• Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou
     • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou

     • Vedenie našej tohtoročnej študentskej firmy Divergent predstúpilo pred akcionárov s cieľom získať podporu pre svoj podnikateľský plán.

      Valné zhromaždenie sa konalo vo štvrtok 19. 11. 2020 online formou v prostredí GoogleMeet.

      Na Valnom zhromaždení bolo prítomných 30 akcionárov, ktorí celkovo disponovali 80 hlasmi zo 100,.V úvode akcionári odsúhlasili program, jednotlivých členov orgánov VZ a stanovy. Nasledovalo prezentovanie podnikateľského plánu.

      Moderátorkou Valného zhromaždenia bola Emma Karasová, ktorá vždy postupne vyzvala vedenie firmy, aby predstavili svoje oddelenie.

      Ako prvý bol prednesený príhovor prezidentky Nikoly Machničovej, ktorá vo svojej reči spomenula všetky dôležité informácie o našej firme. Postupne potom predstavovali svoje oddelenia Andrej Repa (viceprezident pre ľudské zdroje), Veronika Pribylinová (manažér pre marketing), Lucia Fiľová (viceprezident pre výrobu), Emma Karasová (riaditeľka plesu), Barbora Gigacová (vedúca športového oddelenia), Michal Mihály (viceprezident pre financie) a Jakub Smital (riaditeľ zájazdu). Po zodpovedaní všetkých otázok akcionárov, bol podnikateľský plán a tým aj predstavenstvo našej firmy schválené. Posledným hlasovaním akcionári schválili členov dozornej rady.

      Aj keď toto Valné zhromaždenie bola jedna z výziev, ktoré postupne tento rok musíme zvládať, môžem v mene celej firmy povedať, že sme ho zvládli na jednotku a bez žiadnych nečakaných komplikácii, aj keď sme ho museli organizovať online formou.

      Text a foto: Matej Hank
      Preklad: Lucia Pohorelcová

      The student company has carried throught the General assemble in a non-traditional way.

      This year´s student company management has come to the shareholders in order to get their support for their business plan.

      General assemble was held online via GoogleMeet on Thursday 19th of November 2020.

      The General assemble was attended by 30 shareholders, who disposed of a total of 80 votes out of 100. In the begining the shareholders approved the agenda, individual members of the authorities of General assemble and bylaws. A presentation of the business plan followed.

      Emma Karasová was featured as the moderator of the program. Her job was to call out individual members of the management to introduce their departments.

      First, the company president Nikola Machničová, recited her speech, in which she mentioned all of the important information about our company. Afterwards Andrej Repa (vice president of human resources), Veronika Pribylinová (marketing manageress), Lucia Fiľová (vice president of production), Emma Karasová (prom director), Barbora Gigacová (head of sports department), Michal Mihály (vice president of finance) and Jakub Smital (trip director) introduced their departments. After answering all question from shareholders the business plan was approved and thus also the board of directors of our company. The shareholders approved members of the board of supervisors with the last voting.

      Even though this General assembly was only one of the challenges we have to manage throughout the year, I can say, in the name of our company, that we managed it without any complications although we had to run it online.

     • November 89 a EGT

     • V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu  neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka  našich novodobých dejín. Urobili sme  to v škole a v meste vlani vo veľkom štýle,  vrátiac sa 30 rokov dozadu ,  pripomenúc si tieto udalosti manifestáciou, štrnganím  kľúčov,  prejavmi, hudbou. Všetko pripravili a zorganizovali žiaci. 

