• Debatný workshop

     • 25. marec je v kalendári zapísaný ako Deň zápasu za ľudské práva. Človek, ktorý  nepochybne bojoval za ľudské práva, bol Alexander Dubček. Bol schopný veľkých zmien v spoločnosti? Mohol zmeniť svet?

      Túto otázku sme si počas debatného workshopu  položili niekoľkokrát. Niektorí v tom majú celkom jasno, iní možno ešte stále dumajú. V živote človeka je  dôležité vedieť vyjadriť názor a bojovať za svoje hodnoty. V tomto duchu sme pracovali  počas celého týždňa.

      Kto bol Alexander Dubček?  Ako funguje debata?  Aký mal dopad na svet čin ženy menom Rosa Parks ?

      Ako sme pracovali?

      Hneď v pondelok sme mali niekoľko zaujímavých prednášok. Počas prvých dvoch hodín sme sa oboznamovali s prvkami charakteristického štýlu, ďalšia hodina patrila   zvukovej stránke jazyka. Workshop pokračoval  hodinou o samotnom Alexandrovi Dubčekovi.

       Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme neskôr pracovali. Výsledkom bola simulovaná vedecká konferencia na tému Osobnosť Alexandra Dubčeka. Ako účastníci tejto konferencie sme prezentovali slávnostné prejavy, diskusné príspevky, ale aj riadenú debatu.

       Samozrejme, v rámci workshopu  sme mali zakomponované aj hodiny angličtiny s lektorkou Anastasiou Rosnau, ktorá nám porozprávala o histórii černošskej komunít . Všetky naše poznatky sme využili pri písaní anglickej eseje s témou  Can an uneducated person change the world ?. Celý workshop sme zakončili v piatok, kedy sme prezentovali naše práce pred ostatnými a spoločne sme si ich vyhodnotili.

      Čo sme sa dozvedeli?

      Tento týždeň si podľa mňa viacerí uvedomili niekoľko dôležitých vecí. V prvom rade sme sa naučili, ako použiť fakty v náš prospech a taktiež  ako prezentovať svoj názor, čo je asi to najdôležitejšie. Dozvedeli sme sa o významnej osobnosti našej histórie.  Tu by som rada zdôraznila meno Alexandra Dubčeka- bojovníka za slobodu, ktorý sa nebál vystúpiť z rady a bojoval za celú republiku. Pre mnohých z nás sa určite stal vzorom a motiváciou. Uvedomujeme si jeho odkaz . Keď niečo chceme, musíme za to bojovať. Dubček vštepil ľuďom zásady, ktoré si pripomíname dodnes. Príkladom toho je aj pamätný deň 25.3., kedy si už 33 rokov pripomíname Deň zápasu za ľudské práva. V tomto duchu  sa niesli aj hodiny angličtiny. Rozoberali  sme osobnosti černošskej komunity, ktorým sa podarilo zmeniť svet, a tak priviesť  ich život k lepšiemu. Spomenuli sme si jednu z najdôležitejších udalostí tohto krutého obdobia. Čin ženy menom Rosa Parks, ktorá  odmietla prenechať svoje miesto na sedenie v autobuse,  odštartoval hnutie o rasovej rovnocennosti. Dokázala, že niekedy stačí málo, aby sa niečo zmenilo.

      Nakoniec môžem napísať len to, že tento workshop nám ukázal to , aby sme verili samému sebe a nebáli sa robiť veci inak. Sme radi, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa ho.

                                                                                  Nina Vavreková 1. B

       

      Can an uneducated person change the world? We have been asking this question many times this week. Some of us are clear about it, others might always muse. But in our lives, it is important to know how to express our opinions and fight for our values. In that spirit,  we worked at last week´s workshop. How we worked last week, who was Alexander Dubček, what happened after Rosa Parks´s act ... You can read about all of it in this article.

      What was the last week like?

