• Vianočný stromček trochu inak
     • Vianočný stromček trochu inak

     • V škole pribudol vianočný stromček v okne na 2.poschodí v knižnici. Je urobený pomocou micro:bit-u. Dá sa ovládať cez internet zo stránky: TU

      keď pôjdeš okolo školy, vyskúšaj si, ako to funguje. Dá sa nastaviť farba a spúšťať rôzne efekty rôznou rýchlosťou. Až máš nápad na nejaký efekt alebo máš lepšiu fotku napíš/pošli na juraj.remen..... Mne osobne sa páči efekt rainbow.

      Za najlepší efekt hlasuj TU: https://forms.gle/yYvsi72xMeUhunnJ8

       

      POZOR: meníš nielen náš ale všetky stromčeky na Slovensku 

       
      Takéto stromčeky sú po celom Slovensku a zrealizovali sme ho spolu s priateľmi z namakaného webinára

      viac info na http://namakanyden.sk/webinare/ alebo na fb: https://www.facebook.com/namakanyden

    • Advent – čas práce
     • Advent – čas práce

     • Dni pred začiatkom Vianoc, ale aj počas nich sa môžu zdať pokojné a pasívne. Seď doma, oddychuj, načerpaj nové sily. Ideálna krajinka, zasnežené domčeky, blikotajúce svetielka. Každý je ticho a v pokoji. Ale tak to nie je. Pre mnohých je advent časom príprav, pečenia, upratovania, nakupovania, kriku, stresu, práce. Aj pre tehotnú Máriu je to isto čas práce – napriek tomu, aké poetické sa môže tehotenstvo zdať, je potrebné pripraviť veci pre dieťa, zmobilizovať sa, plánovať.

      Ani pre nás nemá byť advent pasívny čas. Nemajú to byť chvíle, keď budeme iba sedieť a bezmyšlienkovito čumieť na telku/ počítač/ mobil/ tablet/ stenu. Je to čas práce. Ak rodina očakáva dieťa, tak upratuje, pripravuje izbu, veci, kočiarik atď. Ak rodina čaká na Vianoce, tak tiež upratuje, tiež  pečie, varí, pripravuje. A čo robiť, keď čakáme na Ježiša? Čo robiť vtedy? Ján hovorí, že máme pripraviť cestu, vyrovnať chodník. Pre nás konkrétne to môže znamenať hocičo – uzmieriť sa s niekým, odpustiť, sám v sebe priznať, čo od Vianoc čakám, či pre mňa Kristus niečo znamená. Je čas sa poobzerať vo svojom vnútri a nájsť to, čo je treba pripraviť, upratať, dať do poriadku.

     • Ahoj, Európa!,

     • :

      Pri príležitosti Dňa ľudských práv  a prekročenia hraníc s Rakúskom v 1989 (10.12.) sa na našej škole už pravidelne usporadúva spomienková akcia Ahoj, Európa!, ktorou si každý rok pripomenieme niečo iné z našej minulosti (ako sa socializmus podpísal pod architektúru mesta, hľadali sme „socialistické dedičstvo“ v meste a blízkom okolí, fabriky a ich vplyv na život v meste...). Tento rok sme sa,v spolupráci s Centrom pre európsku politiku, ktoré tieto aktivity zastrešuje, snažili zistiť, ako sa staral „socializmus“ o ochranu prírody v našom okolí. Pozvali sme si na besedu riaditeľa NP Muránska Planina Ing. Jána Šmídta, ktorý nám ochotne a zrozumiteľne vysvetlil problematiku národných parkov, ich dôležitosť, starostlivosť o krajinu pred revolúciou a po nej.

      Celú aktivitu sme zorganizovali online formou 15.12.2021. Beseda sa páčila aj študentom aj učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Zopár postrehov od zúčastnených:

      • Mne osobne sa páčil argument, že zriadenie národného parku nikde vo svete nespôsobilo, že región schudobnel, práve naopak. Niektorí politici tvrdia opak.
      • Beseda mi dala komplexnejší pohľad na prácu a úsilie ochranárov. 🙂
      • Beseda sa mi páčila a veľa som sa dozvedel aj o tom, ako to bolo v minulosti pred niekoľkými dekádami. Zaujalo ma to veľmi aj z toho dôvodu že bolo hovorené, ako sa postupne tá ochrana prírody vyvíjala až do dnešného dňa a tak isto, ako by bolo najlepšie, aby sa vyvíjala do budúcnosti.
      • Mňa zaujala tiež informácia, že NP majú fungovať inak, ako to je na Slovensku a napriek ochrane prírody v nich majú byť vo veľkej miere využívané ľuďmi nielen na turistiku a rekreáciu, ale aj na vzdelávanie. A tiež som rada, že som sa dozvedela, čo znamená "bezzásahová" zóna.
    • 1.A má radosť, keď robí radosť iným
     • 1.A má radosť, keď robí radosť iným

     • V adventnom čase sa aj žiaci 1.A triedy rozhodli urobiť krajšie Vianoce niekomu inému. Týmto našu spoluprácu a vzájomnú podporu len začíname. Rozbehli sme ju za pomoci našej triednej pani učiteľky Katky Jakubcovej a úžasnej pani učiteľky Moniky Podolinskej z Muránskej Dlhej Luky, ktorá sa srdcom, dušou a projektami venuje 14 deťom vo svojej triede.

