• Dve zlaté a jedna strieborná! Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave

      Dňa 28.03.2023 sa vedenie študentskej firmy Zoja Jurčiaková, Alžbeta Chmelková, Júlia Borošová, Lenka Bubelínyová, Janka Máliková, Denis Dovala a člen firmy Sebastián Gabriel zúčastnili Veľtrhu študentských firiem v Bratislave, v komunitnom centre v Avione. Počas veľtrhu sa nás prišli pozrieť aj tretiaci, ktorí firmu ešte len budú zakladať: Róbert Biž, Nina Vavreková a Zoja Lašáková. Podporiť nás prišla aj piatačka Diana Dorčáková a pani učiteľka Martina Paľová. Súťažilo v mnohých kategóriách. Našej firme sa podarilo získať dve zlaté medaily z marketingovej komunikácie a finančného riadenia firmy a jednu striebornú za spoločensky zodpovednú firmu. Celý priebeh veľtrhu sme si veľmi užili. Nezabudli sme ani na Deň učiteľov, a tak sme našej koordinátorke pani Erike Hruškovej popriali veľa šťastia, zdravia a kariérnych úspechov. Ďakujeme aj JA Slovensko za skvelú príležitosť a možnosťčast

    • Dve zlaté a jedna strieborná! Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave
     • Svetový deň vody

      22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. V rámci chapel mali naši študenti prezentáciu o vode, jej význame a potrebe ochrany vodných zdrojov. Dozvedeli sme sa niečo aj o virtuálnej vode a znižovaní spotreby vody. V druhej časti študenti súťažili v kvíze o vode a snažili sa správne odpovedať na dosť náročné otázky. Na hodinách chémie počas tohto týždňa testujeme chemickú kvalitu vody z rôznych zdrojov a niektorí z nás sme si deň vody pripomenuli aj modrým oblečením.

    • Svetový deň vody
    • KRABICE POŽEHNANIA 2
     • KRABICE POŽEHNANIA 2

      EGeŤáci sa opäť zapojili do dobročinnej akcie „Krabice požehnania 2“, ktoré sme v pondelok 20. marca 2023 odovzdali, aby pomohli ľudom v ťažkej situácii na Ukrajine.

      Na škole sa nám podarilo vyzbierať prostriedky na zabezpečenie štyroch krabíc požehnania. Nákup tovaru, jeho rozdelenie do krabíc, ako aj pozdravy pre ukrajinské rodiny pripravili žiaci s podporou učiteľov. Jedna krabica zabezpečí základné životné potreby jednej rodine približne na jeden mesiac.

     • Výzva na pozíciu mentora

      Evanjelické gymnázium v Tisovci bolo úspešné v 2. kole výzvy Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky „Učitelia pre 21. storočie“ a získalo dôveru na zriadenie RCPU pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

      Úlohou centier je zabezpečovať a školiť mentorov, ktorí školám pomôžu pri zavádzaní zmien vo vzdelávaní počas prechodu na nové kurikulum na regionálnej úrovni.

    • Výzva na pozíciu mentora
    • Medzinárodný deň žien na EGT
     • Medzinárodný deň žien na EGT

      Ženy - niečo nenahraditeľné v živote každého z nás. Od narodenia nás sprevádzajú mamičky, babičky či pani učiteľky. 8. MARCA 2023 sme poďakovali a zablahoželali k Medzinárodnému dňu žien každej žene na našej škole. Žiačky 3.B triedy si v rámci dobrovoľníctva v treťom ročníku pripravili nástenku, kde vzdali hold ženám histórie. Pripomenuli sme si, ktoré dámy bojovali za terajšie práva a začali písať príbeh všetkým ženám, ktoré svojimi činmi motivujú dodnes. Do dobrovoľníckej aktivity boli zapojení aj žiaci. Každý jeden žiak mohol prispieť na nástenku pozdravom pre ženu, ktorú si v jeho živote váži. Nie raz sa tam objavili práve mamky, kamarátky alebo pani učiteľky. Na záver, každá jedna EGŤáčka dostala milú kartičku s blahoželaním.