      Medzi významné a pozitívne výsledky Novembra 89 patrí aj založenie a pôsobenie našej školy. Dopad EGT má celoslovenský rozmer.  Výrazne však   ovplyvnil aj život v Tisovci a v regióne. Tisovčania veľmi ústretovo  privítali vznik novej školy, boli nápomocní pri jej vzniku a v období  rekonštrukcie budovy.  Na druhej strane  škola priniesla i benefity mestu. Zvýšila sa kúpna sila, narástli tržby, aj v krčmách. Tisovčania si prenajímaním bytov žiakom finančne prilepšili.  Deti dostali výborné vzdelanie, ktoré im otvorilo možnosti na trhu práce nielen doma, ale aj vo svete. Niektoré mohli študovať v rámci výmenného programu v USA, čo bez tejto možnosti by si  niektoré rodiny sotva mohli finančne dovoliť. Niektorí Tisovčania  sa dostali v rámci spolupráce s mestom Shenandoah  v Iowe  do Ameriky. Viacero rodín prišlo do kontaktu s Američanmi, buď s dobrovoľníkmi alebo učiteľmi. Treba povedať, že sa svojej hostiteľskej úlohy zhostili  na výbornú. Dodnes títo ľudia s láskou spomínajú na vynikajúce pohostinstvo, chutné jedlo a priateľskú atmosféru, ktorú v na Slovensku a v Tisovci  zažili. V rámci programov Európskej únie,  v programe školských firiem naše deti navštívili viaceré európske krajiny a my sme boli  recipročne hostiteľmi žiakov a učiteľov týchto krajín.   To nás  môže naplniť hrdosťou, že sme boli prirodzenými ambasádormi našej krajiny. Tisovec pozná generál v Pentagone,  poznajú ho v Bielom  dome. Koľkí slovenskí žiaci sa môžu pochváliť  gratuláciou od manželky bývalého amerického prezidenta Laury Bush  k maturite? Škola svojimi aktivitami, debatný klub, spevokoly, športové akcie a iné   urobila výborné meno mestu, dostala Tisovec do médií. Tisovec navštívili významné slovenské  osobnosti, včítane prezidentov  SR. Naši absolventi radi spomínajú na Tisovec a robia mu dobré meno.

      Toto všetko sa mohlo udiať vďaka zmene spoločenských pomerov pred 31 rokmi. Je dobré a nádejné, že idey Nežnej revolúcie, sloboda, demokracia, spravodlivosť, slušnosť,  dodržiavanie ľudských práv sú súčasťou  vzdelávania v škole, ktorá vznikla  po  Nežnej revolúcii.

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka, členka Klubu 89

      Príspevok je skrátenou a upravenou verziou článku, uverejnenom na  mestskom webe.

       

    • Galéria myšlienok
     • Galéria myšlienok

     • Počas februára 2020 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci vznikala Galéria myšlienok, projekt pod koordináciou Natálie Hruškovej.

      Galéria je výchovno- umeleckým projektom, ktorého cieľom je nielen sprostredkovať estetický zážitok, ale i zdôrazniť vplyv hodnôt na bytie jednotlivca a vyzdvihnúť možnosť skvalitnenia života skrz nájdenie osobných odpovedí na otázky života.

      Galéria, pozostávajúca z nefiltrovaných odpovedí študentov, návštevníka jemne vovádza do hlbokých úvah a nalieha na potrebu sformulovania vlastných odpovedí na neúprosne bijúce otázky bytia.

      Pre pandemické reštrikcie galéria nadobudla i virtuálnu podobu, ktorú môžete nájsť na: www.galeria-myslienok.com

    • Kam po strednej
     • Kam po strednej

     • Vyšlo ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Na každú strednú školu sme poštou poslali jedno vydanie časopisu.Veríme, že ste ho dostali.

      Časopis nájdete aj na webstránke:

      https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

     • Staňme sa Anjelmi radosti.

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia EGT

       

      Pozývame Vás zapojiť sa do prekrásneho celoslovenského projektu, v ktorom každý z Vás môže byť tieto Vianoce pre nejakého starčeka Anjelom radosti, potešenia a zahriatia pri srdiečku.

      Všetci, ktorým nám to bude dopriate, spejeme k starobe. Všetci túžime celý život po láske, teple domova, po objatí... Doprajme tento pocit starčekom v domovoch dôchodcov a naplňme krabicu od topánok nielen darčekmi, no hlavne láskou a  milým prianím. Možno práve tento darček bude tým jediným, ktorý ich tieto Vianoce poteší.

       

      Čím a ako naplniť  krabicu od topánok sa dozviete na stránke www.kolkolasky.sk

      a v letáčiku. Zabaliť ju treba osobitne spodok a osobitne vrch, previazať špagátom(nemusí byť), kvôli následnej bezpečnostnej kontrole. 

       

      Kontaktnou osobou pre Klenovec, Hnúšťu,Tisovec a okolie je pani Andrea Roháriková.

      V prípade záujmu ju kontaktujte messengerom, alebo mailom rohadka@gmail.com

       

      Vaša krabica plná lásky môže potešiť dôchodcov v domovoch v  Klenovci, Tisovci aj v Hnúšti a verím, že sa nám to spolu podarí

       

      Zbiera sa v termíne   🔔23.11. - 6.12. 2020🔔

       

      ZBERNÉ MIESTA v Hnúšti:

                  - Basta- Záhradkárske potreby

                  - Kvetinárstvo Tulipán 

      ZBERNÉ MIESTO v Klenovci:

                  - Kvetinárstvo Lavender Alenka Figuliová

      ZBERNÉ MIESTA v Tisovci :

                   -Kvetinárstvo Tulipán

                   -MsKS Tisovec

       

      Tu môžete krabicu odovzdať v priebehu vyššie uvedených dvoch týždňov. Je ťažká doba a je potrebné dodržať všetky protipandemické opatrenia, ktoré sú uvedené na zdieľanej stránke.

       

      Ďakujeme všetkým a poprosíme zdieľať, aby sa o tom dozvedeli všetci tí, ktorým robí radosť potešiť druhého.

       

     • EGT medzi najlepšími školami JA Europe.

     •  

      Evanjelické gymnázium v Tisovci ja dlhé roky súčasťou programu JA Europe, ktorá  je najväčšou neziskovou organizáciou v Európe zameranou na prípravu mladých ľudí na zamestnanie a podnikanie.

      V minulom školskom roku bolo do programov JA Europe zapojených 55 000 škôl v 40 krajinách.

      Ceny Enterpreneurial School Awards sú každoročným ocenením vynikajúcich škôl, ktoré sa zasadzujú za vzdelávanie v oblasti podnikania v celej Európe.

       Do 6.ročníka The Enterpreneurial School Awards bol o vybraných a ocenených  39 škôl z 25 krajín sveta pre ich podnikateľskú víziu a vynikajúcu implementáciu programov výučby podnikania.

      Máme veľkú radosť , že sme boli medzi ocenenými školami a mohli sme byť súčasťou  online medzinárodného stretnutia ocenených škôl a učiteľov Junior Achievement.

      Veľké ďakujem  patrí všetkým našim žiakom a absolventom, ktorí za posledné roky pracovali v školských firmách a reprezentovali školu na národnej aj medzinárodnej úrovni, kde dosahovali výborné výsledky, čoho dôkazom je aj toto ocenenie.

      Veľké uznanie a vďaka patrí Ing. Ladislavovi Čajkovi, ktorý roky pracoval ako pedagóg aplikovanej ekonómie na našej škole a odovzdával žiakom svoje vedomosti aj skúsenosti.

      Nasledovníčkou Ing. Čajka je Ing. Erika Hrušková s ktorou v predchádzajúcom školskom roku spolupracoval a ktorá je postavená v čase korona krízy pred nové neštandardné situácie.

      Novovznikajúcej školskej firme Divergent prajeme veľa dobrých nápadov v podnikaní a energie pri zvládaní nových výziev v čase dištančného vzdelávania.

      Veríme, že ich zvládnu a prajeme im veľa úspechov v ich činnosti.

       

      EGT among the best schools in JA Europe.

      The Lutheran Grammar School in Tisovec has been a part of the JA Europe program for many years, it is the largest non-profit organization in Europe focused on preparing young people for employment and entrepreneurship.

      Last school year, 55 000 schools in 40 countries were involved in JA Europe programs.

      The Entrepreneurial School Awards are an annual award for outstanding schools which promote entrepreneurship education across Europe.

      The 6th year of The Entrepreneurial School Awards has had 39 schools from 25 countries selected and awarded for their entrepreneurial vision and excellent implementation of entrepreneurship education programs.

      We are very pleased to have been among the award-winning schools and to have taken part in the online international meeting of award-winning schools and Junior Achievement teachers.

      Many thanks to all our students and graduates who have worked in school companies in recent years and represented the school on a national and international level, where they have achieved excellent results, as evidenced by this award.

      An even bigger recognition and thanks belongs to Ing. Ladislav Čajko, who, for many years worked as a teacher of applied economics at our school and passed on his knowledge and experience to students.

      His follower is Ms. Ing. Erika Hrušková, with whom he had worked in the previous school year, and who is now facing new challenges during the corona crisis.

      We wish the newly emerging school company Divergent many good ideas in business and energy in meeting new challenges during distance learning.

      We believe that they can handle them and wish them much success in their activities.

    • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti
     • Ambasádorská škola - Európa v klimatickej pohotovosti

     • Ahojte, určite ste už všetci počuli o projekte ambasádorská škola. V rámci tohto projektu nás Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pozýva na na online diskusiu, ktorá sa bude konať v piatok 13. 11. 2020. Téma diskusie “Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?” V prípade záujmu, kontaktujte p.Šmeckovú

     • Týždeň vedy a techniky 2020.

     • V týždni od 9. do 16. novembra 2020 sa na Slovensku realizuje Týždeň vedy a techniky, v rámci ktorého EGT každoročne pripravuje rôzne aktivity.

      V tomto čase dištančného vzdelávania si význam vedy a techniky pripomenieme na online hodinách a prostredníctvo rôznych online prednášok, webinárov, videí či filmov  - ponuku nájdete nižšie.

      V priebehu nasledujúcich dní vyjde elektronicky aj školský časopis, ktorý bude tematicky zameraný na vedu a techniku a bude Vás v ňom čakať súťaž, v ktorej môžete vyhrať rôzne ceny.

      Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte.

       

      PONUKA:

      Vypočujte si zaujímavú prednášku...

      Pondelok, 9. november 2020

      Pondelok s neurológiou

      Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravilo podujatie pod názvom Pondelok s neurológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti vývoj mozgu a príčiny čoraz väčšieho počtu porúch spánku. Aké je vysvetlenie? Otázok do budúcnosti je zatiaľ viac ako odpovedí...

      Dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17:00 hod. Obidve prednášky budú následne sprístupnené pre širokú verejnosť aj online. Viac info tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/pondelok-s-neurologiou.html?page_id=6923

       

      Utorok, 10. 11. 2020

      Obloha dnes

      Prezentácia zaujímavostí pozorovateľných na hviezdnej oblohe v tomto období online. Prednáška o 19:00 hod. Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14626

        

      Streda 11. november 2020

      Svetelné znečistenie... Čo nám hrozí?

      Online premietanie dvoch dokumentov o 16:00 hod. a 18:00 hod. Viac info tu:

      https://fvf.cvtisr.sk/sk/festival-vedeckych-filmov/program.html?page_id=2255

      Hubblov vesmírny ďalekohľad - 30 rokov objavov

      Online prednáška astronóma Rudolfa Gálisa o vesmírnom ďalekohľade a jeho objavoch (19:00 hod.). Viac tu:

      https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14627

        

      Kedykoľvek...

      Mutácie génov

      https://www.youtube.com/watch?v=7dEKwggFrRg

      Matematické záhady šírenia koronavírusu

      https://www.youtube.com/watch?v=sOAdfdPuPXA

      ..a mnohé ďalšie...

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLqiGU4u5LkCFQGpAdj0gx9aal2TwCRD4O

        

      Pozrite a prečítajte si zaujímavú stránku alebo časopis...

      Kto sú laureáti Nobelových cien v tomto roku, za čo boli Nobelové ceny udelené a kto vlastne bol Nobel?

      https://www.nobelprize.org/

       

      Zaujímavé články z vedy a techniky v slovenskom časopise Quark

      https://www.quark.sk/

       

       Pozrite si zaujímavý film...

      Všimli ste si, že tento rok mal v kinách premiéru nový film o vedkyni?

      Radioactive (2019)
      Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie-Sklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou - honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary, žiarenie, pred ktorým sa nechráni a kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu- sa jej podarí získať decigram čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto objavom rádia navždy zmenila tvár vedy.

       

       Krv v mobiloch – dokumentárny film 52 min.

      https://www.youtube.com/watch?v=St3ebyZJ228&t=1159s

      Napadlo vás niekdy, že sa vo vašom mobile môžu skrývať vzácne minerály postriekané krvou obetí vojny v Demokratickej republike Kongo? Dánsky režisér Frank Piasecki Poulsen svoje pátranie začína na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone. Ku svojmu zdeseniu zisťuje, že mu žiadny z výrobcov nemôže zaručiť, že práve jeho mobily nemaúí s neľútostnou vojnou o náleziská minerálov v Demokratickej republike Kongo nic spoločné. Vydáva sa preto na miesto činu a po náročnej ceste sa dostáva do jednej z najväčších baní v regióne v konžskom Bisie.

      Vrámci projektu Živica , Elektroodpad dopad

       

      https://www.youtube.com/watch?v=xmbH65-q0Ko

      Žiarovková konšpirácia – dokument 52 min

      Dokument zobrazujúci neetické správanie sa k zákazníkovi v súvislosti s elektronikou

      Pravda o programovanej kazivosti elektronických výrobkov.

