• Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)
     • Výsledky prijímacích skúšok na EGT - máj 2022 (pre šk. rok 2022/2023)

     • Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach z jednotlivých častí bol nasledovný:                                                                                                                                   

      ZŠ                -          50                                                                                      

      OLYPMIÁDY  -        podľa počtu ocenení                                                                    

      PSY             -          122                                                                                                   

      EVB             -          50                                                                                                     

      SJL a MAT -       50                                                                                                                                                                               

        Zápis sa bude konať od 1. júna do 3. júna 2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod.

      Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nám čo najskôr potvrdili, či Vaše dieťa nastúpi alebo nenastúpi na našu školu. Potvrdenie môžete doručiť osobne, cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: riaditel@egt.sk, prípadne poslať poštou na adresu školy alebo do elektronickej schránky školy. Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium si môžete stiahnuť tu.

     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 7.4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Z našej školy postúpila tretiačka Alžbeta Chmelková, ktorá nás veľmi dôstojne reprezentovala. Prisľúbila, že na budúci sa chce zúčastniť znovu, pretože tento ročník sa tiež neuskutočnil tradične. Bez online formy, s možnosťou byť v Omšení a spoznať iných účastníkov je otvorenejšia a prijateľnejšia forma pre všetkých zúčastnených. Tentokrát nezasiahol vírus, ale konflikt na Ukrajine. Komplex v Omšení, kde celoslovenské kolo malo prebiehať a roky prebieha,  poskytlo Ministerstvo núdznym susedom. Skutočnosť sme prijali s pokorou, veď sa naplnila podstata súťaže. O ľudských právach netreba len rozprávať, ale je potrebné pomáhať, ako dokážeme. Sme hrdí, že Slovensko pomáha.-js-

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

     • ,,YES GREEN“ – VODA – TURÍN

      Tri pojmy, ktoré charakterizujú projektové stretnutie v talianskom Turíne začiatkom mesiaca máj.

      Problematike znečistenia vody sme sa mali venovať v Turíne pred 2 rokmi, ale bohužiaľ nás zastavila pandémia. Teraz to už vyšlo. V Turíne sme sa stretli so zástupcami partnerských škôl z Bulharska, Českej republiky, Litvy, Estónska a samozrejme z hosťujúcej školy v Taliansku. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková a Tomáš Bobka v sprievode pani učiteľky Kobelovej a Štefánikovej reprezentovali našu školu. Každá škola prezentovala problémy s vodou vo svojej krajine, v mikrobiologickom laboratóriu sa žiaci venovali rozboru prinesených vzoriek vody, absolvovali CLIL vyučovanie v Environmentálnom múzeu v Turíne  a zvládli aj jednoduché pokusy v chemickom laboratóriu. Spestrením bola prehliadka kultúrnych pamiatok v Turíne a exkurzia do Milána, kde sme mali možnosť vidieť naživo nástennú maľbu Leonarda Da Vinciho Posledná večera a navštívili sme gotickú katedrálu Duomo Milano.  Projektové stretnutie prehĺbilo priateľstvá medzi žiakmi z rôznych krajín a vytvorilo možnosti ďalšej spolupráce.

       

      "YES GREEN" - WATER - TURIN

      Three terms characterize the project meeting in Turin, Italy at the beginning of May.

      We were supposed to address the issue of water pollution in Turin 2 years ago, but unfortunately, we were stopped by a pandemic. It is out now. In Turin, we met with representatives of partner schools from Bulgaria, the Czech Republic, Lithuania, Estonia, and of course, from a visiting school in Italy. Zoja Jurčiaková, Lilliana Kurtíková, Viktória Opálková and Tomáš Bobka, accompanied by teachers Kobelová and Štefániková, represented our school. Each school presented water problems in its own country, in the microbiology laboratory, the students analyzed the water samples brought, completed CLIL teaching at the Environmental Museum in Turin, and also managed simple experiments in the chemical laboratory. The tour of the cultural monuments in Turin and an excursion to Milan, where we had the opportunity to see a live mural of Leonardo Da Vinci's Last Supper and visited the Gothic Duomo Milano, was a highlight. The project meeting deepened friendships between students from different countries and create opportunities for further cooperation.

    • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ
     • SÚŤAŽ – BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ

     • Dňa 28. apríla 2022 sme vycestovali do Hrachova, kde sa konalo OKRESNÉ KOLO v BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste a vybojovalo si postup na KRAJSKÉ KOLO.

      Postupová súťaž na seba nenechala dlho čakať, a tak sme 5. mája 2022 odcestovali do Zvolena a pokračovali v súťažení. Dievčatá Kristína Stieranková (5.B) a Tereza Kederová (1.B), v konkurencii 6 družstiev, získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.(ZU)

    • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ
     • SÚŤAŽ – BASKETBAL ŽIAKOV SŠ

     • Vďaka uvoľneniu opatrení pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obnoveniu niektorých školských športových súťaží. Dňa 20.apríla sme nezaháľali a zúčastnili sa OKRESNÉHO KOLA v BASKETBALE ŽIAKOV SŠ. Súťaž organizovalo CVČ RELAX, Rimavská Sobota, v spolupráci so Strednou odbornou školou v Tisovci. Súťaže sa zúčastnili družstvá: SOŠ Tisovec a EGT Tisovec. Družstvo chlapcov EGT sa umiestnilo na 2. mieste. Žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu.(ZU)