• Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov
     • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov

     • Novovzniknutá školská firma má za sebou výberové konanie na najvyššie pozície firmy, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. októbra. Za prezidentku firmy bola zvolená Nikola Machničová, ktorá vyhrala v konkurencii Andreja Repu a Patrika Hurika.

      Okrem prezidentky si firemníci volili aj viceprezidentov pre jednotlivé odbory. Viceprezidentom pre ľudské zdroje bude Andrej Repa. Funkciu viceprezidenta pre výrobu bude zastávať Lucia Fiľová. Marketingu bude šéfovať Filip Palaš a viceprezidentom pre financie bude Michal Mihály.

      Na prvom stretnutí si členovia firmy zvolili aj názov. Jednohlasne sa všetci zhodli na názve Divergent, čo v preklade do slovenčiny znamená odlišný.

      Tohtoročná firma je aj plná noviniek: novým pedagogickým dozorom je Erika Hrušková, ktorá vystriedala Ladislava Čajka, výberové konanie sa konalo hlasovaním členov firmy, nie odbornej poroty a pribudli aj nové pozície vo firme: riaditeľ plesu a zájazdu, sociálne podnikanie či podnikanie bez hranic.

      Prehľad všetkých pozícii v tohtoročnej školskej firmy Divergent:

      Prezidentka firmy: Nikola Machničová
      Viceprezident pre ľudské zdroje: Andrej Repa
      Viceprezident pre financie: Michal Mihály
      Viceprezident pre marketing: Filip Palaš
      Viceprezident pre výrobu: Lucia Fiľová

      Oddelenie marketingu: Veronika Pribylinová, Simona Strigáčová, Matej Hank, Tatiana Schmidtová
      Oddelenie financií: Michal Šulko, Aneta Čelinská, Lukáš Ferencz, Jana Tomengová
      Oddelenie výroby: Veronika Rusnáková, Natália Debnárová, Ema Mecková, Barbora Gigacová
      Oddelenie ľudských zdrojov: Lucia Pohorcelová, Liana Mesíková

      Dozorná rada: Patrik Hurik

      Riaditeľ plesu: Emma Karasová
      Riaditeľ zájazdu: Jakub Smital

      Podnikanie bez hraníc: Kristína Stieranková

      Sociálne podnikanie: Tereza Fedorová

    • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu
     • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu

     • Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi ľudmi. Presne tohto programu sme sa zúčastnili aj my a naša škola sa dnes pýši titulom “Ambasádorskej školy”. Osem žiakov z egt po celý minulý rok aktívne vzdelávalo o Európskej únii od tých najmenších- škôlkárov, po tých najstarších- dôchodcov. Pred pár dňami sme dostali titul ktorý bude visieť na našej škole a taktiež sme ako jednotlivci získali diplomy ako odmenu za našu tvrdú prácu. Dúfame, že tento program zaujme aj mladšie ročníky a žiaci EGT v ňom budú poctivo pokračovať.

      The office of the European Parliament in collaboration with the agency Neuropea are launching a new educational program that is aimed at students of various high schools. This educational program is called The Ambassador School of The European Parliament. The goal of this particular program is to spread awareness about the European Union and The European Parliament and its democracy among people. Our school also has taken a part in this program and today, we can proudly say that our school was given the title of “The Ambassador School”. Eight students of EGT have been actively teaching all sorts of people - from the youngest to the oldest members of our society- all about The European Union last year. We are happy we have received an official documental title that will be hanged on a wall in our school. Individual students have also received their certificates as a result of their hard work. We sincerely hope that this program will be able to attract the interest of younger students and that our school will be able to continue to be a part of this program in the future as well.

     • Dištančné vzdelávanie OZNAM

     • MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

      rozhodlo nasledovne:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách

      podľa § 32 školského zákona,

      riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov SŠ.

      ***

      Evanjelické gymnázium v Tisovci bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu,

      bližšie informácie sa zverejňujú na EduPage školy.

      ***

      naliehavom prípade sa v škole bude nachádzať službukonajúca osoba

      v čase od 09:00 do 12:00 hod., kedy nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                        047/55 11 700

      hospodár školy                          047/55 11 704

      referent školy                           047/55 11 709

      Mimo tohto času sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                 Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)             0908 852 995

                 Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)    0908 962 319

      • v prípade doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                 Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)   0911 179 854

                 Zuzana Smitalová, referentka školy (Hačava-Skálie)            0917 247 531

                 Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                         0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

    • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020

     • Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci,z dôvodu potvrdenia  vírusu Covid 19 u žiaka našej školy prechádza škola do Oranžovej fázy. 

      Riaditeľka školy vyhlasuje od piatku 9.októbra 2020 dištančné vzdelávanie pre celú školu, z dôvodu nútenej karantény veľkej skupiny učiteľov.

      Ukončenie dištančného vzdelávanie je predbežne stanovené na utorok 13.10.2020.

      Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v stredu 14.10.2020. V prípade nových skutočností Vás budeme o zmenách okamžite informovať.

      Prajem všetkým veľa trpezlivosti a sily.

      Miroslava Štefániková, riaditeľka školy

     • Ocenenia DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu dorazila do EGT

     • V pondelok 5.októbra 2020 o 8,00 hodine ráno zastalo pred našou školou auto  s pracovníkmi slovenskej pobočky DofE. Riaditeľ DofE na Slovensku Marián Zachar osobne priniesol ocenenia, ktoré odovzdal do rúk riaditeľky školy pani Miroslave Štefánikovej a koordinátorke programu na škole pani Gabriele Antalovej. Poďakoval za prácu, ktorú v rámci programu na škole robíme. Vysoko ocenil nasadenie účastníkov programu a ich vedúcich v čase zvýšených epidemických opatrení. 

      Veľmi nás teší, že sa našim žiakom darí plniť úlohy v rámci programu DofE.

      5 dievčat - absolventiek z roku 2019 - si preberie ocenenie na najvyššej zlatej úrovni. Sú prvými, ktoré záskali ocenenie na zlatej úrovni v banskobystrickom kraji. 

      Na sriebornej úrovni si preberú ocenenia 3 dievčatá a ďalších 10 chlapcov a dievčat získalo ocenenie na bronzovej úrovni.

      Blahoželáme všetkým oceneným a o spôsobe  odovzdania cien ich budeme čoskoro informovať.