• Hurá von s Plantnetom
     • Hurá von s Plantnetom

     • Naša škola bola vybratá ako jedna z 20 škôl do medzinárodného výukového projektu určeného pre stredné školy Hurá von s Plantnetom.

      Hurá von s Pl@ntNetom je projekt, ktorý realizuje CEEV Živica v spolupráci s francúzskymi vedcami a vývojármi mobilnej aplikácie Pl@ntNet a botanikmi zo Štátnej ochrany prírody. Projekt potrvá do augusta 2021 

      Okrem nového spôsobu vyučovania vonku školy vďaka projektu rozvinú spoluprácu v oblasti „Citizen Science“ a stanú sa „občianskymi výskumníkmi“ pri mapovaní terénu a zbere dát (fotiek rastlín).

      Čo získa škola zapojením do projektu?
      – metodickú a odbornú podporu pri zavedení novej formy vyučovania vonku od Živice a vedcov zo ŠOP v celej dobe trvania projektu;
      – vyskúša si prepojenie vedeckého prístupu spojeného so zberom dát s populárnym spôsobom vzdelávania sa pomocou moderných technológií priamo v teréne;
      – svojím výskumom sa študenti budú spolupodieľať na tvorbe online vzdelávacieho nástroja podporujúceho využívania IT a moderných technológií v procese vzdelávania na školách;
      – 5 najlepších tímov zo zapojených škôl čaká 3 – dňový bádateľský zážitkový pobyt;

      Čo sa od nás očakáva ?

      aktívna účasť školského tímu na projekte 
      – nadšenie pre prácu v prírodnom teréne a s použitím moderných technológií 

      Myslím, že to to všetko sa dá zvládnuť a už sa tešíme na nové výzvy a spoluprácu.(GA)

    • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD
     • Projekt ELEKTROODPAD -DOPAD

     • Našu školu EGT ako jednu z 20 škôl vybrala CEEV Živica do projektu Elektroodpad –dopad.

      V dňoch od 3.11 do 5.11 sa online kurzu projektu  zúčastnia pani Gabriela Antalová ako koordinátorka a žiačky Júlia Borošová a Alžbeta Chmelková z 2.A. 

      Cieľom projektu je zvýšiť ekologické povedomie žiakov a širokej verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Dúfame , že získame nové námety pre ďalšie činnosti a podporu pri bádaní o svete okolo nás.

      Mobil, počítač, tablet...
      Počas obdobia, kedy sme  nútení pracovať online sú našimi denno-dennými pomocníkmi.
      Po doslúžení tvoria však elektrospotrebiče odpad, ktorého množstvo neustále narastá a dopad na planétu Zem je obrovský!

      Väčšina z tohto materiálu úplne nesprávne končí na bežných skládkach odpadu, pričom mnohé časti sa ešte dajú veľmi vhodne a ekologicky zužitkovať.

      Aj my chceme prispieť ku zlepšeniu životného prostredia a nezaťažovať prostredie škodlivým odpadom. Preto  bude v našej škole umiestnený zberný kontajner firmy SEWA. Môžete do neho nosiť staré už opotrebované elektrospotrebiče a zariadenia.

      Aký elektroodpad patrí do kontajnera?

      Kontajner slúži výlučne pre malé elektrozariadenia, ktoré sú vyobrazené na samolepkách, resp. pre také elektro, ktoré sa zmestí do kontajnera:

      kalkulačky, mobily, holiace strojčeky, fény, kulmy a žehličky na vlasy, rýchlovarné kanvice, mixéry, stolové lampy, malé rádia, fotoaparáty, kamery, nástroje pre domácnosť – vŕtačky, skrutkovače, atď., elektrické zubné kefky a všetko čo sa zmestí do kontajnera.

      Do kontajnera nezbierajte:

      • žiarivky a batérie

      V prípade, že máte doma aj staré elektrobatérie môžete ich nosiť do takéhoto zberného boxu :

      Odmeny za zber elektorodpadu od firmy SEWA :

      Všetky školy za zber elektroodpadu  firma odmeňuje podľa množstva vyzbieraného elektra.

      Získať môžeme športové potreby, ktoré využijeme na hodinách telesnej výchovy alebo iných športových aktivitách(GA)

    • Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?
     • Reformácia - Čo sa to deje vôkol nás a ako môžeme na to reagovať?

     • Pred viac ako 500 rokmi si možno aj takéto otázky kládol Martin Luther pri pohľade na svet okolo seba. Čo sa to deje vôkol nás?  Či už pri pohľade na svet; na dištančné vzdelávanie; na situáciu, ktorá sa bytostne dotýka len mňa samotného; či kvôli tomu, že nás v blízkej budúcnosti čaká celoplošné testovanie kvôli pandémii Covid-19.

      Nech sa to týka čohokoľvek, chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme aj tento „chaos“ prijali ako príležitosť k zastaveniu sa. Ako príležitosť k vybočeniu z našich vychodených koľají. Ako príležitosť k renovácií. Neopakujme staré spôsoby, staré chyby, nemajme poruke len to naše – veď ja už teraz viem, ako to dopadne... Zahoďme všetky naše sťažnosti, deštruktívnu kritiku a začnime podnikať vlastnú cestu vnútornej premeny.

      Príkladom veľkej premeny je Martin Luther, ktorý sa svedomitým štúdiom Biblie, modlitbou, odovzdanosťou Bohu mal odvahu postaviť za biblické pravdy.

      A vyjadril to nielen vo svojich 95 tézach proti odpustkom, ktoré pribil na dvere Wittenberského chrámu. Na Slovensku sa tieto tézy po prvý krát prečítali práve v roku 1520 v Ľubici pri Kežmarku – bude tomu 500 rokov.

      Luther sa snažil nájsť odpovede na problémy vtedajšieho sveta prostredníctvom Biblie. Aj my sa snažme hľadať vhodné odpovede pre náš svet a svet okolo nás. Jedinou Bibliou, ktorú si možno niektorí ľudia môžu prečítať je život veriaceho. Akú „Bibliu“ si ľudia okolo nás čítajú z nášho života ako učiteľov a žiakov na kresťanskej škole?

      Luther počas svojho života tiež prežil pandémiu a po jej skončení napísal toto:  „Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať (pozn. oheň a dym bol jediný spôsob dezinfekcie, aký vtedy poznali), aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Boh chce vziať, On si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo odo mňa očakáva, a preto nie som zodpovedný ani za svoju vlastnú smrť ani za smrť iných. Ak ma však môj blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať a pôjdem k nemu slobodne.“ Všimnime si, že toto je bohabojná viera, pretože nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa, a ani nepokúša Boha. Martin Luther v r. 1527

      Som človek, ktorý dokáže svoju vieru v praxi? Viem rešpektovať nariadenia iných? Viem pomôcť, ak je nutné? Viem sa stiahnuť a nebyť stredobodom pozorností za každú cenu? Vyhrocujem situáciu a teším sa z reakcií iných?

      Odpovede si už musí nájsť každý sám. Vieme, čo urobil Luther, ktorého si Pamiatku reformácie pripomíname 31.10.

      To čo urobíme dnes, čaká na naše rozhodnutie. I napriek tomu, že nevieme odvrátiť, či zmeniť vonkajšie okolnosti v momentálnom okamihu, tak môžeme meniť seba! Tú energiu neistoty, strachu a chaosu investujme sebe samým, ale v prítomnosti Boha. Dovoľme Mu, nech pracuje v našom živote - na našom srdci a v našej mysli😊

      Majme túžbu sa premieňať. Vnútorne formujme základy nášho charakteru, ktorý iným prezradí, akým človekom som, poprípade sa stávam. Nechajme sa viesť Duchom Božím ako najlepším radcom pre náš život. Verím, že vtedy bude náš život mať zmysel a cieľ v súlade s Božím plánom.

