• ElektroodpadDopad
     • ElektroodpadDopad

     • Dňa 29.1. 2021 sa v budove školy EGT uskutočnil prvý zber elektroodpadu. Firma SEWA nám v rámci projektu ElektroodpadDopad doručila zberný kontajner na elektroodpad. Ešte v tom týždni náš učiteľský zbor a zamestnanci školy vo svojich domácnostiach vyzbierali všetky nefunkčné a nepotrebné elektrické spotrebiče, mobily, káble či iný elektronický odpad.

      Vyzbieraným odpadom sme v piatok 29.1. zaplnili zbernú nádobu.  Aj napriek pandemickým opatreniam, sme uskutočnili náš prvý zber odpadu v rámci školy. Ak máte aj vy doma nepotrebný elektroodpad (nefunkčné mobily, notebooky, rôzne káble, nabíjačky, varné kanvice...)môžete ho priniesť do školy, zberná nádoba je uložená pri zadnom vchode školy. Aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať životnému prostrediu.

      Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      (bilingválne gymnázium) 

      pozýva

      žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

      a všetkých záujemcov o štúdium na škole na online

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      dňa 28. januára 2021

      Čo sa dozviete?

      • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky + online informácie + online ukážkové testy
      • aký má škola učebný plán – predmety, kurzy a workshopy v jednotlivých ročníkoch
      • o možnostiach mimoškolských aktivít
      • do akých projektov je škola zapojená
      • kde môžete bývať, ak ste dochádzajúci
      • kde sa budete stravovať
      • ako pracuje Žiacka rada a Rodičovská rada
      • odpovede na vaše otázky

      Harmonogram DOD na EGT:

      09:00 ► online stretnutie s pani Štefánikovou, riaditeľkou školy a študentkami Dominikou a Henrietou, zástupkyňami Žiackej rady, kde sa dozviete základné informácie o škole ...link ...viac info

      10:00 ► online hodina angličtiny s Ms. Rosnau & Ms. Rich, americkými lektorkami ► ...link  ...viac info

      10:45 ► online stretnutie s pani Ovčiarikovou, učiteľkou SJL, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link    ...viac info

      11:30 ► online stretnutie s pani Szczyrbovou, zástupkyňou školy, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link  ...viac info

      12:15 ► online stretnutie s pani Naďovou, učiteľkou EVB, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z evanjelického a. v. náboženstva a vyskúšate si ukážkový online test ► ..link ...viac info

       

      Linky na online stretnutia budú zverejnené na webovej stránke školy

      www.egt.sk *** priebežne do 27. januára 2021

      Tešíme sa na stretnutie s vami!

      Videoprezentácia: 2021              Staršie videá o škole: 2015 2016 2017_1 2017_2 2018_1 2018_2 2019 2020

      Americkí lektori: 2021_Gary_Clara_Anastasia     Staršie: 2017_Lukas

      Prehliadka školy: 2021

     • Po prázdninách "na nohy"

     • Aj keď nie sme v škole v Tisovci, duchom sme prítomní. Po troch týždňoch "voľna" sme v utorok 12.1. veľmi pružne rozbehli naše aktivity. Zorganizovali sme sústredenie žiackej školskej rady v rámci projektu  "Školy, ktoré menia svet". Cieľom bolo zaktivizovať jej činnosť. Zúčastnili sa ho všetci zástupcovia tried, koordinátorky - L. Naďová, J. Šmecková pod vedením skúsených lektoriek. Sústredenie pomohlo novým členom lepšie pochopiť význam žiackej školskej rady a starší mohli lepšie spoznať svojich nástupcov. Veríme, že energia, ktorú žiaci preukázali v týchto dňoch, bude premená na zaujímavú činnosť v našej škole.

    • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )
     • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )

     • bola jednou z prvých amerických  lektorov v škole v rokoch 1992 -95. Bola prvou vedúcou  English Department. Ešte pred otvorením prvého školského roku, vidiac, v akom stave je budova školy, kam sa po dočasnom  pobyte  v terajších priestoroch základnej umeleckej školy malo gymnázium presťahovať,  sa obrátila  listami na svojich priateľov v Kanade a v USA o pomoc.

