in Tisovec. After a quick warm-up, students were separated into 3 groups. Then they got their foam boards and started swimming. The supervisors to these 3 groups were: Ms Kubínska, Ms Vojteková and Mr Štefánik. Today they were working on breathing and coordination of movements under the water and they swam quite nicely.

      On Thursday, the first years started with a quick warm-up, took swimming boards and started swimming. They were separated into 3 groups like yesterday and were improving their swimming skills. Then they were swimming crawls, hands and dolphin style, improving breathing underwater, and many more skills. Today they also had a lot of fun and became better swimmers too.

      Friday june 17 was the last day of the swimming course. During these three days, our swimmers got better in various swimming styles like crawl, backstroke, or breaststroke style and they also practiced jumping into the water. The swimming course ended with a swimming race.Boys category:1.place - Marek Halaj2.place - Samo Kuchta3.place - David GiertlGirls category:1.place - Sofia Očovanová2.place - Sára Kvetková3.place - Barbora Kyzúrová

    • Protest v Bratislave 15.6.2022 o 13:30
     • Protest v Bratislave 15.6.2022 o 13:30

     • "Aj keď dnes nebudeme fyzicky prítomní na proteste v Bratislave, pripájame sa k protestu našich kolegov a súhlasíme s požiadavkami na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školstve."

    • Maturity a Graduation 2022
     • Maturity a Graduation 2022

     • Tak a po dvoch rokoch sa to napokon podarilo. Život sa vracia do normálu a naši tohtoroční piataci tak mali možnosť v dňoch 23-25.05.2022 zažiť na vlastnej koži skutočné maturity. Maturitný týždeň sme zakončili slávnostným odovzdávaním maturitných vysvedčení – tzv. Graduation ceremony - dňa 27.05.2022 v Evanjelickom kostole v Tisovci. Po slávnosti v kostole nasledovala tradičná Čaša vína v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska.

      Želáme naším absolventom veľa šťastia v novej etape života a Vám prinášame pár momentiek z uvedených podujatí.-zs-

    • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)
     • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)

     • Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:                                                                                                                                   

      ZŠ                -          50                                                                                      

      OLYPMIÁDY  -        podľa počtu ocenení                                                                    

      PSY             -          122                                                                                                   

      EVB             -          50                                                                                                     

      SJL a MAT -       50                                                                                                                                                                               

        Zápis sa bude konať od 1. júna do 3. júna 2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod.

      Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nám čo najskôr potvrdili, či Vaše dieťa nastúpi alebo nenastúpi na našu školu. Potvrdenie môžete doručiť osobne, cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: riaditel@egt.sk, prípadne poslať poštou na adresu školy alebo do elektronickej schránky školy. Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium si môžete stiahnuť tu.

     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 7.4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Z našej školy postúpila tretiačka Alžbeta Chmelková, ktorá nás veľmi dôstojne reprezentovala. Prisľúbila, že na budúci sa chce zúčastniť znovu, pretože tento ročník sa tiež neuskutočnil tradične. Bez online formy, s možnosťou byť v Omšení a spoznať iných účastníkov je otvorenejšia a prijateľnejšia forma pre všetkých zúčastnených. Tentokrát nezasiahol vírus, ale konflikt na Ukrajine. Komplex v Omšení, kde celoslovenské kolo malo prebiehať a roky prebieha,  poskytlo Ministerstvo núdznym susedom. Skutočnosť sme prijali s pokorou, veď sa naplnila podstata súťaže. O ľudských právach netreba len rozprávať, ale je potrebné pomáhať, ako dokážeme. Sme hrdí, že Slovensko pomáha.-js-

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

      Tri pojmy, ktoré charakterizujú projektové stretnutie v talianskom Turíne začiatkom mesiaca máj.