      Dôverujme, že Pán Boh nás pevne drží i počas týchto dní a nezabúdajme na to, že tento svet potrebuje premenených ľudí, ktorí sa len tak ľahko nedajú ovplyvniť zlom vôkol nich. Ako to vyjadril apoštol Pavel: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

         List Rímskym 12,2 

                                         Lýdia Naďová – školská farárka

      Pripájam informácie kedy si budete môcť vypočuť alebo sledovať služby Božie k Pamiatke reformácie v našich médiách...

      Poprípade mnohé evanjelické CZ vysielajú svoje služby Božie online... bližšie info nájdete na FB alebo na stránkach jednotlivých cirkevných zborov...

     • Historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete.

     • V pondelok 26.októbra 2020 sa o 17. hodine konala historicky prvá online ceremónia DofE na Slovensku aj vo svete, ktorej sme boli súčasťou.  Oceneným sa prihovorili významné osobnosti ako syn Vojvodu z Edinburghu princ Edward, bývalý a súčasný veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová a desiatky významných slovenských osobností.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu komplexne rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí na programu DofE na škole spolupracujú :            

      • pani Gabike Antalovej, ktorá celý program na škole zastrešuje a pôsobí aj ako vedúca programu,
      • pani Miriam Kubinskej, ktorá pôsobí ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Lýdii Naďovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu,
      • pánovi Jurajovi Remeňovi, ktorý pôsobí ako cvičiteľ a hodnotiteľ dobrodružných expedícií,
      • pani Miroslave Štefánikovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • pani Zuzane Vojtekovej, ktorá pôsobí ako vedúca programu a zároveň aj ako cvičiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií,
      • všetkým ostatným kolegom, ktorí pomáhajú našim žiakom pri plnení cieľov.

       

      Súčasťou ceremónie bola aj prítomnosť 20 veľkých firiem a organizácií na Slovensku, ktoré sa rozhodli pri výberových procesoch uznávať absolventov zlatej úrovne DofE. K niektorým univerzitám v Európe, ktoré pri prijímaní na štúdium udeľujú absolventom DofE extra body, tak pribudla pre absolventov  vyššia šanca zamestnať sa v niektorých slovenských firmách.

       

      Medzi ocenenými na všetkých úrovniach DofE boli aj naši žiaci.

      Sme na Vás hrdí a gratulujeme.

      Na zlatej úrovni získali ocenenie naše absolventky, ktorým program Dofe pomohol dostať sa na vytúžené univerzity doma aj v zahraničí:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Na striebornej úrovni dosiahli ocenenie dievčatá, ktoré splnili náročné ciele a prekonali ťažké podmienky dobrodružnej expedície v Nízkych Tatrách:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      • Na bronzovej úrovni úspešné zvládli stanovené ciele aj expedície:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      Zároveň chceme absolventov povzbudiť, aby pokračovali v programe na vyššej úrovni a ostatných, aby sa nebáli do tohto skvelého programu zapojiť.

       

       

      The historically first online DofE ceremony.

       

      On Monday, October 26, 2020 at 5 pm, the historically first online DofE ceremony took place in Slovakia and in the world, of which we were a part. The winners were addressed by important personalities such as the son of the Duke of Edinburgh, Prince Edward, the former and current ambassador of the United Kingdom to Slovakia, the President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová and dozens of Slovak figures.

      The Duke of Edinburgh International Award is a programme that gives young people aged 14 to 24 a chance to comprehensively develop their skills and character traits for real life, fulfil their potential and help them succeed in life.

      Many thanks to all teachers who collaborate on the DofE programme at the school:            

      • Ms. Gabika Antalová, who covers the entire programme and also acts as the programme leader
      • Ms. Miriam Kubinska, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Lýdia Naďová, the programme leader
      • Mr. Juraj Remeň, who coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Miroslava Štefániková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • Ms. Zuzana Vojteková, the programme leader who also coaches and evaluates adventure expeditions
      • all other colleagues who assist our students in achieving their goals

       

      Twenty large companies and Slovak organizations, which decided to recognize DofE gold-level graduates in the selection processes, were also present at the ceremony. Some universities in Europe award extra points to DofE graduates on their applications, and now the graduates will also have a better chance to find work in some Slovak companies.