     • Štvrtáci na Zvieracej farme

      V utorok 7. marca 2023 žiaci štvrtého ročníka s učiteľkami Katarínou Jakubcovou a Michelle Van Wyk si v divadle Jozefa Gregora Tagovského vo Zvolene pozreli predstavenie anglického zájazdového divadla TNT Theatre Britain - Zvieracia farma, ktoré bolo zrežírované na námet známeho románu Georga Orwella. Spisovateľ metaforicky a so satirou, prostredníctvom zvierat, ukázal vývoj a sociálne vzťahy v Rusku od cárizmu cez Októbrovú revolúciu až po život v socialistickom sovietskom zväze. Okrem krásnej britskej angličtiny u žiakov zarezonoval i veľmi silný odkaz predstavenia, nemenej aktuálny ako pred takmer osemdesiatimi rokmi v čase prvého vydania tejto knihy, ktorý bol zároveň finálnou replikou celého predstavenia:

    • Štvrtáci na Zvieracej farme
    • Svetový deň modlitieb v Tisovci
     • Svetový deň modlitieb v Tisovci

      V Evanjelickom a. v. kostole v Tisovci sa stretlo spoločenstvo žien a mužov pri príležitosti svetového dňa modlitieb. Tohto roku program pripravili ženy z Taiwanu. Do programu boli zapojené ženy z Evanjelického cirkevného zboru v Tisovci ako aj žiačky Evanjelického gymnázia v Tisovci. Okrem spevu piesní a modlitieb bolo spoločenstvo povzbudené zvesťou Božieho slova, ktoré znelo z listu Efezským 1:15-19. Pavel sa modlí za osvietenie očí srdca veriacich v Efeze. Tieto slová sú povzbudením aj pre nás. Ak sa oči nášho srdca otvoria okúsime nádej plynúcu z jeho povolania, bohatstvo Jeho slávneho dedičstva a Jeho veľkú moc v našich životoch. Povzbudením boli aj svedectvá taiwanských žien a dievčat o ich viere a životných situáciách. Kiež sa nám oči srdca otvoria, aby sme mohli vidieť Božie zasľúbenia v našich životoch a našimi činmi odzrkadľovať lásku Kristovu.

     • Poďakovanie za pomoc UKRAJINE - "RIMAVSKÁ POMÁHA UKRAJINE" - Biela vrana

      1. marca 2022 sa začal písať "príbeh jednej chodby" v Gemersko-malohontskom múzeu / Gömör-Kishonti / v Rimavskej Sobote. Prvýkrát tam otvorili humanitárnu zbierku Rimavská pomáha Ukrajine s pocitom, že bude potrebná zhruba tak 2 - 3 týždne.

      Učitelia a žiaci Evanjelického gymnázia v Tisovci sa ihneď stali pravidelnými prispievateľmi. Každý týždeň naložili auto s krabicami, ktoré obsahovali práve potrebné veci a žiaci alebo učitelia našej školy ich prinášali na zberné miesto. Do konca školského roku do zbierky pravidelne prispievali. Okrem vecí, ktoré potrebovali v zbierke sa učitelia a žiaci EGT snažili prispievať ukrajinským rodinám v našom meste a jeho okolí aj čerstvými potravinami či ovocím a zeleninou.

    • Poďakovanie za pomoc UKRAJINE - "RIMAVSKÁ POMÁHA UKRAJINE" - Biela vrana
    • Návšteva veľvyslanca USA Gautam A. Rana
     • Návšteva veľvyslanca USA Gautam A. Rana

      V utorok 7. marca 2023 navštívil našu školu veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku, pán Gautam A. Rana. Pri stretnutí s vedením školy sa zaujímal o študijný program, projekty školy a jej ďalšie smerovanie. Pozdravil učiteľský kolektív a ocenil ich prácu. V kultúrnom dome diskutoval so žiakmi o spoločných aj rozdielnych znakoch vo vzdelávaní, kultúre a každodennom živote na Slovensku a v Spojených štátoch. Vyjadril nádej v mladých ľudí pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 5. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Iné...

      Dátumy

    

  • Partneri

   • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • JA Slovensko
   • IT Akadémia
   • Školy, ktoré menia svet
   • Medzinárodný študentský preukaz
   • Nadačný fond Telekom
   • Nadácia PONTIS
   • Agence de promotion du FLE
   • SEWA a.s.
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1714601
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím