• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      (bilingválne gymnázium) 

      pozýva

      žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

      a všetkých záujemcov o štúdium na škole na online

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      dňa 28. januára 2021

      Čo sa dozviete?

      • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky + online informácie + online ukážkové testy
      • aký má škola učebný plán – predmety, kurzy a workshopy v jednotlivých ročníkoch
      • o možnostiach mimoškolských aktivít
      • do akých projektov je škola zapojená
      • kde môžete bývať, ak ste dochádzajúci
      • kde sa budete stravovať
      • ako pracuje Žiacka rada a Rodičovská rada
      • odpovede na vaše otázky

      Harmonogram DOD na EGT:

      09:00 ► online stretnutie s pani Štefánikovou, riaditeľkou školy a študentkami Dominikou a Henrietou, zástupkyňami Žiackej rady, kde sa dozviete základné informácie o škole ...link ...viac info

      10:00 ► online hodina angličtiny s Ms. Rosnau & Ms. Rich, americkými lektorkami ► ...link  ...viac info

      10:45 ► online stretnutie s pani Ovčiarikovou, učiteľkou SJL, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link    ...viac info

      11:30 ► online stretnutie s pani Szczyrbovou, zástupkyňou školy, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link  ...viac info

      12:15 ► online stretnutie s pani Naďovou, učiteľkou EVB, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z evanjelického a. v. náboženstva a vyskúšate si ukážkový online test ► ..link ...viac info

       

      Linky na online stretnutia budú zverejnené na webovej stránke školy

      www.egt.sk *** priebežne do 27. januára 2021

      Tešíme sa na stretnutie s vami!

      Videoprezentácia: 2021              Staršie videá o škole: 2015 2016 2017_1 2017_2 2018_1 2018_2 2019 2020

      Americkí lektori: 2021_Gary_Clara_Anastasia     Staršie: 2017_Lukas

      Prehliadka školy: 2021

     • Po prázdninách "na nohy"

     • Aj keď nie sme v škole v Tisovci, duchom sme prítomní. Po troch týždňoch "voľna" sme v utorok 12.1. veľmi pružne rozbehli naše aktivity. Zorganizovali sme sústredenie žiackej školskej rady v rámci projektu  "Školy, ktoré menia svet". Cieľom bolo zaktivizovať jej činnosť. Zúčastnili sa ho všetci zástupcovia tried, koordinátorky - L. Naďová, J. Šmecková pod vedením skúsených lektoriek. Sústredenie pomohlo novým členom lepšie pochopiť význam žiackej školskej rady a starší mohli lepšie spoznať svojich nástupcov. Veríme, že energia, ktorú žiaci preukázali v týchto dňoch, bude premená na zaujímavú činnosť v našej škole.

    • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )
     • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )

     • bola jednou z prvých amerických  lektorov v škole v rokoch 1992 -95. Bola prvou vedúcou  English Department. Ešte pred otvorením prvého školského roku, vidiac, v akom stave je budova školy, kam sa po dočasnom  pobyte  v terajších priestoroch základnej umeleckej školy malo gymnázium presťahovať,  sa obrátila  listami na svojich priateľov v Kanade a v USA o pomoc.

      Tým sa začala veľká  a na Slovensku jedinečná  akcia pomoci amerických a kanadských  kresťanov, prevažne z Missourskej synody.  Julie bola koordinátorkou tejto unikátnej akcie. Jej výsledkom bola veľká   finančná a personálna pomoc, vďaka ktorej sa škola po dvoch rokoch mohla presťahovať do súčasnej budovy.  Do Tisovca prišlo v priebehu pár rokov okolo 500 dobrovoľníkov z Ameriky. Škola  tým získala   veľkú sieť priateľov a podporovateľov, čo sa prejavilo i v ďalších projektoch.

      Vlastný výmenný program, naši žiaci mohli ísť študovať do USA,  Julie našla hostiteľské rodiny, bol  vybudovaný med lab, chemické laboratórium, fyzikálne laboratóriu,  knižnica.  Americkí priatelia robili finančné zbierky  na mnohé ďalšie  materiálne vybavenie školy.

      Za týmto všetkých bola Julie, jej aktivita a jej dôveryhodnosť v amerických cirkevných kruhoch.  Založila a viedla prvý spevokol. Nacvičila prvé Christmas Story. Poznali a mali ju radi nielen žiaci, rodičia, ale aj Tisovčania. Volali ju pani Julie a ona s úsmevom a láskou s nimi komunikovala aj po slovensky. Na jej počesť  začiatkom kalendárneho roku pri príležitosti  nedožitých narodenín  organizujeme   Deň Julie Ballantyne, umelecké predstavenia a vystúpenia našich žiakov.  Tohto roku, pretože  školy sú zatvorené,  si ju pripomíname  v našich modlitbách a spomienkach. Bola to výnimočná žena,  ktorá s úsmevom a láskou rozdávala lásku. Vďaka, Julie!

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka

    • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore
     • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore

     • Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí.

      Pomaturitné stretnutie, tradičná spoločenská aktivita, je súčasťou našich životov. Vyvoláva v nás množstvo emócií spôsobených nostalgiou, radosťou, hrdosťou, prípadne frustráciou zo zmarených životných príležitostí, podľa situácie, v akej sa ocitneme.

      Ako učiteľka považujem pomaturitné stretnutia za test, či sa dielo podarilo. Na rozdiel od svojej kaderníčky nevidím okamžite výsledok svojej práce. Dobrým výsledkom našej učiteľskej práce nie je dobré vysvedčenie, ale dobrý človek. To sa nemusí ukázať okamžite, dozrievanie potrebuje svoj čas, životné skúšky.

      Výsledok sa môže objaviť neskôr. Práve pomaturitné stretnutia sú zrkadlom našej práce. Môžeme ich poňať ako korekciu nášho snaženia, môžu byť i malou sondou, ktorá v mikrosvete reflektuje spoločenské dianie, prípadne, a to my učitelia veľmi potrebujeme, sú povzbudením, motiváciou a získaním dobrého pocitu, že sme sa nenamáhali nadarmo.

      Tieto všetky atribúty naplnilo nedávne pomaturitné stretnutie.

      Koľko je u vás hodín?

      Každé stretnutie je výnimočné, milé, ale toto v histórii školy získalo prvenstvo Nechcene a neplánovane ho spôsobila koronakríza. Namiesto stretnutia v tehlovej budove školy sme sa stretli online, teda vo virtuálnom priestore.

      Výborný nápad iniciátorky Biby, ktorá ani po dvadsiatich rokoch nezaprela svoju aktivitu a líderske schopnosti.

      “Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.„

      Stretol sa silný ročník 2000. Boli silní akademicky. V externej maturite z angličtiny na prvých piatich miestach boli tri žiačky školy. Silní v schopnosti uplatniť sa profesionálne vo veľkej konkurencii v oblastiach, ktoré vyštudovali.

      Silní vo vzájomnej spolupatričnosti, ktorú si vypestovali v atmosfére menšej internátnej školy, kde sa zišli z rôznych oblastí Slovenska. Silní v hodnotovej orientácii, ktorej základ tvoril kresťanský charakter školy, ktorý dokázali prirodzene pretaviť a žiť vo svojich životoch.

      Bolo to výnimočné stretnutie so zaujímavými ľuďmi, žijúcimi na troch kontinentoch. Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí. Bolo až dojemné, akí boli Európania tolerantní a ohľaduplní pri rešpektovaní časových posunov v Amerike a Austrálii.

      Z pohľadu malej sondy reflektujúcej spoločenské dianie toto stretnutie nastoľuje otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnosti. Omnoho skôr, ako sa to stalo všeobecným trendom, sme my, bilingválne školy, zaznamenali odchod našich absolventov na štúdium do zahraničia.

      Čo by nebolo až také zlé, ak by sa po absolvovaní dobrých škôl vrátili domov. Vieme, že sa nevracajú. Neskoro sme sa spamätali a teraz lamentujeme. Ostať len pri lamentovaní a nekonať je tragédiou pre našu spoločnosť.

      Chceme sa stretávať

      Po počiatočnom nadšení z dištančného vzdelávania, ktoré sa vyhlasovalo takmer že nie za budúcnosť vzdelávania samého osebe, sa dostávame z oblakov naspäť na zem.

      Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie, aj keď nemôžeme a nesmieme ignorovať nové technológie vo vzdelávaní, sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.

      Človek je spoločenský tvor a potrebuje priamy sociálny kontakt. Tým viac v období svojho formovania, v období školskej dochádzky. Zatvorené školy nám to jasne, presne, na tvrdo ukázali.

      K desiatim negatívnym následkom zavretia škôl by sme mohli pridať ešte jedenásty následok – zánik pomaturitných stretnutí. Obrazovka a myš počítača majú predsa len obmedzené spomienkové možnosti.

      Pomaturitné stretnutie bolo výborné. Tešíme sa na budúce, ktoré, ako si všetci želáme, má byť prezenčné.

      Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22561099/pomaturitne-stretnutie-sme-si-dali-vo-virtualnom-priestore.html

      23. dec 2020 o 11:11 Helena Pašiaková, autorka je bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci

     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

     • Vážené kolegyne a kolegovia, Vážení rodičia, milí žiaci!
      Evanjelické gymnázium v Tisovci pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu  hodín na základe rozhodnutie ministra školstva SR z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021.

      Prajem nám všetkým do roku 2021 veľa zdravia, trpezlivosti a disciplinovanosti pri dodržiavaní opatrení. Žiakom prajem veľa síl pri štúdiu, ktoré si momentálne vyžaduje viac vnútornej motivácie pre získavanie vedomostí. 

      Miroslava Štefániková - riaditeľka školy