• Workshop globálneho vzdelávania
     • Workshop globálneho vzdelávania

     • Náš tretiacky workshopový týždeň sme začali témou uhlíkovej stopy a zároveň sme zistili, aká je tá naša. Následne sme pracovali v skupinách a tvorili prezentácie o rôznych krajinách sveta a ich uhlíkovej stope.

      Pomocou učenia sa navzájom – tvorením prezentácii v skupinách, sme sa dozvedeli toho veľa nového. Tento týždeň bol veľmi poučný z viacerých hľadísk. Nielen z aktuálnych tém ako napríklad koronavírus alebo očkovanie, ale zároveň aj iných už dlho spomínaných tém ako napríklad klíma alebo voda. 22.3.2021 sme si taktiež pripomenuli Svetový deň vody.

      Počas workshopu sme si povedali aj o ohrozených druhoch zvierat a za prednášku chceme veľmi pekne poďakovať pani Ing. Jane Šmídtovej. Workshop sme zakončili témou o elektroodpade, kde sme mali možnosť vypočuť si prednášku od našich mladších spolužiačok z 2.A triedy.

      Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým prednášajúcim a zároveň aj pani učiteľkám - RNDr  J. Kobelovej, Mgr. M. Štefánikovej, Mgr. G. Antalovej, Mgr. T. Pohorelskej, Ing. E. Guzmovej.  ktoré nás sprevádzali celým workshopovým týždňom.

       

      Workshop of global education

      We started our third year workshop week with a topic about the carbon footprint and at the same time we found what ours is. Afterwards, we worked in groups and created presentations about different countries of the world and their carbon footprint.

      We learned a lot of new things by teaching each other – by creating group presentations. This week has been very informative in several aspects. Not only thank to current topics such as coronavirus or vaccination but also other topics that have been around for a long time such as climate or water. Speaking of water, this week, on Monday 22nd of March we also remembered the World Water Day.

      During the workshop we also talked about endangered species of animals and we would like to thank Ing. Jana Šmídtová. We ended our workshop with a topic on electronic waste where we had the opportunity to listen to a lecture from our younger classmates from the 2A.

      We would like to take this opportunity to thank all the lecturers, but also the teachers – RNDr. J. Kobelová, Mgr. M. Štefániková, Mgr. G. Antalová, Mgr. T. Pohorelská and Ing. E. Guzmová who accompanied us through our workshop week.

       

      Text and translation: D. Dorčáková, M. Törköly

     • Debatný workshop

     • 25. marec je v kalendári zapísaný ako Deň zápasu za ľudské práva. Človek, ktorý  nepochybne bojoval za ľudské práva, bol Alexander Dubček. Bol schopný veľkých zmien v spoločnosti? Mohol zmeniť svet?

      Túto otázku sme si počas debatného workshopu  položili niekoľkokrát. Niektorí v tom majú celkom jasno, iní možno ešte stále dumajú. V živote človeka je  dôležité vedieť vyjadriť názor a bojovať za svoje hodnoty. V tomto duchu sme pracovali  počas celého týždňa.

      Kto bol Alexander Dubček?  Ako funguje debata?  Aký mal dopad na svet čin ženy menom Rosa Parks ?

      Ako sme pracovali?

      Hneď v pondelok sme mali niekoľko zaujímavých prednášok. Počas prvých dvoch hodín sme sa oboznamovali s prvkami charakteristického štýlu, ďalšia hodina patrila   zvukovej stránke jazyka. Workshop pokračoval  hodinou o samotnom Alexandrovi Dubčekovi.

       Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme neskôr pracovali. Výsledkom bola simulovaná vedecká konferencia na tému Osobnosť Alexandra Dubčeka. Ako účastníci tejto konferencie sme prezentovali slávnostné prejavy, diskusné príspevky, ale aj riadenú debatu.

       Samozrejme, v rámci workshopu  sme mali zakomponované aj hodiny angličtiny s lektorkou Anastasiou Rosnau, ktorá nám porozprávala o histórii černošskej komunít . Všetky naše poznatky sme využili pri písaní anglickej eseje s témou  Can an uneducated person change the world ?. Celý workshop sme zakončili v piatok, kedy sme prezentovali naše práce pred ostatnými a spoločne sme si ich vyhodnotili.

      Čo sme sa dozvedeli?