      Problematike znečistenia vody sme sa mali venovať v Turíne pred 2 rokmi, ale bohužiaľ nás zastavila pandémia. Teraz to už vyšlo. V Turíne sme sa stretli so zástupcami partnerských škôl z Bulharska, Českej republiky, Litvy, Estónska a samozrejme z hosťujúcej školy v Taliansku. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková a Tomáš Bobka v sprievode pani učiteľky Kobelovej a Štefánikovej reprezentovali našu školu. Každá škola prezentovala problémy s vodou vo svojej krajine, v mikrobiologickom laboratóriu sa žiaci venovali rozboru prinesených vzoriek vody, absolvovali CLIL vyučovanie v Environmentálnom múzeu v Turíne  a zvládli aj jednoduché pokusy v chemickom laboratóriu. Spestrením bola prehliadka kultúrnych pamiatok v Turíne a exkurzia do Milána, kde sme mali možnosť vidieť naživo nástennú maľbu Leonarda Da Vinciho Posledná večera a navštívili sme gotickú katedrálu Duomo Milano.  Projektové stretnutie prehĺbilo priateľstvá medzi žiakmi z rôznych krajín a vytvorilo možnosti ďalšej spolupráce.

       

      "YES GREEN" - WATER - TURIN

      Three terms characterize the project meeting in Turin, Italy at the beginning of May.

      We were supposed to address the issue of water pollution in Turin 2 years ago, but unfortunately, we were stopped by a pandemic. It is out now. In Turin, we met with representatives of partner schools from Bulgaria, the Czech Republic, Lithuania, Estonia, and of course, from a visiting school in Italy. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková and Tomáš Bobka, accompanied by teachers Kobelová and Štefániková, represented our school. Each school presented water problems in its own country, in the microbiology laboratory, the students analyzed the water samples brought, completed CLIL teaching at the Environmental Museum in Turin, and also managed simple experiments in the chemical laboratory. The tour of the cultural monuments in Turin and an excursion to Milan, where we had the opportunity to see a live mural of Leonardo Da Vinci's Last Supper and visited the Gothic Duomo Milano, was a highlight. The project meeting deepened friendships between students from different countries and create opportunities for further cooperation.

    • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ
     • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ

     • Dňa 28. apríla 2022 sme vycestovali do Hrachova, kde sa konalo OKRESNÉ KOLO v BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste a vybojovalo si postup na KRAJSKÉ KOLO.

      Postupová súťaž na seba nenechala dlho čakať, a tak sme 5. mája 2022 odcestovali do Zvolena a pokračovali v súťažení. Dievčatá Kristína Stieranková (5.B) a Tereza Kederová (1.B), v konkurencii 6 družstiev, získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.(ZU)

    • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ
     • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ

     • Vďaka uvoľneniu opatrení pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obnoveniu niektorých školských športových súťaží. Dňa 20.apríla sme nezaháľali a zúčastnili sa OKRESNÉHO KOLA v BASKETBALE ŽIAKOV SŠ. Súťaž organizovalo CVČ RELAX, Rimavská Sobota, v spolupráci so Strednou odbornou školou v Tisovci. Súťaže sa zúčastnili družstvá: SOŠ Tisovec a EGT Tisovec. Družstvo chlapcov EGT sa umiestnilo na 2. mieste. Žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu.(ZU)

     • Dokážeme spolu viac - štafeta na EGT.

     • V rámci štafetového behu naprieč celým Slovenskom, ktorý spája všetky evanjelické školy došlo k odovzdaniu štafety u nás na EGT.

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v termíne od 1.4.2022 až do 22.4.2022 behali, bicyklovali a zbierali km do súťaže Dokážeme spolu viac na podporu rekonštrukcie sociálnych zariadení pre hluchoslepé deti v Červenici.

      Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov ešte nie je konečná, a preto môžete až do konca apríla využiť tieto možnosti podpory

       

      a/ dobrovoľne prispieť na účet zbierky s názvom Dokážeme spolu viac SK51 0200 0000 0045 6925 4257  

      b/ kúpou produktov (ponožky, multifunkčnej šatky, čelenky) značky FUSAKLE cez e-shop https://www.fusakle.sk/kolekcie/pomaham/dokazeme-spolu-viac.html

       

      Všetkým zapojeným bežcom a cyklistom patrí obrovská vďaka.

      Odovzdali nie len finančný dar ale priniesli aj osobné posolstvo pre hendikepované deti.

