• Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 24.3.2022 sa uskutočnil volejbalový turnaj v telocvični SOŠ, ktorý organizovala naša študentská firma Fragment. Zmerali si sily 4 družstvá a vo finálnom zápase si vybojovala zaslúžene prvenstvo trieda 4.A. A nasledujúce miesta obsadili: 2. miesto 3.A a 3.miesto 2.A.

      Špeciálne ocenenie "Najodvážnejší tím" bolo udelené triede 1.A.

      Turnaja sa zúčastnilo spolu okolo 30 študentov, ktorý aktívne súťažili a svojou účasťou nás naozaj veľmi potešili. Hlavný cieľ organizovania tohto turnaja vnímame predovšetkým ako príjemne spoločne strávený čas. Ďakujeme vsetkym zúčastneným a dúfame, že sa stretneme opäť na ďalších podujatiach organizovaných našou firmou.

       

      Fragment š.f.

     • „Dokážeme spolu viac“

     • Pozvanie do športovej súťaže spojenej s verejnou zbierkou s názvom:

      „Dokážeme spolu viac“

      Ide o celoslovenskú výzvu evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti ich výročia.

      V septembri 2022 bude aj naša škola Evanjelické gymnázium v Tisovci začínať 30. školský rok a pri tejto príležitosti sa pripájame k výzve ESŠ v Liptovskom Mikuláši.

      Zbierka je venovaná na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici.

       

       Motto: Tu som ja, pošli mňa. Izaiáš 6:8

       

      Všetky podmienky projektu verejnej zbierky a jej podpory ako aj podmienky súťaže nájdete na webe https://esslm.sk/home. Prihlasovanie je jednoduché, stačí zaplatiť štartovné 7 eur a prihlásiť sa cez webovú stránku a zbierať km (behať či bicyklovať). Propozície súťaže sú v texte nižšie. Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, pre postihnuté deti.

       

      Verím, že táto obrovská podpora nás všetkých, milí učitelia, žiaci, rodičia, priatelia, absolventi, milí účastníci, naštartuje a my: Dokážeme spolu viac.

       

       

      PROPOZÍCIE

      Športová súťaž spojená s verejnou zbierkou s názvom: „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu: „O najšportovejšiu školu roku 2022“.

       

      Organizátor: Oslavujúca Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši (pri príležitosti osláv 20. a 30. výročia založenia evanjelických škôl).

       

      Zbierka je venovaná: Na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici.

       

      Podmienky súťaže: Najšportovejšou školou roku 2022 sa stáva škola, ktorá “nabehá“ a “nabicykluje“ najvyšší počet km a bude mať najväčší počet svojich priaznivcov. Každý súťažiaci má možnosť výberu svojho tímu, ktorému kilometre odovzdá. Na území Slovenska máme 13 miest, kde sídlia evanjelické školy, a preto je na každom účastníkovi, a teda na každom z vás, aby si svoj tím našiel a podporil tak danú školu či región. Účastník (charitatívny darca) má možnosť zbierať svoje kilometre počas celého trvania súťaže t.j. 22 dní. Na webovej adrese https://esslm.sk/home pod položkou Dokážeme spolu viac budete môcť od 1.4.2022 sledovať živé výsledky počas celého podujatia.

       

      Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, a to na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované deti v Červenici.

       

      Disciplíny: Beh alebo jazda na bicykli.

       

      Termín súťaže: od 1.4. – do 22.4.2022 (22 dní).

       

      Štartovné: 7 eur + možnosť dobrovoľného príspevku na zbierku.

       

      Prihlasovanie: Online registrácia (cez internet).

       

      Začiatok prihlasovania: Je možný už od 28.3.2022, ukončenie bude 21.4.2022 o 23:59 h. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

       

      Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom na účet. Obe možnosti vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Po úhrade sa vaše meno objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, obdržíte email s inštrukciami k platbe prevodom (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Hneď po pripísaní úhrady prevodom sa meno prihláseného zobrazí v zozname prihlásených a účastníkovi príde potvrdzujúci email.