      Tento týždeň si podľa mňa viacerí uvedomili niekoľko dôležitých vecí. V prvom rade sme sa naučili, ako použiť fakty v náš prospech a taktiež  ako prezentovať svoj názor, čo je asi to najdôležitejšie. Dozvedeli sme sa o významnej osobnosti našej histórie.  Tu by som rada zdôraznila meno Alexandra Dubčeka- bojovníka za slobodu, ktorý sa nebál vystúpiť z rady a bojoval za celú republiku. Pre mnohých z nás sa určite stal vzorom a motiváciou. Uvedomujeme si jeho odkaz . Keď niečo chceme, musíme za to bojovať. Dubček vštepil ľuďom zásady, ktoré si pripomíname dodnes. Príkladom toho je aj pamätný deň 25.3., kedy si už 33 rokov pripomíname Deň zápasu za ľudské práva. V tomto duchu  sa niesli aj hodiny angličtiny. Rozoberali  sme osobnosti černošskej komunity, ktorým sa podarilo zmeniť svet, a tak priviesť  ich život k lepšiemu. Spomenuli sme si jednu z najdôležitejších udalostí tohto krutého obdobia. Čin ženy menom Rosa Parks, ktorá  odmietla prenechať svoje miesto na sedenie v autobuse,  odštartoval hnutie o rasovej rovnocennosti. Dokázala, že niekedy stačí málo, aby sa niečo zmenilo.

      Nakoniec môžem napísať len to, že tento workshop nám ukázal to , aby sme verili samému sebe a nebáli sa robiť veci inak. Sme radi, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa ho.

                                                                                  Nina Vavreková 1. B

       

      Can an uneducated person change the world? We have been asking this question many times this week. Some of us are clear about it, others might always muse. But in our lives, it is important to know how to express our opinions and fight for our values. In that spirit,  we worked at last week´s workshop. How we worked last week, who was Alexander Dubček, what happened after Rosa Parks´s act ... You can read about all of it in this article.

      What was the last week like?

      First, we had a lot of interesting lectures on Monday morning. Two of them were about a characteristic writing style. The next one was about phonetics. We ended it up with a lecture about Alexander Dubček and what he did in the past. They divided us into three groups of few people. We have worked in these groups for the rest of the week. The first group was working with Miss L. Naďová. The result should be a speech about Alexander Dubček. The next group had to write a speech about Dubček´s role in 1968. The third group was in charge of a debate with a theme: Can an uneducated person change the world. Both of the groups did it with Miss J. Ovčiariková´s help. Also, for the rest of the week, we had certain classes that helped us with our final work. Of course, we had English classes with our lector A. Rosnou. She was talking about American history, especially about the black community movement. All of this information we utilized in an essay with the same theme as the debate group had. We ended up the workshop on Friday with a presentation of the work we had done before.

      What did we learn?

      I think everyone realized some important things. In the first place, we learned how to use facts to our benefit. Also, we learned how we can present our opinion properly. That is, supposedly the most important. We found out what happened in the past and how it has affected the present. I would love to highlight a person, Alexander Dubček- a fighter for liberty, who was not afraid to speak and fight for Czechoslovakia. He and his acts surely inspired all of us. Dubček instilled principles for people that we have been commemorating for many many years. A great example is Memorial Day on March 25- the Memorial day of the fight for human rights. We also talked about this topic in the mentioned English class. Specifically, about activists of the black community in 1955. We mentioned one of many events of this cruel period. When Rosa Parks, a woman who rejected an order to vacate a seat in favor of white passengers completely changed the world. She proved that sometimes little is enough to make changes.

      At last, I can say only that this workshop showed us that we should believe in ourselves and not be afraid to be different. We are happy that we had a chance to participate..

                                                                                           Nina Vavreková 1. B

    • IKT Workshop 2021
     • IKT Workshop 2021

     • V týždni od 22. do 26. marca 2021,  žiaci 2.ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci pod vedením p. Szczyrbovej a p. Remeňa usilovne pracovali na informatickom workshope, kde vytvárali ročenky a tablá rôznych typov.

      Niektorí vytvárali elektronické, iní zase papierové. Poniektorí však sledovali prácu ostatných a neskôr ich prácu zdokumentovali v prezentácii.