      Tým sa začala veľká  a na Slovensku jedinečná  akcia pomoci amerických a kanadských  kresťanov, prevažne z Missourskej synody.  Julie bola koordinátorkou tejto unikátnej akcie. Jej výsledkom bola veľká   finančná a personálna pomoc, vďaka ktorej sa škola po dvoch rokoch mohla presťahovať do súčasnej budovy.  Do Tisovca prišlo v priebehu pár rokov okolo 500 dobrovoľníkov z Ameriky. Škola  tým získala   veľkú sieť priateľov a podporovateľov, čo sa prejavilo i v ďalších projektoch.

      Vlastný výmenný program, naši žiaci mohli ísť študovať do USA,  Julie našla hostiteľské rodiny, bol  vybudovaný med lab, chemické laboratórium, fyzikálne laboratóriu,  knižnica.  Americkí priatelia robili finančné zbierky  na mnohé ďalšie  materiálne vybavenie školy.

      Za týmto všetkých bola Julie, jej aktivita a jej dôveryhodnosť v amerických cirkevných kruhoch.  Založila a viedla prvý spevokol. Nacvičila prvé Christmas Story. Poznali a mali ju radi nielen žiaci, rodičia, ale aj Tisovčania. Volali ju pani Julie a ona s úsmevom a láskou s nimi komunikovala aj po slovensky. Na jej počesť  začiatkom kalendárneho roku pri príležitosti  nedožitých narodenín  organizujeme   Deň Julie Ballantyne, umelecké predstavenia a vystúpenia našich žiakov.  Tohto roku, pretože  školy sú zatvorené,  si ju pripomíname  v našich modlitbách a spomienkach. Bola to výnimočná žena,  ktorá s úsmevom a láskou rozdávala lásku. Vďaka, Julie!

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka

    • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore
     • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore

     • Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí.

      Pomaturitné stretnutie, tradičná spoločenská aktivita, je súčasťou našich životov. Vyvoláva v nás množstvo emócií spôsobených nostalgiou, radosťou, hrdosťou, prípadne frustráciou zo zmarených životných príležitostí, podľa situácie, v akej sa ocitneme.

      Ako učiteľka považujem pomaturitné stretnutia za test, či sa dielo podarilo. Na rozdiel od svojej kaderníčky nevidím okamžite výsledok svojej práce. Dobrým výsledkom našej učiteľskej práce nie je dobré vysvedčenie, ale dobrý človek. To sa nemusí ukázať okamžite, dozrievanie potrebuje svoj čas, životné skúšky.

      Výsledok sa môže objaviť neskôr. Práve pomaturitné stretnutia sú zrkadlom našej práce. Môžeme ich poňať ako korekciu nášho snaženia, môžu byť i malou sondou, ktorá v mikrosvete reflektuje spoločenské dianie, prípadne, a to my učitelia veľmi potrebujeme, sú povzbudením, motiváciou a získaním dobrého pocitu, že sme sa nenamáhali nadarmo.

      Tieto všetky atribúty naplnilo nedávne pomaturitné stretnutie.

      Koľko je u vás hodín?

      Každé stretnutie je výnimočné, milé, ale toto v histórii školy získalo prvenstvo Nechcene a neplánovane ho spôsobila koronakríza. Namiesto stretnutia v tehlovej budove školy sme sa stretli online, teda vo virtuálnom priestore.

      Výborný nápad iniciátorky Biby, ktorá ani po dvadsiatich rokoch nezaprela svoju aktivitu a líderske schopnosti.

      “Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.„

      Stretol sa silný ročník 2000. Boli silní akademicky. V externej maturite z angličtiny na prvých piatich miestach boli tri žiačky školy. Silní v schopnosti uplatniť sa profesionálne vo veľkej konkurencii v oblastiach, ktoré vyštudovali.

      Silní vo vzájomnej spolupatričnosti, ktorú si vypestovali v atmosfére menšej internátnej školy, kde sa zišli z rôznych oblastí Slovenska. Silní v hodnotovej orientácii, ktorej základ tvoril kresťanský charakter školy, ktorý dokázali prirodzene pretaviť a žiť vo svojich životoch.

      Bolo to výnimočné stretnutie so zaujímavými ľuďmi, žijúcimi na troch kontinentoch. Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí. Bolo až dojemné, akí boli Európania tolerantní a ohľaduplní pri rešpektovaní časových posunov v Amerike a Austrálii.

      Z pohľadu malej sondy reflektujúcej spoločenské dianie toto stretnutie nastoľuje otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnosti. Omnoho skôr, ako sa to stalo všeobecným trendom, sme my, bilingválne školy, zaznamenali odchod našich absolventov na štúdium do zahraničia.

      Čo by nebolo až také zlé, ak by sa po absolvovaní dobrých škôl vrátili domov. Vieme, že sa nevracajú. Neskoro sme sa spamätali a teraz lamentujeme. Ostať len pri lamentovaní a nekonať je tragédiou pre našu spoločnosť.

      Chceme sa stretávať

      Po počiatočnom nadšení z dištančného vzdelávania, ktoré sa vyhlasovalo takmer že nie za budúcnosť vzdelávania samého osebe, sa dostávame z oblakov naspäť na zem.

      Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie, aj keď nemôžeme a nesmieme ignorovať nové technológie vo vzdelávaní, sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.

      Človek je spoločenský tvor a potrebuje priamy sociálny kontakt. Tým viac v období svojho formovania, v období školskej dochádzky. Zatvorené školy nám to jasne, presne, na tvrdo ukázali.

      K desiatim negatívnym následkom zavretia škôl by sme mohli pridať ešte jedenásty následok – zánik pomaturitných stretnutí. Obrazovka a myš počítača majú predsa len obmedzené spomienkové možnosti.

      Pomaturitné stretnutie bolo výborné. Tešíme sa na budúce, ktoré, ako si všetci želáme, má byť prezenčné.

      Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22561099/pomaturitne-stretnutie-sme-si-dali-vo-virtualnom-priestore.html

      23. dec 2020 o 11:11 Helena Pašiaková, autorka je bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci

     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

     • Vážené kolegyne a kolegovia, Vážení rodičia, milí žiaci!
      Evanjelické gymnázium v Tisovci pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu  hodín na základe rozhodnutie ministra školstva SR z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021.

      Prajem nám všetkým do roku 2021 veľa zdravia, trpezlivosti a disciplinovanosti pri dodržiavaní opatrení. Žiakom prajem veľa síl pri štúdiu, ktoré si momentálne vyžaduje viac vnútornej motivácie pre získavanie vedomostí. 

      Miroslava Štefániková - riaditeľka školy

    • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej
     • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej

     • Milá pani riaditeľka a triedna pani profesorka,týmto chceme poďakovať Vašej študentke z nášho Cirkevného zboru ECAV Lučenec Aničke Luptákovej, ktorá sa ako  dobrovoľníčka  prihlásila pomôcť pri varení polievky pre bezdomovcov. Náš Cirkevný zbor ECAV Lučenec už 4 roky varí polievku pre bezdomovcov, a tým sa zapája do charitatívnej   služby kresťanských cirkvi v meste Lučenec,ktoré od konca októbra do začiatku apríla  sa striedajú pri varení polievky pre bezdomovcov. Táto polievka sa vydáva v Nocľahárni pre bezdomovcov na Olbrachtovej ulici.  V stredu, 9.12.2020 sme spolu s Aničkou na fare navarili  polievku na stredu a na štvrtok, cícerovú a kapustovú.  Boli sme ju  spolu vydať v Nocľahárni od 12:00 do 13:00 hod.  Veľmi si vážime jej ochotu aj záujem, čo je ojedinelé, lebo väčšinou sa do našej služby zapájajú dôchodcovia.  Verím, že je to dobrá skúsenosť aj pre ňu. Prikladáme aj fotku, ktorú sme si spolu urobili, škoda, že nám nenapadlo odfotiť sa aj pri výdaji polievky v Nocľahárni. Týmto  zároveň prosíme o jej ospravedlnenie za neúčasť na dištančnom vyučovaní. S pozdravom Mária Hroboňová, ev. farárka a Ľudovít Hroboň, zborový farár CZ ECAV Lučenec