      Reakcia pani učiteľky Mgr. Moniky Podolinskej, ZŠ Muránska Dlhá Lúka:

      Milá Katka,

      netušíš, akú veľkú vec si dokázala. To, čo dnes moji zažili pri otváraní balíčkov so svojimi menami, sa nedá slovami opísať. Dnes ich veľa v škole nebolo (tí skalní, samozrejme, áno), každý jeden list som im nahlas prečítala. Slová tvojich žiakov nás dojali. Mňa trošku viac, lebo viem a rozumiem. Tým mojim chvíľku trvalo, kým si uvedomili, že im píšu cudzí mladí ľudia. Poznali ich mená, zaujímali sa o ich záujmy, obľúbené zvieratko, farbu...

      Tí moji ani netušili, že existujú dievčenské mená Grétka a Nina. Tí moji ani netušili, čo znamená EGT. Tebe a tvojim sa podarilo prepojiť dva diametrálne odlišné svety. Odlišné vekom, pôvodom, náboženským vyznaním, kultúrou, tradíciami, sociálnym statusom...

      Tí tvoji poznajú naše malé tajomstvo. Vďaka tebe. A vďaka vám sa nám podarí zrealizovať niečo pekné.

    • Krajšie Vianoce
     • Krajšie Vianoce

     • Študentská firma Fragment sa počas tohto čarovného vianočného obdobia rozhodla urobiť krajšie Vianoce deťom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. 

       

      Je vianočný čas a k tomu stále bojujeme s pandémiou. Počas tohoto obdobia sa málo myslí na práve takýchto pacientov, ktorí by sa potešili z každej maličkosti. Vyzbierané peniaze od ľudí putujú na vybavenie novej detskej herne na pedriatickom okologickom oddelení. Spoločne sme nakúpili hračky a interaktívne hry, ktoré nám ako nápady odporučila špeciálna pani učiteľka uvedeného oddelenia v nemocnici. Veľmi sa tešíme, že už teraz sme stihli vyzbierať nemalú sumu pre tieto detičky. Ďakujeme aj za vaše finančné príspevky.

       

      Číslo účtu SK27 0900 0000 0051 8433 4752    Do poznámky prosím uveďte “Krajšie Vianoce”.

       

      Autor: Študentská firma Fragment

     • Workshop Christmas story

     • Christmas story workshop

      V dňoch od 29. novembra do 3. decembra prebiehal v našej škole workshopový týždeň.                          My, prváci, sme sa zamerali na workshop Christmas story. Cieľom workshopu bolo vytvorenie krátkych videí skupine. Naučili sme sa pracovať s rôznymi médiami,komunikovať v skupine a mnoho iných zručností. Výstupom bolo cca 5 minútové video na tému Rôzne pohľady na Vianoce.

      Týždeň sme odštartovali zadaním úloh a cieľových požiadaviek, rozdelili sme sa do ľubovoľných skupín a vymýšľali námety na príbehy.

      V utorok sme tvorili scenáre, začali sme nacvičovať scénky pomocou spomínaných scenárov a vybrali sme vhodné piesne. V strede týždňa nám žiaci Alžbeta Chmelková a Denis Dovala z 3ročníka. a Diana Dorčáková a Max Torkoly zo 4. ročníka priblížili postup tvorby a strihania videa. Vyrobili sme aj pozvánky a plagáty. Štvrtok sa niesol v samotnej príprave videí, ktoré sme na záver týždňa odprezentovali spolužiakom a učiteľskému zboru. Počas celého týždňa sme usilovne pracovali .

      Každá skupina žiakov splnila cieľové požiadavky , i keď to bolo v online priestore náročnejšie ako sme očakávali.

      V mene celého ročníka by som sa chcela poďakovať pani učiteľkám  Gabriele Antalovej , Kataríne Jakubcovej a Michaele Púpalovej za príjemnú spoluprácu, mnoho konzultácií  a psychickú podporu počas celého týždňa. Vašu prácu si nesmierne vážime!