      Nie vždy všetko išlo ako po masle. Upravovanie fotiek, zháňanie potrebných materiálov nám zobralo viac času, než sme si všetci predstavovali. Týždeň, ktorý sme na naše výtvory potrebovali, sa nám na konci zdal akosi prikrátky. Kreativita, spolupráca a usilovnosť nám v našej robote nesmeli chýbať. V časoch, akých žijeme dnes, nám dištančné vzdelávanie dalo taktiež nemálo zabrať, no každý z nás sa s tým perfektne popasoval a podal čo najlepší výkon.

      Nechýbala nám ani prednáška s p. Hruškovou o našej školskej firme, pri ktorej sme sa dozvedeli ako sa taká firma vytvára a spravuje. S p. Antalovou sme mali aj prednášku o bezpečnosti na internete.

      Po celé tieto dni sme sa všetci snažili a naša snaha sa nám vyplatila. Naučili sme sa vytvárať webové stránky, upravovať fotografie, vytvárať elektronické tablá a ročenky, ako to v školskej firme EGT vyzerá a chodí, a ako sa máme chrániť pred predátormi na internete.

      Naše produkty: e-tablo_5.A e-tablo_5.B tablo_5.A tablo_5.B ročenka_A_triedy ročenka_B_triedy www_A www_B videoročenka_A videoročenka_B

       

      Zapísali: Júlia Borošová, Timea Mecková, Jana Silingová, Laura Šusteková

    • EGT Memory
     • EGT Memory

     • Milí priatelia EGT, milí žiaci Egeťáci,

      keď sa pozerám spätne na našu školu a na to, čo sme spolu dosiahli, s hrdosťou môžem konštatovať, sa nám podarilo zaujímavé dielo. Vy, absolventi EGT, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek pozícii, ste tým najcennejším, čím sa Tisovec, slávny svojou minulosťou, rozpačitý svojou prítomnosťou a neistý svojou budúcnosťou, môže prezentovať.

      EGT, our miracle school! Vy ste súčasťou tohto zázraku a vy ste sa na tomto zázraku aktívne podieľali. Aby sa zachovali spomienky na školu a boli inšpiráciou pre budúcnosť, obraciam sa na vás s prosbou podeliť so svojimi zážitkami. Chcela by zozbierať a sprístupniť v tlačenej a elektronickej forme spomienky ľudí, spätých s EGT- žiakov, učiteľov, rodičov, dobrovoľníkov, priateľov školy. Obsah a rozsah spomienok nechávam na vás. Môže to byť jedna udalosť, môže to byť generalizácia, môže to byť vyjadrenie, ako EGT ovplyvnilo váš život, čokoľvek, s čím by ste sa chceli podeliť. Vyhradzujem si však právo vo finálnej verzii upraviť váš príspevok. Na konci príspevku uveďte prosím vy, žiaci, roky, kedy ste študovali na EGT a stručne opíšte hlavé udalosti vašej životnej cesty od EGT po súčasnosť. Vy, priatelia EGT, uveďte roky, a pozíciu, v ktorej ste spolupracovali so školou. Môžete pripojiť i fotografiu.

      Svoj príspevok pošlite prosím do 30. júna 2021 na emailovú adresu egt.memory@gmail.com, ktorá bola pre tento účel vytvorená. Prosím, podeľte sa s touto mojou prosbou s so známymi, spolužiakmi, kamarátmi, s ktorými ste v kontakte.

      Ďakujem vám za váš čas a teším sa na spomínanie s vami.

      Helena Pašiaková, helena.pasiakova@gmail.com

      P.S. Aby sa nám uľahčila finálna podoba, prosím, aby ste svoje príspevky, ak je to možné, formátovali nasledovne: (inštrukciu pripravila Martinka Paľová, najlepšia sekretárka)

      • typ písma: Times New Roman
      • veľkosť písma: text 12, obyčajné písmo, nadpis 12 tučné písmo, riadkovanie :1,5
      • okraje, ktoré si pri použití formátu A4 nastavíte sú:
       • hrný a dolný okraj: 2,5 cm od hornej alebo dolnej hrany listu papiera
       • ľavý kraj :3 cm od ľavej hrany listu papiera
       • pravý kraj : tiež 3 cm od pravej hrany listu papiera
       • záhlavie a päta :1,9 cm
      • odsadenie prvého riadku v odstavci: 1,25 cm
    • Prvý odvoz elektroodpadu
     • Prvý odvoz elektroodpadu

     • V stredu 17.3.2021 nám firma SEWA a. s. zabezpečila prvý odvoz vyzbieraného elektroodpadu na zberný dvor ZEDKO s. r. o. Spolu s dvoma veľkými krabicami zaplnenými elektroodpadom nám bola firma ochotná odviesť aj nefunkčné žiarivky z neónových svietidiel. Ďakujeme zamestnancom školy, ktorí ochotne pomáhajú pri zbere i odovzdávaní elektroodpadu.