       

      Vyhlásenie víťaza: Vyhlásenie najšportovejšej školy roku 2022 bude 29.4.2022 (v piatok) v areáli Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, ul. Komenského 10.

       

      Odovzdanie zbierky: Finančnú zbierku na podporu odovzdáme záverečným štafetovým behom (25.4. – 28.4.2022), ktorým chceme priniesť virtuálne km z trinástich tímov zo všetkých evanjelických škôl až do Červenice. Zostavené štvorčlenné družstvá z Liptovského Mikuláša prejdú trasu (beh a bicykel) cez všetky evanjelické školy a ponesú výťažok deťom do Červenice. Počas štafety mikulášskeho tímu je možné pripojiť sa v regióne k bežcom a podporiť ich.

       

      Ako si zadať svoj výsledok:

      Vzdialenosť si každý účastník (darca) odmeria sám prostredníctvom športových hodiniek alebo aplikácie v mobile. Následne si vzdialenosť nahrá do výslednej listiny.

      Postup pre zadávanie vzdialenosti:

       

      1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na možnosť „Zadať kilometre“.

      2. Zadajte svoj rok narodenia.

      3. Zadajte svoje kilometre.

      4. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

       

      V priebehu pretekov je možné svoje kilometre navyšovať. Na editáciu kilometrov postupujte rovnako. Staré kilometre nahraďte novými. Ak vám niečo nefunguje, napíšte časomieru cez ikonu v pravom hornom rohu.

       

      Ďalšie možnosti podpory zbierky:

      - dobrovoľným príspevkom na číslo účtu zbierky: SK51 0200 0000 0045 6925 4257 s názvom Dokážeme spolu viac,

      - kúpou produktu (ponožky, čelenka, multifunkčná šatka) značky Fusakle cez e-shop https://www.fusakle.sk/kolekcie.html z kolekcie Pomáham s motívom zbierky „Dokážeme spolu viac“, odkiaľ výťažok putuje na účet zbierky.

       

      Všetky informácie nájdete na: https://esslm.sk/home

      Verím, že táto obrovská podpora hendikepovaných nás všetkých, milí účastníci, naštartuje a my:

      Dokážeme spolu viac.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Na Slovensku patrí 28. marec už takmer sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. V tento deň majú sviatok všetci učitelia. Pri príležitosti Dňa učiteľov, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, tak máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom za ich pomoc pri vzdelávaní nových generácií. Učiteľská práca je poslaním a za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu si zaslúžia našu úctu a poďakovanie.

      Aj my, žiaci EGT, sme dnes oficiálne poďakovali a pogratulovali naším učiteľom a učiteľkám k ich sviatku.

      Všetko najlepšie...

     • EGT a Zelený certifikát

     • 25.3. nám firma SEWA a.s. zaslala email s oznamom, že sme ako bonus k certifikátu o úspešnom vedení projektu ElektroOdpad-Dopad a zbere elektroodpadu získali Zelený certifikát.

      Zelený certifikát a logo sme získali, ako jedna z mála škôl na Slovensku, za odovzdaný elektroodpad a použité batérie za rok 2020-2021. Tento certifikát potvrdzuje, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia a správnemu triedeniu odpadu. Vďaka tomu môžeme využívať služby firmy SEWA a.s. na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

      V zbere elektroodpadu aj naďalej pokračujeme, preto ak máte doma staré nefunkčné elektrospotrebiče alebo batérie neváhajte ich priniesť do zberných nádob v škole. Aj takýmto spôsobom môžete prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

      Viac o ekologickej recyklácií sa môžete dozvedieť na webe : https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-zber-elektroodpadu/  

       

      EGT and the Green certificate

      On the 25th March, the company of SEWA a.s. sent us an email about a bonus Green certificate that we achieved as an addition to the base certificate achieved from successful E-waste project representation and e-waste collection.

      We got the Green certificate and its logo thanks to our e-waste and old battery collecting program for the years 2020 and 2021. This certificate confirms that our school takes a responsible approach to environmental protection and proper waste sorting. Thanks to this, we can use the services of SEWA a.s. for the free removal of electrical waste and used batteries.