      First, we had a lot of interesting lectures on Monday morning. Two of them were about a characteristic writing style. The next one was about phonetics. We ended it up with a lecture about Alexander Dubček and what he did in the past. They divided us into three groups of few people. We have worked in these groups for the rest of the week. The first group was working with Miss L. Naďová. The result should be a speech about Alexander Dubček. The next group had to write a speech about Dubček´s role in 1968. The third group was in charge of a debate with a theme: Can an uneducated person change the world. Both of the groups did it with Miss J. Ovčiariková´s help. Also, for the rest of the week, we had certain classes that helped us with our final work. Of course, we had English classes with our lector A. Rosnou. She was talking about American history, especially about the black community movement. All of this information we utilized in an essay with the same theme as the debate group had. We ended up the workshop on Friday with a presentation of the work we had done before.

      What did we learn?

      I think everyone realized some important things. In the first place, we learned how to use facts to our benefit. Also, we learned how we can present our opinion properly. That is, supposedly the most important. We found out what happened in the past and how it has affected the present. I would love to highlight a person, Alexander Dubček- a fighter for liberty, who was not afraid to speak and fight for Czechoslovakia. He and his acts surely inspired all of us. Dubček instilled principles for people that we have been commemorating for many many years. A great example is Memorial Day on March 25- the Memorial day of the fight for human rights. We also talked about this topic in the mentioned English class. Specifically, about activists of the black community in 1955. We mentioned one of many events of this cruel period. When Rosa Parks, a woman who rejected an order to vacate a seat in favor of white passengers completely changed the world. She proved that sometimes little is enough to make changes.

      At last, I can say only that this workshop showed us that we should believe in ourselves and not be afraid to be different. We are happy that we had a chance to participate..

                                                                                           Nina Vavreková 1. B

    • IKT Workshop 2021
     • IKT Workshop 2021

     • V týždni od 22. do 26. marca 2021,  žiaci 2.ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci pod vedením p. Szczyrbovej a p. Remeňa usilovne pracovali na informatickom workshope, kde vytvárali ročenky a tablá rôznych typov.

      Niektorí vytvárali elektronické, iní zase papierové. Poniektorí však sledovali prácu ostatných a neskôr ich prácu zdokumentovali v prezentácii.

      Nie vždy všetko išlo ako po masle. Upravovanie fotiek, zháňanie potrebných materiálov nám zobralo viac času, než sme si všetci predstavovali. Týždeň, ktorý sme na naše výtvory potrebovali, sa nám na konci zdal akosi prikrátky. Kreativita, spolupráca a usilovnosť nám v našej robote nesmeli chýbať. V časoch, akých žijeme dnes, nám dištančné vzdelávanie dalo taktiež nemálo zabrať, no každý z nás sa s tým perfektne popasoval a podal čo najlepší výkon.

      Nechýbala nám ani prednáška s p. Hruškovou o našej školskej firme, pri ktorej sme sa dozvedeli ako sa taká firma vytvára a spravuje. S p. Antalovou sme mali aj prednášku o bezpečnosti na internete.

      Po celé tieto dni sme sa všetci snažili a naša snaha sa nám vyplatila. Naučili sme sa vytvárať webové stránky, upravovať fotografie, vytvárať elektronické tablá a ročenky, ako to v školskej firme EGT vyzerá a chodí, a ako sa máme chrániť pred predátormi na internete.

      Naše produkty: e-tablo_5.A e-tablo_5.B tablo_5.A tablo_5.B ročenka_A_triedy ročenka_B_triedy www_A www_B videoročenka_A videoročenka_B

       

      Zapísali: Júlia Borošová, Timea Mecková, Jana Silingová, Laura Šusteková

    • EGT Memory
     • EGT Memory

     • Milí priatelia EGT, milí žiaci Egeťáci,

      keď sa pozerám spätne na našu školu a na to, čo sme spolu dosiahli, s hrdosťou môžem konštatovať, sa nám podarilo zaujímavé dielo. Vy, absolventi EGT, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek pozícii, ste tým najcennejším, čím sa Tisovec, slávny svojou minulosťou, rozpačitý svojou prítomnosťou a neistý svojou budúcnosťou, môže prezentovať.