      Týmto vás chceme vyzvať, aby ste ďalej nosili elektroodpad a staré batérie do budovy školy. Hneď pri vzadnom vchode sú umiestnené zberné nádoby na elektroodpad a batérie.

      Ďakujeme za vašu snahu a podporu.

      Foto: Zuzana Smitalová

      Text :Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku
     • Snívaj s nami! Súťaž pre mladých spisovateľov v anglickom jazyku

     • Každý sníva inak. Niekto sníva o slobode, ostatní zas o peniazoch alebo sláve.

      Akú tvár má tvoj sen? Je príjemný alebo sa viac ponáša na nočnú moru?

      Končí sa dobre alebo zle?

      Ak si študent strednej školy a chceš sa s nami podeliť o svoje sny, zlepšiť sa v angličtine, tvorivom písaní a zapojiť sa do súťaže o ceny v hodnote až 100E, choď na 1000dreams.sk, kde sa dozvieš viac informácií.

    • Napísali o nás a našich žiakoch
     • Napísali o nás a našich žiakoch

     • Prišli o stužkovú, zelené stužky vlastne ani nemajú kde nosiť

      Maturitný ročník v online svete je ťažší

      Už vyše roka sedia súčasní maturanti stredných škôl namiesto v učebniach škôl doma pri počítačoch. Na maturitu sa pripravujú dištančne, chýbajú im cvičenia v laboratóriách aj osobné stretnutia po vyučovaní. Pavel Chmelko, piatak z bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, je optimista v tom, že maturitu so spolužiakmi už absolvujú osobne v škole. Aj s ukončením štúdia na americký spôsob Graduation.

      Je ráno, hodiny ukazujú 7.50 h a maturant Pavel Chmelko, študent piateho ročníka bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, už má zapnutý počítač. Začína sa mu vyučovanie. Prvé dve hodiny bez prestávky má seminár z biológie, po prestávke hodinu angličtiny, štvrtú má voľnú, cez piatu má nemčinu.

      Po obede má ešte dve vyučovacie hodiny, seminár z chémie. "Keby sme dnes boli za normálnych okolností v škole, mali by sme v laboratóriách cvičenia z chémie. Pri dištančnej výučbe to nie je možné, a tak sme mali predmaturitné opakovanie, vypracovávame si otázky, čo by mali byť na maturitách, tie rozoberáme," hovorí Pavel. Kým sa mu štvrtkové vyučovanie skončilo, hodiny už ukazovali takmer dve hodiny popoludní.

      Školské povinnosti po obede pokračujú, musí vypracovať domáce zadania, porobiť si úlohy, lebo učitelia známkujú aj v čase pandémie.

      "Píšeme písomky, tento týždeň sme mali polročné skúšanie z angličtiny. Písali sme test, museli sme si nastaviť kameru na seba, druhú kameru na pracovný priestor, aby sme nepodvádzali."

      Chceme už sedieť v škole

      Paľo Chmelko je v Klenovci, kde žije, členom folklórneho súboru. Folkloristi počas vystúpenia v Maďarsku sa zúčastnili aj na súťaži vo varení gulášu.

      Pavel sa už niekoľko mesiacov nestretol osobne so spolužiakmi. Vidia sa na online vyučovaní, večer si telefonujú. Kým Pavel býva v Klenovci, ďalší spolužiak je z Tisovca, z Krtíša, z Valaskej. Evanjelické gymnázium v Tisovci, ktoré poskytuje bilingválne vzdelávanie – v slovenskom a anglickom jazyku má dobrý chýr už roky, a tak jeho osadenstvo netvoria len domáci.

      Prednosťou gymnázia je najmä intenzívna jazyková príprava v anglickom jazyku, ten žiaci používajú vo vyšších ročníkoch ako vyučovací jazyk na vybraných predmetoch.

      Pavel chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, vybral si medicínu.

