• Zážitkový DOD je za nami a prijímacie skúšky pred nami ...

    zatiaľ žiadne údaje
    • Prečo by si mal ísť na EGT?

     • v rámci 5-ročného štúdia získaš úplné stredoškolské vzdelanie končiace maturitnou skúškou, ktorá ťa oprávňuje študovať na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku a v zahraničí
     • budeš žiť v peknom  prostredí uprostred hôr Slovenského rudohoria a Muránskej planiny
     • budú ťa učiť sympatickí učitelia v peknej a príjemnej škole
     • máš možnosť urobiť si štátnu skúšku z anglického jazyka a angličtinu budeš počuť od ľudí, pre ktorých je to rodný jazyk, teda od Američanov
     • keď skončíš, budeš sa vedieť dohovoriť dvoma svetovými jazykmi /angličtina, nemčina, ruština alebo francúzština/
     • nemôžeme zabudnúť na možnosť štúdia v zahraničí, prostredníctvom vlastného výmenného programu ako aj cez rôzne agentúry
     • získaš zručnosť pri používaní moderných IT v dobre vybavených počítačových učebniach, v triedach vybavených interaktívnou tabuľou, dataprojektormi, počítačom riadenom laboratóriu ...
     • škola sa zapája do medzinárodných projektov, ktoré umožňujú návštevu  zahraničných krajín
     • aktuálne pracujeme na programoch Akadémia veľkých diel, Zmudri do škôl a Škola, ktorá mení svet
     • pripravujeme žiakov na život a prácu v spoločnosti, rozvíjame u nich kritické myslenie, kreativitu, spoluprácu, prezentačné a komunikačné schopnosti.
    • Kam môžeš ísť vo voľnom čase?

     • podnikať a orientovať sa vo svete financií  ťa naučíme na aplikovanej ekonómii
     • dbáme i o tvoje zdravie, a preto si môžeš každý rok zdokonaliť svoje lyžiarske a plavecké umenie
     • umožníme ti zapojiť sa do rôznych súťaží a olympiád na regionálnej i celoslovenskej úrovni
     • DofE na EGT- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  je rozvojový program, ktorý ti umožní rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote
     • okrem prekonania samého seba, nových zážitkov a priateľov získaš certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete
     • škola sa snaží prispôsobovať záujmom žiakov, preto ponúka množstvo voliteľných predmetov, mimovyučovacích aktivít, stačí si len vybrať
     • krúžky – športový, zdravotnícky, turistický, matematický, výpočtová technika, klub fyziky, bioklub, školský časopis ...
     • ak máš záujem o informatiku, škola spolupracuje s IT akadémiou
     • čaká ťa pestrá ponuka duchovných aktivít na  English clube 
     • cez prestávku alebo po vyučovaní si  môžeš v budove školy zahrať stolný tenis, šípky, ak rád čítaš, je ti k dispozícii školská knižnica a Chillout zóna.