     • Workshop v piatom ročníku

     • Aj v tomto školskom roku predmetová komisia anglického jazyka pripravila päť dní rôznorodých aktivít zameraných na prípravu na písomný test z anglického jazyka. Žiaci absolvovali vyučovanie v blokoch, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zhrnutie gramatických javov týkajúcich sa slovies- gramatických časov, podmienkových viet, trpného a činného rodu. Štvrtý blok bol zameraný na utvrdenie si vedomosti v oblasti využívania členov, jednotlivých zámen ako aj  čísiel a rodov podstatných mien. Cieľom piateho bloku bolo zopakovať si a utvrdiť si vedomosti týkajúce sa slovotvorby v angličtine.  Posledný deň workshopu bol venovaný simulácii on line maturitného testu. Žiaci cez portál Edu page absolvovali maturitný test, kde po jeho ukončení zistili svoj výsledok okamžite. V rámci workshopu sa zoznámili s rôznymi prístupmi a stratégiami, ktoré sa využívajú nielen pri maturitnom testovaní, ale aj pri rôznych medzinárodných skúškach.

      Workshop in the fifth year

      Also this school year, the English Department prepared five days of various activities aimed at preparation for a written test in English. Students learnt in blocks, which were focused on reading comprehension, listening comprehension, summary of grammatical phenomena, including verbs-grammatical tenses, conditional sentences, passive and active voice. The fourth block was focused on consolidating knowledge in the use of articles, individual pronouns as well as numbers and genera of nouns. The aim of the fifth block was to review and consolidate their knowledge of word formation in English. The last day of the workshop was dedicated to the simulation of the online Maturita test. Studnts through the Edu portal page took the Maturita  test, where they found out their result immediately after its completion. During the workshop, they got acquainted with various approaches and strategies that are used not only for  Maturita testing, but also in various international exams.

      (ZV)

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Ahojte egéťáci :-)

      Za pomoci školského časopisu môžete vyčarovať úsmev na tvári vašich spolužiakov, učiteľov či kamarátov z EGT. Pýtate sa ako? Tu je návod: zaprajte im prostredníctvom vianočnej pošty krásne sviatky. Napíšte vinš (nezabudnite dopísať meno odosielateľa a prijímateľa + triedu) na mail: skolskycasopisegt@gmail.com, najneskôr do 13.12. 2020. Všetky priania uverejníme v najbližšom čísle nášho časopisu Inteligent. Aj takýmto spôsobom môžete urobiť niekomu nesmiernu radosť :-)

    • Workshop čitateľskej gramotnosti
     • Workshop čitateľskej gramotnosti

     • V dňoch od 30.11. do 04.12. 2020 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili online workshopu s názvom Čitateľská gramotnosť. Cieľom workshopu bolo, aby si žiaci osvojili čitateľské zručnosti potrebné na efektívnu prácu s textom. Počas celého týždňa pracovali naši zverenci s rozličnými druhmi textov a o ich usilovnosti svedčia aj vysoké výsledné percentá zo záverečného testu. Veríme, že po ukončení workshopu egeťáci disponujú takými čitateľskými kompetenciami, ktoré im umožnia zvládnuť externú časť maturitnej skúšky bez akýchkoľvek stresov a s excelentnými výsledkami :-)

    • Workshop kritického myslenia
     • Workshop kritického myslenia

     • V dňoch  od 30. 11. do 4. 12. žiaci sa  prvých ročníkov zúčastnili workshopu kritického myslenia. Cieľom workshopu bolo vytvoriť argumentačnú esej na tému Písanie domácich úloh je prežitok. Môžeme konštatovať, že všetci žiaci pracovali  veľmi dôsledne a pozorne. Naučili sa pracovať s argumentami,  dokazovať ich a používať. Dokázali používať rôzne zdroje informácií   a zaznamenávať ich. Veríme , že poznatky , ktoré získali na workshope, využijú aj v budúcnosti na iných vyučovacích predmetoch.