      Dištančnej výučby sú už maturanti presýtení, Pavel hovorí, že ju síce zvláda, ale až tak mu nevyhovuje. Maturitný ročník online je podľa neho určite ťažší ako bol minulý.

      "Vlani som maturoval zo slovenského jazyka, teda kvázi maturoval, keďže nás maturita obišla, dostal som ju zo slovenčiny ako aritmetický priemer za štyri roky štúdia. Tento rok maturujem len z troch predmetov, na ktoré sa sústreďujem. Pri anglickom jazyku nám pre dištančnú výučbu zasa odpadá externá časť maturity. Toto je taká smutnejšia výučba, verím že maturita už bude prezenčná."

      Na hodinách aktívne študenti diskutujú po slovensky alebo po anglicky, či už s učiteľom, alebo so spolužiakmi pri práci v skupinách, takže im nehrozí, že by si odvykli od odpovedí či vyjadrovania sa, čo budú potrebovať pri ústnej maturite.

      Aj keď tisovským gymnazistom osobný kontakt s učiteľmi chýba, väčšina z pedagógov si pre nich nájde čas aj popoludní a v prípade potreby tak urobili aj cez vianočné prázdniny.

      Čítajte viac: https://vysokeskoly.sme.sk/c/22591386/prisli-o-stuzkovu-zelene-stuzky-vlastne-ani-nemaju-kde-nosit.html

    • Darujte 2% pre Vaše deti
     • Darujte 2% pre Vaše deti

     • Milí rodičia a priaznivci EGT,

      chceli by sme Vás informovať o možnosti pomôcť škole. Je to možnosť poskytnutia 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2020. Vďaka Vašej ochote pomôcť, poukážu jednotlivé daňové úrady určitú finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí na našej škole. V minulom roku sa aj vďaka Vašej podpore podarilo získať 1 094 EUR, za čo Vám chceme touto cestou poďakovať.

      Pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci je vytvorené občianske združenie, ktoré patrí medzi prijímateľov 2 % Vami zaplatenej dane.

      Identifikačné údaje prijímateľa 2 %:

      IČO:                                           37894706

      Právna forma:                         občianske združenie

      Obchodné meno (názov):      Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec

      Sídlo:                                         Jesenského 836, 980 61  Tisovec

       

      Darcami môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

      Ak ste ešte nedarovali 2 % a rozhodnete sa túto prosbu akceptovať, pre darovanie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

       

      ZAMESTNANEC – požiada svojho zamestnávateľa do 15. 02. 2021 o vykonanie ročného zúčtovania dane:

       

      1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť (resp. vystaviť) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (tlačivo č. 1). Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % Vašej zaplatenej dane. Následne na to vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo č. 2). Suma 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 € a nemáte nedoplatok na dani alebo máte nedoplatok, ale do dňa podania vyhlásenia o poukázaní 2 % máte tento nedoplatok vysporiadaný.
      2. Obidva vyplnené tlačivá odovzdajte alebo zašlite poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2021.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) .

      FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama  (napr. živnostník alebo osoba, ktorá mala viac príjmov zo závislej činnosti – minimálna výška sumy 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 €)

       

      1. V daňovom priznaní pre FO (DPFO typ A - str. 5, VIII. oddiel, DPFO typ B – str. 12. XII. oddiel) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech len jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k daňovému priznaniu.

      PRÁVNICKÁ OSOBA (môže poukázať 1,0 % z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 1,0 % zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,00 € a nemáte nedoplatok na dani):

       

      1. V daňovom priznaní pre PO (DPPO - str. 12, VI. časť, kolónka 3) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % v prospech jedného prijímateľa a v prílohe sa môžu uviesť ďalší traja prijímatelia. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 2 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú právnické osoby, ktoré do termínu na podanie DP a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.2021) DARUJÚ vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V tomto prípade v daňovom priznaní pre PO vyplnia na str.12, VI. časti, kolónky 2 a 

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať Ing. Hanu Homoľovú emailom na hanka.homolova@egt.sk alebo telefonicky na t. č. 047 55 11 704.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorých naša výzva osloví. Chceme Vás ubezpečiť, že takto získané finančné prostriedky budú  účelovo využité na podporu vedy, športu a vzdelávania žiakov našej školy, ako aj na zabezpečenie rôznych učebných pomôcok, výpočtovej techniky, literatúry a pod..