       

       

    • Hurá von s Plantnetom
     • Hurá von s Plantnetom

     • Naša škola bola vybratá ako jedna z 20 škôl do medzinárodného výukového projektu určeného pre stredné školy Hurá von s Plantnetom.

      Hurá von s Pl@ntNetom je projekt, ktorý realizuje CEEV Živica v spolupráci s francúzskymi vedcami a vývojármi mobilnej aplikácie Pl@ntNet a botanikmi zo Štátnej ochrany prírody. Projekt potrvá do augusta 2021 

      Okrem nového spôsobu vyučovania vonku školy vďaka projektu rozvinú spoluprácu v oblasti „Citizen Science“ a stanú sa „občianskymi výskumníkmi“ pri mapovaní terénu a zbere dát (fotiek rastlín).

      Čo získa škola zapojením do projektu?
      – metodickú a odbornú podporu pri zavedení novej formy vyučovania vonku od Živice a vedcov zo ŠOP v celej dobe trvania projektu;
      – vyskúša si prepojenie vedeckého prístupu spojeného so zberom dát s populárnym spôsobom vzdelávania sa pomocou moderných technológií priamo v teréne;
      – svojím výskumom sa študenti budú spolupodieľať na tvorbe online vzdelávacieho nástroja podporujúceho využívania IT a moderných technológií v procese vzdelávania na školách;
      – 5 najlepších tímov zo zapojených škôl čaká 3 – dňový bádateľský zážitkový pobyt;

      Čo sa od nás očakáva ?

      aktívna účasť školského tímu na projekte 
      – nadšenie pre prácu v prírodnom teréne a s použitím moderných technológií 

      Myslím, že to to všetko sa dá zvládnuť a už sa tešíme na nové výzvy a spoluprácu.(GA)

    • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD
     • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD

     • Našu školu EGT ako jednu z 20 škôl vybrala CEEV Živica do projektu Elektroodpad –dopad.

      V dňoch od 3.11 do 5.11 sa online kurzu projektu  zúčastnia pani Gabriela Antalová ako koordinátorka a žiačky Júlia Borošová a Alžbeta Chmelková z 2.A. 

      Cieľom projektu je zvýšiť ekologické povedomie žiakov a širokej verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Dúfame , že získame nové námety pre ďalšie činnosti a podporu pri bádaní o svete okolo nás.

      Mobil, počítač, tablet...
      Počas obdobia, kedy sme  nútení pracovať online sú našimi denno-dennými pomocníkmi.
      Po doslúžení tvoria však elektrospotrebiče odpad, ktorého množstvo neustále narastá a dopad na planétu Zem je obrovský!

      Väčšina z tohto materiálu úplne nesprávne končí na bežných skládkach odpadu, pričom mnohé časti sa ešte dajú veľmi vhodne a ekologicky zužitkovať.

      Aj my chceme prispieť ku zlepšeniu životného prostredia a nezaťažovať prostredie škodlivým odpadom. Preto  bude v našej škole umiestnený zberný kontajner firmy SEWA. Môžete do neho nosiť staré už opotrebované elektrospotrebiče a zariadenia.

      Aký elektroodpad patrí do kontajnera?

      Kontajner slúži výlučne pre malé elektrozariadenia, ktoré sú vyobrazené na samolepkách, resp. pre také elektro, ktoré sa zmestí do kontajnera:

      kalkulačky, mobily, holiace strojčeky, fény, kulmy a žehličky na vlasy, rýchlovarné kanvice, mixéry, stolové lampy, malé rádia, fotoaparáty, kamery, nástroje pre domácnosť – vŕtačky, skrutkovače, atď., elektrické zubné kefky a všetko čo sa zmestí do kontajnera.

      Do kontajnera nezbierajte:

      • žiarivky a batérie

      V prípade, že máte doma aj staré elektrobatérie môžete ich nosiť do takéhoto zberného boxu :

      Odmeny za zber elektorodpadu od firmy SEWA :

      Všetky školy za zber elektroodpadu  firma odmeňuje podľa množstva vyzbieraného elektra.

      Získať môžeme športové potreby, ktoré využijeme na hodinách telesnej výchovy alebo iných športových aktivitách(GA)