    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

     • V dňoch 30.11. až 4.12. sa na našej škole realizoval workshopový týždeň v netradičnej forme. Zúčastnili sme sa ho dištančne, formou online hodín. My, tretiaci, sme sa tento týždeň zamerali na tému finančnej gramotnosti. Týždeň sme odštartovali spoločným stretnutím, kde sme sa oboznámili s témou a plánom na nasledujúce dni. Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme pracovali na zadaných úlohách. Venovali sme sa finančnej matematike, dozvedeli sme sa viac o finančnom trhu a o nástrahách práce s financiami. V stredu nás čakala prvá hodina s externou prednášajúcou, p. Rosiarovou Hláskovou, kde sme si vyskúšali vypĺňanie daňového priznania. Vo štvrtok sme mali prednášku s p. Havrilom zo spoločnosti Partners Group, ktorý nám predstavil finančné plánovanie. Posledný deň sme zavŕšili prednáškou s p. Perončíkovou zo spoločnosti OVB Allfinanz a.s., kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o II. pilieri. Všetky prednášky boli veľmi zaujímavé a získali sme množstvo nových informácií, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu. V mene ročníka by som sa chcela poďakovať všetkým prednášajúcim a samozrejme aj pani učiteľkám, ktoré nás týmto týždňom sprevádzali.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

      The workshop week was held in our school from November 30th to December 4th in a non-traditional form. We participated in it in the form of online classes. We, the third graders, focused on the topic of financial literacy. We started the week off by talking through the week's plan and we were acquainted with the topic. We were divided into groups in which we worked on the assigned tasks. We focused on financial mathematics, we learned more about the financial market and our upcoming work with finances. On Wednesday we had the first lesson with an external lecturer, Mrs. Rosiarová Hlásková, where we tried filling in the tax return. On Thursday we had a lecture with Mr. Havrila from the Partners Group, who presented financial planning to us. We finished off with a lecture with Mrs. Perončíková from OVB Allfinanz a.s., where we learned more about the II. pillar. All topics were very interesting and we got a lot of new information that will help us in the future. On behalf of both of the classes, I would like to thank all the lecturers and, of course, the teachers who accompanied us throughout the week.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

    • Workshop mediálnej výchovy
     • Workshop mediálnej výchovy

     • V dňoch od 30.11 do 4.12 prebiehal na našej škole workshopový týždeň. Aj napriek obmedzeniam dištančného vzdelávania sme pre žiakov pripravili zaujímavý program. V druhom ročníku prebiehal workshop mediálnej výchovy, ktorý bol zameraný na prevenciu a médiá.

      V pondelok sa žiaci oboznámili s médiami a publicistickým štýlom. O drogových závislostiach žiaci besedovali s pani Erikou Botlíkovou z organizácie Slovensko bez drog.

      V utorok sme pokračovali v tejto téme o nelátkových závislostiach. Pripomenuli sme si Deň Červených stužiek ako deň boja proti HIV/AIDS pozretím filmu Anjeli a prednáškou o tomto ochorení. Pestrý program pokračoval rovesníckym vzdelávaním, ktoré pripravili žiačky Alžbeta Chmelková a Júlia Borošová na tému O čom médiá mlčia – „Kazítka“ v elektronike vrámci projektu ElektroodpadDopad. O svojej práci nám porozprávala pani redaktorka TV JOJ Edita Hutková, ktorá sa venuje najmä spravodajstvu a Kriminovinám JOJ v našom regióne.

      Utorok a streda bola venovaná hoaxom, o ktorých žiakom prednášala pani riaditeľka Mgr. Miroslava Štefániková a pán Remeň. O počítačovej kriminalite a bezpečnosti na internete žiakom rozprávala kpt. Mgr. Lenka Lásová preventistka z PZ SR.

      Štvrtok sme venovali bezpečnému správaniu sa na internete sledovaním náučných videí z portálu ZMUDRI.sk a ukážok z filmu o počítačovej kriminalite a detskej pornografií „V sieti“. Žiaci absolvovali besedu o kyberšikane s pani psychologičkou Janou Cirákovou z CPPPPaP Rimavská Sobota.

      V piatok žiaci prezentovali svoje skupinové práce, ktoré tvorili počas celého týždňa na vybrané témy týkajúce sa prevencie. Ich práce boli vytvorené v publicistickom štýle. Napriek tomu, že pracovali znevýhodnení len v online prostredí, ich prístup bol veľmi svedomitý, ich práce boli originálne a nekonvenčné.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom: pani Štefánikovej, Szczyrbovej, Ovčiarikovej, Dúbravskej, Kubinskej a pánovi Remeňovi za spoluprácu.

      Veľká vďaka patrí všetkým pozvaným hosťom, ktorí po prvýkrát prednášali cez internet a boli ochotní aj napriek ťažkostiam zúčastniť sa na našom workshope.