       

       

      The workshop week was held at our school from November 29 to December 3.                                      Despite all the limitations of distance learning, all students took the form of online lessons.                            We, the first graders, focused on Christmas story workshop. The main goal of the workshop was creating the works of art, working in a group, working with media, the ability to make a conversation, developing the creativity and lastly, making a video. Our output was a video with different views on Christmas which was around 5-minute long.

      We started the week by talking about the week’s plan, dividing into groups and creating the ideas                   for the story. We created scenarios, we started rehearsing some scenes, then using the mentioned scenarios and selected suitable music on Tuesday. In the middle of the week, the third graders  and fourth graders explained how to create and edit the video, later we created invitations and posters to Christmas story. We spent Thursday preparing the videos which we presented to our classmates and teachers at the end of the week.

      In my opinion, it was a good week. Every student group accomplished in the teacher’s expectations   even when it was harder than we actually thought. On behalf of the whole first year, I would like        to thank Mrs. Antalová, Mrs. Jakubcová and Mrs. Púpalová for their pleasant cooperation, many consultations and psychological support through the week. We appreciate your work!

      Iveta Ďurišová 1.B

    • Advent – čas čakania
     • Advent – čas čakania

     • Advent je časom čakania, očakávania. Čakáme s Máriou na jej dieťa, čakáme s Jozefom, so židmi na mesiáša. Ale je to naozaj tak? V kostoloch sa všetky štyri adventné nedele číta a hovorí o tom, že prichádza Ježiš, že je Vykupiteľ, že tí, ktorí na neho čakajú to vedia, alebo tušia. Ale čakáme na neho aj my? Očakávame ho? Očakávame od neho niečo? Očakávame niečo od kresťanstva, od viery, od cirkvi?

      Mária čaká na svoje dieťa – je tehotná, ona svoje očakávanie nemôže ignorovať, každý deň sa jej čas čakania kráti. My môžeme naše očakávanie – alebo neočakávanie ignorovať, ako dlho len chceme, nám sa neodrátava deväť mesiacov.

      Chcem ale všetkých nás povzbudiť k tomu, aby sme predsa len využili čas tohto adventu. Máme skvelý čas izolácie, ticha, snehu, malebnej scenérie za oknom na to, aby sme si sami položili otázku, čo od Krista, od viery čakáme? A ak nečakáme nič – prečo to tak je?

    • ECDL workshop – 29.11 – 3.12.2021
     • ECDL workshop – 29.11 – 3.12.2021

     • Tento týždeň žiaci 2. ročníka v rámci projektu IT akadémia absolvovali workshop ECDL.

      ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

      Cieľom workshopu bolo zlepšiť zručnosti a zvýšiť gramotnosť našich druhákov (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a pripraviť žiakov na testovanie, ktoré uskutočnilo Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici.

      Zdokonalili sme sa v moduloch:

      M2 – Práca s počítačom a správa súborov, ktorý je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami.

      a M3 – spracovanie textu, ktorý je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.(JR)

    • WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
     • WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     • V týždni od 29.11. do 3.12. sa konal na našej škole workshopový týždeň. Prebrali sa rôzne témy. Pre tretí ročník to bola téma finančnej gramotnosti. Prebrali sme si základy úročenia, mien a kurzov, mzdy a dane, správu osobných financií a dôchodkového sporenia či daňový systém a finančnú matematiku. V pondelok nám pani Kobelová vysvetlila základné matematické pojmy súvisiace s geometrickým rastom a poklesom ako ako aj úročenie produktov.

      S pani Guzmovou sme sa pozreli na finančný trh a bankové produkty a vypracovali sme prípadovú štúdiu - investičný plán. Tiež sme si odskúšali svoju finančnú gramotnosť v teste. V utorok sme s pani Hruškovou hľadali dobrý podnikateľský nápad. Vyskúšali sme si aj prezentáciu svojho nápadu pred investormi.

       V stredu sme mali prednášku s pani Perončíkovou z OVB na tému dôchodkové poistenie (II. pilier). Prednášku na tému mzdy a mzdové predpisy mala pani Homoľová - naša školská ekonómka. Oboznámila nás s výplatnou páskou, odvodmi a daňami z platu a pracovnou zmluvou.

      Vo štvrtok sme sa opäť zamerali na podnikanie. Pani Hrušková nám priblížila začiatok podnikania a hľadania tímu. Následne sme mali prednášku s pánom Havrilom zo spoločnosti Partners Group na tému osobného spravovania financií. Tiež sme sa zapojili do finančnej olympiády.

      Piatok sme zavŕšili finančnou matematikou s pani Kobelovou a daňovým systémom s pani Rosiarovou Hláskovou. Celý týždeň sme ukončili rovnakým testom finančnej gramotnosti ako na začiatku, aby sme videli náš progres. Tento workshop nás naučil ako sa začať orientovať na finančnom trhu, ako sa zdaňuje a čo všetko obnáša podnikanie. Veríme, že prispel k zvýšeniu našej finančnej gramotnosti.