      Mgr. Miroslava Štefániková

      riaditeľka školy

    • Bojujeme proti mýtom
     • Bojujeme proti mýtom

     • 3.2.2021 sa mali možnosť študenti zúčastniť prednášky spojenej s besedou o málo spomínanej téme: Slovensko a NATO. Počas besedy sme sa dozvedeli, aká bola cesta našej krajiny do aliancie, aké podmienky musela spĺňať. Tiež sa hovorilo o poslaní NATO a jeho zapájania sa do diania vo svete. Okrajovo sme hovorili o úlohách armády v mierových časoch. Hlavným poslaním aktivity bolo vysvetliť niekoré mýty, ktoré spochybňujú význam tejto inštitúcie v súčasnosti. Pomerne vysoká účasť študentov presvedčila, že táto problematika je pre nich zaujímavá. Vypočutím tejto prednášky a zapojením sa do besedy by sa študenti mohli stať odolnejšími voči klamlivým informáciám, ktoré sa šíria a spochybňujú význam i tejto organizácie.

     • Divergent spustil nový e-shop, výrobky môžete kúpiť z pohodlia domova

     • V pondelok, 1.2.2021 spustila tohtoročná školská firma DIVERGENT svoj oficiálny e-shop. Na vytvorení a spustení internetového obchodu žiaci pracovali od začiatku fungovania ich firmy. Na jeho tvorbe sa podieľalo najmä oddelenie marketingu a výroby, ale aj ľudských zdrojov a financií.

      Doposiaľ školské firmy predávali prevažne svoje výrobky na chodbách školy a akciách organizovaných školou a mestom Tisovec. No keďže DIVERGENT je v preklade iní ako ostatní, vzľadom na pandemickú situáciu sú ich možnosti predaja prevažne v online priestore. Aj v tejto zložitej dobe sa môžu ich výrobky prostredníctvom e-shopu dostať k zákazníkom priamo domov.

      Na e-shope sú dostupné orieškové maslá z vlašských orieškov, ktoré školská firma vyrába. Okrem toho tam môžete nájsť aj rôzne lahodné recepty, v ktorých môžete využiť orieškové maslo alebo nájsť rôzne informácie o našej firme.

      Link na e-shop: https://egt-divergent.flox.sk/

    • ElektroodpadDopad
     • ElektroodpadDopad

     • Dňa 29.1. 2021 sa v budove školy EGT uskutočnil prvý zber elektroodpadu. Firma SEWA nám v rámci projektu ElektroodpadDopad doručila zberný kontajner na elektroodpad. Ešte v tom týždni náš učiteľský zbor a zamestnanci školy vo svojich domácnostiach vyzbierali všetky nefunkčné a nepotrebné elektrické spotrebiče, mobily, káble či iný elektronický odpad.

      Vyzbieraným odpadom sme v piatok 29.1. zaplnili zbernú nádobu.  Aj napriek pandemickým opatreniam, sme uskutočnili náš prvý zber odpadu v rámci školy. Ak máte aj vy doma nepotrebný elektroodpad (nefunkčné mobily, notebooky, rôzne káble, nabíjačky, varné kanvice...)môžete ho priniesť do školy, zberná nádoba je uložená pri zadnom vchode školy. Aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať životnému prostrediu.

      Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      (bilingválne gymnázium) 

      pozýva

      žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

      a všetkých záujemcov o štúdium na škole na online

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      dňa 28. januára 2021

      Čo sa dozviete?

      • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky + online informácie + online ukážkové testy
      • aký má škola učebný plán – predmety, kurzy a workshopy v jednotlivých ročníkoch
      • o možnostiach mimoškolských aktivít
      • do akých projektov je škola zapojená
      • kde môžete bývať, ak ste dochádzajúci
      • kde sa budete stravovať
      • ako pracuje Žiacka rada a Rodičovská rada
      • odpovede na vaše otázky

      Harmonogram DOD na EGT:

      09:00 ► online stretnutie s pani Štefánikovou, riaditeľkou školy a študentkami Dominikou a Henrietou, zástupkyňami Žiackej rady, kde sa dozviete základné informácie o škole ...link ...viac info

      10:00 ► online hodina angličtiny s Ms. Rosnau & Ms. Rich, americkými lektorkami ► ...link  ...viac info

      10:45 ► online stretnutie s pani Ovčiarikovou, učiteľkou SJL, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link    ...viac info

      11:30 ► online stretnutie s pani Szczyrbovou, zástupkyňou školy, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link  ...viac info

      12:15 ► online stretnutie s pani Naďovou, učiteľkou EVB, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z evanjelického a. v. náboženstva a vyskúšate si ukážkový online test ► ..link ...viac info

       

      Linky na online stretnutia budú zverejnené na webovej stránke školy

      www.egt.sk *** priebežne do 27. januára 2021

      Tešíme sa na stretnutie s vami!