      EGT, our miracle school! Vy ste súčasťou tohto zázraku a vy ste sa na tomto zázraku aktívne podieľali. Aby sa zachovali spomienky na školu a boli inšpiráciou pre budúcnosť, obraciam sa na vás s prosbou podeliť so svojimi zážitkami. Chcela by zozbierať a sprístupniť v tlačenej a elektronickej forme spomienky ľudí, spätých s EGT- žiakov, učiteľov, rodičov, dobrovoľníkov, priateľov školy. Obsah a rozsah spomienok nechávam na vás. Môže to byť jedna udalosť, môže to byť generalizácia, môže to byť vyjadrenie, ako EGT ovplyvnilo váš život, čokoľvek, s čím by ste sa chceli podeliť. Vyhradzujem si však právo vo finálnej verzii upraviť váš príspevok. Na konci príspevku uveďte prosím vy, žiaci, roky, kedy ste študovali na EGT a stručne opíšte hlavé udalosti vašej životnej cesty od EGT po súčasnosť. Vy, priatelia EGT, uveďte roky, a pozíciu, v ktorej ste spolupracovali so školou. Môžete pripojiť i fotografiu.

      Svoj príspevok pošlite prosím do 30. júna 2021 na emailovú adresu egt.memory@gmail.com, ktorá bola pre tento účel vytvorená. Prosím, podeľte sa s touto mojou prosbou s so známymi, spolužiakmi, kamarátmi, s ktorými ste v kontakte.

      Ďakujem vám za váš čas a teším sa na spomínanie s vami.

      Helena Pašiaková, helena.pasiakova@gmail.com

      P.S. Aby sa nám uľahčila finálna podoba, prosím, aby ste svoje príspevky, ak je to možné, formátovali nasledovne: (inštrukciu pripravila Martinka Paľová, najlepšia sekretárka)

      • typ písma: Times New Roman
      • veľkosť písma: text 12, obyčajné písmo, nadpis 12 tučné písmo, riadkovanie :1,5
      • okraje, ktoré si pri použití formátu A4 nastavíte sú:
       • hrný a dolný okraj: 2,5 cm od hornej alebo dolnej hrany listu papiera
       • ľavý kraj :3 cm od ľavej hrany listu papiera
       • pravý kraj : tiež 3 cm od pravej hrany listu papiera
       • záhlavie a päta :1,9 cm
      • odsadenie prvého riadku v odstavci: 1,25 cm
    • Prvý odvoz elektroodpadu
     • Prvý odvoz elektroodpadu

     • V stredu 17.3.2021 nám firma SEWA a. s. zabezpečila prvý odvoz vyzbieraného elektroodpadu na zberný dvor ZEDKO s. r. o. Spolu s dvoma veľkými krabicami zaplnenými elektroodpadom nám bola firma ochotná odviesť aj nefunkčné žiarivky z neónových svietidiel. Ďakujeme zamestnancom školy, ktorí ochotne pomáhajú pri zbere i odovzdávaní elektroodpadu.

      Týmto vás chceme vyzvať, aby ste ďalej nosili elektroodpad a staré batérie do budovy školy. Hneď pri vzadnom vchode sú umiestnené zberné nádoby na elektroodpad a batérie.

      Ďakujeme za vašu snahu a podporu.

      Foto: Zuzana Smitalová

      Text :Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku
     • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku

     • Každý sníva inak. Niekto sníva o slobode, ostatní zas o peniazoch alebo sláve.

      Akú tvár má tvoj sen? Je príjemný alebo sa viac ponáša na nočnú moru?

      Končí sa dobre alebo zle?

      Ak si študent strednej školy a chceš sa s nami podeliť o svoje sny, zlepšiť sa v angličtine, tvorivom písaní a zapojiť sa do súťaže o ceny v hodnote až 100E, choď na 1000dreams.sk, kde sa dozvieš viac informácií.