    • Deň Zeme 2022
     • Deň Zeme 2022

     • 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Posledné dva roky sme  boli všetci doma na dištančnom vyučovaní a viacerí naši žiaci sa zapojili do skrášlenia okolia svojho bydliska. V tomto školskom roku sme sa mohli vrátiť k akcii organizovanej školou.

           Žiaci 1. ročníka sa vybrali po náučnom chodníku "Poďte s nami za sysľami". Tento náučný chodník v roku 2019 navrhli naši žiaci a stali sa tak víťazmi celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. V tom istom roku sa ich návrh s podporou NP Muránska planina aj zrealizoval. Autori projektu sú v súčasnosti už naši absolventi, ale EGT sa o náučný chodník aj naďalej stará a bude starať.

           Počas Dňa Zeme žiaci 1. ročníka upravili náučný panel, ktorý bol podmytý vodou, na sysľovisku pomohli s likvidáciou starého smetiska a strihaním náletových drevín, obnovili a doplnili značenie náučného chodníka a popri celej trase náučného chodníka vyzbierali smeti. Verím, že napriek práci prežili pekný deň a my im za túto prácu im ďakujeme.

            Všetkých Vás pozývame na prechádzku po náučnom chodníku, sysle sú už aktívne a hravé. Tiež prosíme, aby sme aj ostatní priložili ruku a chránili našu prírodu nielen v tento deň.

           Every year on April 22 we celebrate the Earth Day. For the last two years there was the distance learning, but several of our students were involved in cleaning their surroundings. This school year we were able to return to the event organized by the school.

            The 1st graders went along the ground squirrels educational trail. This educational trail was designed by our students in 2019 and they became the “Tatra Knights” winners of the all-Slovak competition by doing so. In the same year, with the support of the Muránska planina National Park, the trail was put into practice. The authors of the project are our graduates, but EGT students continue to take care of this trail.

           During Earth Day, the first-year students repaired the educational panel, which was washed away with water, they helped to get rid of the old landfill and renewed the nature trail markings. They also collected rubbish along the entire trail. I believe that despite of their hard work, they had a nice day and we thank them for their contribution.

            We invite you all to take a walk on the nature trail, the ground squirrels are already active and playful. We also ask all of you to protect our nature throughout the whole year.

     • Deň narcisov 2022

     •  

      PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      Prispieť môžete do 6.5.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

     • DÔLEŽITÉ!!!

     • V SÚČASNEJ SITUÁCII POVAŽUJE NAŠA ŠKOLA EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM TISOVEC ZA DÔLEŽITÉ SA DIŠTANCOVAŤ OD AKÝCHKOĽVEK PREJAVOV NENÁVISTI, XENOFÓBIE A SPOCHYBŇOVANIA VÁŽNOSTI SITUÁCIE NA UKRAJINE.

      Škola sa snaží pomáhať našim susedom, ktorí pred vojnou chránia seba a svoje rodiny. Sme dobrovoľne zapojení  do spolupráce s organizáciou, ktorá pomoc poskytuje v okrese a tiež s našou cirkvou, ktorá pomáha priamo v meste.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Lukáš Ferencz z V.B triedy obhájil svoju pozíciu ekonomického znalca aj v tomto školskom roku. Po úspešnom absolvovaní školského kola postúpil do krajského. To sa konalo v online priestore dňa 24. februára. Zúčastnilo sa ho 540 študentov z celého Slovenska. Hoci sa Lukášovi darilo a svojimi vedomosťami a ekonomickými analýzami potvrdil vysokú mieru ekonomického myslenia jeho umiestnenie (8. najlepší v kraji) mu v silnej konkurencii nepostačovalo na postup do celoslovenského kola. Gratulujeme ku krásnemu umiestneniu medzi mladými ekonómami Slovenska. 😊

      Erika Guzmová

      Lukáš Ferencz from V.B tried to defend his position as an economic expert this school year as well. After successfully completing the school round, he advanced to the regional round. It took place online on February 24th. It was attended by 540 students from all over Slovakia. Although Lukáš was successful and his knowledge and economic analysis confirmed his high level of economic thinking, his placement (8th best in the region) was not enough for him to advance to the national round in the face of strong competition. Congratulations on a beautiful position among the young economists of Slovakia. 😊