      Videoprezentácia: 2021              Staršie videá o škole: 2015 2016 2017_1 2017_2 2018_1 2018_2 2019 2020

      Americkí lektori: 2021_Gary_Clara_Anastasia     Staršie: 2017_Lukas

      Prehliadka školy: 2021

     • Po prázdninách "na nohy"

     • Aj keď nie sme v škole v Tisovci, duchom sme prítomní. Po troch týždňoch "voľna" sme v utorok 12.1. veľmi pružne rozbehli naše aktivity. Zorganizovali sme sústredenie žiackej školskej rady v rámci projektu  "Školy, ktoré menia svet". Cieľom bolo zaktivizovať jej činnosť. Zúčastnili sa ho všetci zástupcovia tried, koordinátorky - L. Naďová, J. Šmecková pod vedením skúsených lektoriek. Sústredenie pomohlo novým členom lepšie pochopiť význam žiackej školskej rady a starší mohli lepšie spoznať svojich nástupcov. Veríme, že energia, ktorú žiaci preukázali v týchto dňoch, bude premená na zaujímavú činnosť v našej škole.

    • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )
     • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )

     • bola jednou z prvých amerických  lektorov v škole v rokoch 1992 -95. Bola prvou vedúcou  English Department. Ešte pred otvorením prvého školského roku, vidiac, v akom stave je budova školy, kam sa po dočasnom  pobyte  v terajších priestoroch základnej umeleckej školy malo gymnázium presťahovať,  sa obrátila  listami na svojich priateľov v Kanade a v USA o pomoc.

      Tým sa začala veľká  a na Slovensku jedinečná  akcia pomoci amerických a kanadských  kresťanov, prevažne z Missourskej synody.  Julie bola koordinátorkou tejto unikátnej akcie. Jej výsledkom bola veľká   finančná a personálna pomoc, vďaka ktorej sa škola po dvoch rokoch mohla presťahovať do súčasnej budovy.  Do Tisovca prišlo v priebehu pár rokov okolo 500 dobrovoľníkov z Ameriky. Škola  tým získala   veľkú sieť priateľov a podporovateľov, čo sa prejavilo i v ďalších projektoch.

      Vlastný výmenný program, naši žiaci mohli ísť študovať do USA,  Julie našla hostiteľské rodiny, bol  vybudovaný med lab, chemické laboratórium, fyzikálne laboratóriu,  knižnica.  Americkí priatelia robili finančné zbierky  na mnohé ďalšie  materiálne vybavenie školy.

      Za týmto všetkých bola Julie, jej aktivita a jej dôveryhodnosť v amerických cirkevných kruhoch.  Založila a viedla prvý spevokol. Nacvičila prvé Christmas Story. Poznali a mali ju radi nielen žiaci, rodičia, ale aj Tisovčania. Volali ju pani Julie a ona s úsmevom a láskou s nimi komunikovala aj po slovensky. Na jej počesť  začiatkom kalendárneho roku pri príležitosti  nedožitých narodenín  organizujeme   Deň Julie Ballantyne, umelecké predstavenia a vystúpenia našich žiakov.  Tohto roku, pretože  školy sú zatvorené,  si ju pripomíname  v našich modlitbách a spomienkach. Bola to výnimočná žena,  ktorá s úsmevom a láskou rozdávala lásku. Vďaka, Julie!

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka

    • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore
     • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore

     • Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí.

      Pomaturitné stretnutie, tradičná spoločenská aktivita, je súčasťou našich životov. Vyvoláva v nás množstvo emócií spôsobených nostalgiou, radosťou, hrdosťou, prípadne frustráciou zo zmarených životných príležitostí, podľa situácie, v akej sa ocitneme.