      Alžbeta Chmelková (III.A) a Denis Dovala (III.B)

      During our workshop week that took place from November 29 to December 3, 2021 we discussed many topics. The financial literacy was the topic for third year students. We were studying personal savings for the pension, basics of interest rate, currencies and exchange rate, personal finance management, taxes or finance in mathematics. On Monday, with Mrs Kobelová, we studied the basics of interest rates and how to calculate them. With Mrs Guzmová, we looked at the financial market, bank products and our homework was to prepare a case study - an investment plan. We also tested our financial literacy. On Tuesday, with Mrs Hrušková, we were talking about the business idea. We also tried to present our product in front of investors. On Wednesday, we had a session with Mrs Perončíková from OVB about the second pillar (savings for the pension). The session about wages and wage regulations was with Mrs Homoľová - she is also our school economist. She informed us about payroll, payroll taxes and employment contracts. On Thursday, we focused on business again. Mrs Hrušková showed us how to start a new business and find a new team. After that, we had a session with Mr. Havrila from Partners Group. He showed us how to set efficient personal finance plans. We also participated in a finance competition. On our last day, we solved problems of finance in mathematics with Mrs Kobeová and the tax system in Slovakia. This workshop taught us how to understand the world of the finance markets, how to properly calculate taxes and everything that is important for the business. We also hope that this workshop helped to increase our financial literacy.

    • WORKSHOP The Global Issues / Globálne Záležitosti
     • WORKSHOP The Global Issues / Globálne Záležitosti

     • V čase od 29.novembra do 3.decembra na našej škole prebiehal týždeň workshopov a študenti piateho ročníka sa prvé dva dni venovali otázkam, ktoré majú súvislosť s globálnymi problémami. V rámci hodín konverzácie v anglickom jazyku sa venujeme aj téme médií a masmediálnej komunikácie, preto pondelkové aktivity bola zamerané najmä na tému hodnovernosti médií. Študenti mali príležitosť stretnúť sa s redaktorkou z televízie Markíza, ktorá im priblížila zistenia svojej výskumnej práce v oblasti konšpirácií a hoaxov. Okrem toho si mohli overiť silu vlastného kritického myslenia a vypočuli si skúsenosti žurnalistu Jakuba Godu s rôznymi menej, či viac hodnovernými médiami.

       

      V utorok sme sa venovali téme sociálnych a životných podmienok v rôznych kútoch sveta a téme dobročinnosti a dobrovoľníctva. Naša lektorka anglického jazyka Michelle Van Wyk porozprávala o Južnej Afrike , o krajine a živote, ktorý je v tomto kúte sveta dosť odlišný od toho nášho.

      Clar Rich porozprávala o svoje misii, ktorú prišla robiť k nám do EGT. O jej pohnútkach a skúsenostiach, ktoré s touto prácou súvisia. A o tom, ako jej táto skúsenosť ovplyvnila jej život.

      Študenti mali možnosť stretnúť sa s Fei Chin, ktorá v súčasnosti pracuje v New Yorku pre neziskovú organizáciu, ktorá podporuje vzdelávacie aktivity v rozvojových krajinách. Ako absolventka vysokej školy pracovala pre Mierové Zbory na Slovensku. 

      Na záver Martin Zvolenský a Jana Chovanová porozprávali o svojej skúseností s dobrovoľníctvom v Afrike, Karibiku a Južnej Amerike.

      GLOBAL ISSUES Workshop

      From November 29 to December 3, 2021  a week of workshops took place at our school as every year. The fifth-year students spent their first two days with topics related to global issues. During the conversation classes in English, we also deal with the topic of media and mass media communication, so Monday's activities focused mainly on the topic of media credibility. The students had the opportunity to meet the journalist from Markíza television, who presented them the findings of her research work in the field of conspiracies and hoaxes. In addition, they were able to test the strength of their own critical thinking and listen to the experiences of journalist Jakub God with various more or less credible media.

      On Tuesday, we addressed the topic of social and living conditions in various parts of the world and the topic of charity and volunteering. Our English teacher Michelle Van Wyk talked about South Africa, the country and life, which is quite different in this corner of the world from ours.

      Clar Rich talked about her mission she is doing at EGT. About her motivations and experiences related to this work. And how this experience has affected her life.

      Later on students had the opportunity to meet Fei Chin, who currently works in New York for a non-profit organization that supports educational activities in developing countries. As a university graduate, she worked for the Peace Corps in Slovakia.

      In the end, Martin Zvolenský and Jana Chovanová talked about their experiences with volunteering in Africa, the Caribbean Island and South America.