• EGT počas prázdnin
     • EGT počas prázdnin

     • Vedenie Evanjelického gymnázia v Tisovci Vám oznamuje,

      že počas letných prázdnin bude škola pre verejnosť otvorená

       (vstup cez zadný vchod) v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 11.00 hod.

      V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                 047/55 11 700

       

      Zároveň Vám oznamujeme, že z dôvodu čerpania dovoleniek

      bude škola administratívne zatvorená

      v období od pondelka 18.07.2022 do piatka 12.08.2022.

      naliehavom prípade počas obdobia administratívneho zatvorenia školy

      sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

       

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                         Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)                      0908 852 995

                         Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)             0908 962 319

      • v prípade iných požiadaviek alebo doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                         Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)    0911 179 854

                         Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                           0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.