      Ako učiteľka považujem pomaturitné stretnutia za test, či sa dielo podarilo. Na rozdiel od svojej kaderníčky nevidím okamžite výsledok svojej práce. Dobrým výsledkom našej učiteľskej práce nie je dobré vysvedčenie, ale dobrý človek. To sa nemusí ukázať okamžite, dozrievanie potrebuje svoj čas, životné skúšky.

      Výsledok sa môže objaviť neskôr. Práve pomaturitné stretnutia sú zrkadlom našej práce. Môžeme ich poňať ako korekciu nášho snaženia, môžu byť i malou sondou, ktorá v mikrosvete reflektuje spoločenské dianie, prípadne, a to my učitelia veľmi potrebujeme, sú povzbudením, motiváciou a získaním dobrého pocitu, že sme sa nenamáhali nadarmo.

      Tieto všetky atribúty naplnilo nedávne pomaturitné stretnutie.

      Koľko je u vás hodín?

      Každé stretnutie je výnimočné, milé, ale toto v histórii školy získalo prvenstvo Nechcene a neplánovane ho spôsobila koronakríza. Namiesto stretnutia v tehlovej budove školy sme sa stretli online, teda vo virtuálnom priestore.

      Výborný nápad iniciátorky Biby, ktorá ani po dvadsiatich rokoch nezaprela svoju aktivitu a líderske schopnosti.

      “Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.„

      Stretol sa silný ročník 2000. Boli silní akademicky. V externej maturite z angličtiny na prvých piatich miestach boli tri žiačky školy. Silní v schopnosti uplatniť sa profesionálne vo veľkej konkurencii v oblastiach, ktoré vyštudovali.

      Silní vo vzájomnej spolupatričnosti, ktorú si vypestovali v atmosfére menšej internátnej školy, kde sa zišli z rôznych oblastí Slovenska. Silní v hodnotovej orientácii, ktorej základ tvoril kresťanský charakter školy, ktorý dokázali prirodzene pretaviť a žiť vo svojich životoch.

      Bolo to výnimočné stretnutie so zaujímavými ľuďmi, žijúcimi na troch kontinentoch. Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí. Bolo až dojemné, akí boli Európania tolerantní a ohľaduplní pri rešpektovaní časových posunov v Amerike a Austrálii.

      Z pohľadu malej sondy reflektujúcej spoločenské dianie toto stretnutie nastoľuje otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnosti. Omnoho skôr, ako sa to stalo všeobecným trendom, sme my, bilingválne školy, zaznamenali odchod našich absolventov na štúdium do zahraničia.

      Čo by nebolo až také zlé, ak by sa po absolvovaní dobrých škôl vrátili domov. Vieme, že sa nevracajú. Neskoro sme sa spamätali a teraz lamentujeme. Ostať len pri lamentovaní a nekonať je tragédiou pre našu spoločnosť.

      Chceme sa stretávať

      Po počiatočnom nadšení z dištančného vzdelávania, ktoré sa vyhlasovalo takmer že nie za budúcnosť vzdelávania samého osebe, sa dostávame z oblakov naspäť na zem.

      Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie, aj keď nemôžeme a nesmieme ignorovať nové technológie vo vzdelávaní, sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.

      Človek je spoločenský tvor a potrebuje priamy sociálny kontakt. Tým viac v období svojho formovania, v období školskej dochádzky. Zatvorené školy nám to jasne, presne, na tvrdo ukázali.

      K desiatim negatívnym následkom zavretia škôl by sme mohli pridať ešte jedenásty následok – zánik pomaturitných stretnutí. Obrazovka a myš počítača majú predsa len obmedzené spomienkové možnosti.

      Pomaturitné stretnutie bolo výborné. Tešíme sa na budúce, ktoré, ako si všetci želáme, má byť prezenčné.

      Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22561099/pomaturitne-stretnutie-sme-si-dali-vo-virtualnom-priestore.html

      23. dec 2020 o 11:11 Helena Pašiaková, autorka je bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci

     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

     • Vážené kolegyne a kolegovia, Vážení rodičia, milí žiaci!
      Evanjelické gymnázium v Tisovci pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu  hodín na základe rozhodnutie ministra školstva SR z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021.

      Prajem nám všetkým do roku 2021 veľa zdravia, trpezlivosti a disciplinovanosti pri dodržiavaní opatrení. Žiakom prajem veľa síl pri štúdiu, ktoré si momentálne vyžaduje viac vnútornej motivácie pre získavanie vedomostí. 

      Miroslava Štefániková - riaditeľka školy