      Ďakujem aj žiakom za ich aktívny prístup a výbornú spoluprácu počas celého týždňa.

      Gabriela Antalová

     • BLAHOŽELÁME po druhý krát....

     • Konečne sa dozvedáme výsledky zo súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS (VGT).

      VGT je už 7. ročník medzinárodnej súťaže družobných gymnázií, ktoré chcú vytvárať priestor pre inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností mladých ľudí.
      Základom je významná historická osobnosť – evanjelický kňaz Juraj Tranovský, ktorý sa narodil v Sliezsku na Morave, pôsobil v Poľsku, Česku a na Slovensku, kde i zomrel.


      Súťaž prebieha v žánrových kategóriách: duchovná poézia a próza (básne, duchovné zamyslenia, glosy), duchovná pieseň (autorská-vlastný text i hudba) – len pre gymnáziá, výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému. Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín: 1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Cieľom súťaže je prezentovať svet a hodnoty mladého človeka, ktorý je nielen ich príjemcom, ale hlavne ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

      Našu školu zastupovali 6 žiaci v rôznych kategóriách. Avšak nakoniec  dve z nich sa umiestnili na krásnych miestach v literárnej kategórií – duchovná poézia.

      Alžbeta Smitalová na 2. mieste – s básňou Kamila a Martina Kováčiková na 1. mieste – s básňou Srdce.

      Ich básne a možno aj iné ukážky tejto súťaže zverejníme možno v ďalšom čísle nášho školského časopisu.

      SME HRDÍ NA VÁS a nech aj naďalej Vás vedie Duch Boží a inšpiruje k hodnotnej tvorbe, ktorá osloví každú generáciu...

      ...a samozrejme odmena je už na ceste k Vám...


      Povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy, aby preukázali svoje talenty vo vyššie spomenutých oblastiach.

     • Gratulujeme výherkyni kvízu

     • Výhercom kvízu, ktorý sme zverejnili v školskom časopise Inteligent v rámci týždňa vedy a techniky, sa stáva Dominika Murínová z III.A triedy. Srdečne gratulujeme a v priebehu budúceho týždňa k Dominike poputuje aj balík s výhrou.

    • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou
     • Študentská firma má za sebou Valné zhromaždenie konané netradičnou formou

     • Vedenie našej tohtoročnej študentskej firmy Divergent predstúpilo pred akcionárov s cieľom získať podporu pre svoj podnikateľský plán.

      Valné zhromaždenie sa konalo vo štvrtok 19. 11. 2020 online formou v prostredí GoogleMeet.

      Na Valnom zhromaždení bolo prítomných 30 akcionárov, ktorí celkovo disponovali 80 hlasmi zo 100,.V úvode akcionári odsúhlasili program, jednotlivých členov orgánov VZ a stanovy. Nasledovalo prezentovanie podnikateľského plánu.

      Moderátorkou Valného zhromaždenia bola Emma Karasová, ktorá vždy postupne vyzvala vedenie firmy, aby predstavili svoje oddelenie.

      Ako prvý bol prednesený príhovor prezidentky Nikoly Machničovej, ktorá vo svojej reči spomenula všetky dôležité informácie o našej firme. Postupne potom predstavovali svoje oddelenia Andrej Repa (viceprezident pre ľudské zdroje), Veronika Pribylinová (manažér pre marketing), Lucia Fiľová (viceprezident pre výrobu), Emma Karasová (riaditeľka plesu), Barbora Gigacová (vedúca športového oddelenia), Michal Mihály (viceprezident pre financie) a Jakub Smital (riaditeľ zájazdu). Po zodpovedaní všetkých otázok akcionárov, bol podnikateľský plán a tým aj predstavenstvo našej firmy schválené. Posledným hlasovaním akcionári schválili členov dozornej rady.

      Aj keď toto Valné zhromaždenie bola jedna z výziev, ktoré postupne tento rok musíme zvládať, môžem v mene celej firmy povedať, že sme ho zvládli na jednotku a bez žiadnych nečakaných komplikácii, aj keď sme ho museli organizovať online formou.

      Text a foto: Matej Hank
      Preklad: Lucia Pohorelcová

      The student company has carried throught the General assemble in a non-traditional way.