      We continue to collect electrical waste, so if you have old non-functional electrical appliances or batteries at home, do not hesitate to bring them into the containers at school. In this way, you can also help to improve the environment.

      You can learn more about recyclation on the webpage: https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-zber-elektroodpadu/  

       

      Alžbeta Chmelková 3. A

     • Exkurzia

     • Dňa 16. marca sa po dvoch rokoch žiaci štvrtého a tretieho ročníka mohli zúčastniť exkurzie v literárnom múzeu v Banskej Bystrici a expozície domu Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Exkurzia bola obohatená zaujímavými faktami o živote banskobystrického rodáka a pani prednášajúca si pre žiakov pripravila pracovný list. V literárnom múzeum im bola podaná prednáška o Petrovi Karvašovi a jeho tvorivom živote. Dozvedeli sme sa veľa nových a užitočných informácií nielen k maturite. V plane je návštevu divadla a inscenovanej hry Petra Karvaša - Polnočná omša. Exkurziu bola príjemným spestrením pomaturitného dňa.

      16th of March the students of fourth and third grade took part in an excursion in Literary and music museum in Banská Bystrica and an exhibition in the house of Jozef Gregor Tajovský in Tajov. Excursion was enriched with worksheet given by the lecturer. In Literary museum, the students were given a lecture about Peter Karvaš and his creative life. We got to know a lot of new and useful information not only for Maturita exam. We also plan to visit the theater and inscenation of Peter Karvaš's play - Midnight mass. The excursion was a pleasurable vary of post-maturita day.

      D. Murínová a D. Dorčáková 4.A

     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.

     • Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:


                                                                         EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM,
                                                                         JESENSKÉHO 836, TISOVEC


      Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


      A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
      • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
      • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.


      B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:
      • spôsobilosť na právne úkony
      • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
      • člen ECAV
      • usporiadaný rodinný život
      • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
      • anglický alebo nemecký jazyk
      • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)


      PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
      1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
      2. doklady o vzdelaní,
      3. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),
      4. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
      5. návrh koncepcie rozvoja školy,
      6. profesijný životopis,
      7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
      8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
      9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
      10. stanovisko domáceho zborového farára,
      11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


      zasielajte do 31.3.2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EGT – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen. Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk


      Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
      zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


      Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.


      Vo Zvolene 10.3.2022


      Ing. Renáta Vinczeová               Mgr. Ján Hroboň
       dozorkyňa ZD ECAV                  biskup ZD ECAV

    • logo erasmus plus
     • Y.e.s. G.r.e.e.n. na EGT

     • V dňoch 20. - 25. februára 2022 Evanjelické gymnázium hostilo účastníkov mobility medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom Y.e.s.  G.r.e.e.n.. Mobility sa zúčastnili žiaci a pedagógovia z Estónska, Litvy, Českej republiky a Bulharska.Počas týždňa žiaci prezentovali svoje projektové práce. Pracovali v skupinách, kde každú skupinu zastupoval účastník z každej krajiny zapojenej do projektu. Témy jednotlivých prezentácií: využitie zelenej energie, recyklácia, bioodpad, zelené budovy, zhromažďovanie dažďovej vody, šetrenie energiou.

      V pondelok žiaci prezentovali svoje projektové práce na Zbojskách a po obede ich privítala primátoka mesta Tisovec v obradnej sieni na mestskom úrade. V utorok sa vybrali navštíviť Vysoké Tatry a v stredu sme naším hosťom ukázali naše vyučovanie, na ktorom aj aktívne participovali. Poobede boli pre nich pripravené rôzne kreatívne a remeselné workshopy. Vo štvrtok nás čakala exkurzia do Banskej Štiavnice a blízkej základnej školy v V. Hella v Štiavnických Baniach a v piatok sme sa so svojimi projektovými partnermi rozlúčili prehliadkou hlavného mesta Bratislava.

      Verím, že sa mobilita vydarila a žiaci si našli nových priateľov, s ktorými ostanú v kontakte aj po oficiálnom ukončení nášho projektu.