      This year´s student company management has come to the shareholders in order to get their support for their business plan.

      General assemble was held online via GoogleMeet on Thursday 19th of November 2020.

      The General assemble was attended by 30 shareholders, who disposed of a total of 80 votes out of 100. In the begining the shareholders approved the agenda, individual members of the authorities of General assemble and bylaws. A presentation of the business plan followed.

      Emma Karasová was featured as the moderator of the program. Her job was to call out individual members of the management to introduce their departments.

      First, the company president Nikola Machničová, recited her speech, in which she mentioned all of the important information about our company. Afterwards Andrej Repa (vice president of human resources), Veronika Pribylinová (marketing manageress), Lucia Fiľová (vice president of production), Emma Karasová (prom director), Barbora Gigacová (head of sports department), Michal Mihály (vice president of finance) and Jakub Smital (trip director) introduced their departments. After answering all question from shareholders the business plan was approved and thus also the board of directors of our company. The shareholders approved members of the board of supervisors with the last voting.

      Even though this General assembly was only one of the challenges we have to manage throughout the year, I can say, in the name of our company, that we managed it without any complications although we had to run it online.

     • November 89 a EGT

     • V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu  neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka  našich novodobých dejín. Urobili sme  to v škole a v meste vlani vo veľkom štýle,  vrátiac sa 30 rokov dozadu ,  pripomenúc si tieto udalosti manifestáciou, štrnganím  kľúčov,  prejavmi, hudbou. Všetko pripravili a zorganizovali žiaci. 

      Medzi významné a pozitívne výsledky Novembra 89 patrí aj založenie a pôsobenie našej školy. Dopad EGT má celoslovenský rozmer.  Výrazne však   ovplyvnil aj život v Tisovci a v regióne. Tisovčania veľmi ústretovo  privítali vznik novej školy, boli nápomocní pri jej vzniku a v období  rekonštrukcie budovy.  Na druhej strane  škola priniesla i benefity mestu. Zvýšila sa kúpna sila, narástli tržby, aj v krčmách. Tisovčania si prenajímaním bytov žiakom finančne prilepšili.  Deti dostali výborné vzdelanie, ktoré im otvorilo možnosti na trhu práce nielen doma, ale aj vo svete. Niektoré mohli študovať v rámci výmenného programu v USA, čo bez tejto možnosti by si  niektoré rodiny sotva mohli finančne dovoliť. Niektorí Tisovčania  sa dostali v rámci spolupráce s mestom Shenandoah  v Iowe  do Ameriky. Viacero rodín prišlo do kontaktu s Američanmi, buď s dobrovoľníkmi alebo učiteľmi. Treba povedať, že sa svojej hostiteľskej úlohy zhostili  na výbornú. Dodnes títo ľudia s láskou spomínajú na vynikajúce pohostinstvo, chutné jedlo a priateľskú atmosféru, ktorú v na Slovensku a v Tisovci  zažili. V rámci programov Európskej únie,  v programe školských firiem naše deti navštívili viaceré európske krajiny a my sme boli  recipročne hostiteľmi žiakov a učiteľov týchto krajín.   To nás  môže naplniť hrdosťou, že sme boli prirodzenými ambasádormi našej krajiny. Tisovec pozná generál v Pentagone,  poznajú ho v Bielom  dome. Koľkí slovenskí žiaci sa môžu pochváliť  gratuláciou od manželky bývalého amerického prezidenta Laury Bush  k maturite? Škola svojimi aktivitami, debatný klub, spevokoly, športové akcie a iné   urobila výborné meno mestu, dostala Tisovec do médií. Tisovec navštívili významné slovenské  osobnosti, včítane prezidentov  SR. Naši absolventi radi spomínajú na Tisovec a robia mu dobré meno.

      Toto všetko sa mohlo udiať vďaka zmene spoločenských pomerov pred 31 rokmi. Je dobré a nádejné, že idey Nežnej revolúcie, sloboda, demokracia, spravodlivosť, slušnosť,  dodržiavanie ľudských práv sú súčasťou  vzdelávania v škole, ktorá vznikla  po  Nežnej revolúcii.

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka, členka Klubu 89

      Príspevok je skrátenou a upravenou verziou článku, uverejnenom na  mestskom webe.