       

      Our students were among the awarded at all levels of DofE.

      We are proud of you and congratulation.

      Our graduates, who were awarded the golden level and whom programme DofE also helped to be accepted at their desired universities at home and abroad:

      Anna Celanová

      Bianka Felnerová

      Denisa Krštieňová

      Alexandra Kúdelková

      Andrea Uličná

      Girls who met demanding goals and overcame the difficult conditions of an adventure expedition in the Low Tatras achieved the award at the silver level:

      Ema Mecková

      Dominika Murínová

      Tatiana Schmidtová

      Those who met the set goals and expeditions at the bronze level:

      Tomáš Bobka

      Júlia Borošová

      Lenka Bubelýniová

      Alžbeta Chmelková

      Denis Dovala

      Emma Karasová

      Megan Margetová

      Paulína Sedláková

      Henrieta Vengrínová

      At the same time, we would like to encourage graduates to continue in the higher levels and others not to be afraid and get involved in this great programme.

       

       

       

       

    • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov
     • Školská firma si zvolila predsedníctvo, vznikol aj názov

     • Novovzniknutá školská firma má za sebou výberové konanie na najvyššie pozície firmy, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. októbra. Za prezidentku firmy bola zvolená Nikola Machničová, ktorá vyhrala v konkurencii Andreja Repu a Patrika Hurika.

      Okrem prezidentky si firemníci volili aj viceprezidentov pre jednotlivé odbory. Viceprezidentom pre ľudské zdroje bude Andrej Repa. Funkciu viceprezidenta pre výrobu bude zastávať Lucia Fiľová. Marketingu bude šéfovať Filip Palaš a viceprezidentom pre financie bude Michal Mihály.

      Na prvom stretnutí si členovia firmy zvolili aj názov. Jednohlasne sa všetci zhodli na názve Divergent, čo v preklade do slovenčiny znamená odlišný.

      Tohtoročná firma je aj plná noviniek: novým pedagogickým dozorom je Erika Hrušková, ktorá vystriedala Ladislava Čajka, výberové konanie sa konalo hlasovaním členov firmy, nie odbornej poroty a pribudli aj nové pozície vo firme: riaditeľ plesu a zájazdu, sociálne podnikanie či podnikanie bez hranic.

      Prehľad všetkých pozícii v tohtoročnej školskej firmy Divergent:

      Prezidentka firmy: Nikola Machničová
      Viceprezident pre ľudské zdroje: Andrej Repa
      Viceprezident pre financie: Michal Mihály
      Viceprezident pre marketing: Filip Palaš
      Viceprezident pre výrobu: Lucia Fiľová

      Oddelenie marketingu: Veronika Pribylinová, Simona Strigáčová, Matej Hank, Tatiana Schmidtová
      Oddelenie financií: Michal Šulko, Aneta Čelinská, Lukáš Ferencz, Jana Tomengová
      Oddelenie výroby: Veronika Rusnáková, Natália Debnárová, Ema Mecková, Barbora Gigacová
      Oddelenie ľudských zdrojov: Lucia Pohorcelová, Liana Mesíková

      Dozorná rada: Patrik Hurik

      Riaditeľ plesu: Emma Karasová
      Riaditeľ zájazdu: Jakub Smital

      Podnikanie bez hraníc: Kristína Stieranková

      Sociálne podnikanie: Tereza Fedorová

    • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu
     • Sme Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu

     • Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi ľudmi. Presne tohto programu sme sa zúčastnili aj my a naša škola sa dnes pýši titulom “Ambasádorskej školy”. Osem žiakov z egt po celý minulý rok aktívne vzdelávalo o Európskej únii od tých najmenších- škôlkárov, po tých najstarších- dôchodcov. Pred pár dňami sme dostali titul ktorý bude visieť na našej škole a taktiež sme ako jednotlivci získali diplomy ako odmenu za našu tvrdú prácu. Dúfame, že tento program zaujme aj mladšie ročníky a žiaci EGT v ňom budú poctivo pokračovať.

      The office of the European Parliament in collaboration with the agency Neuropea are launching a new educational program that is aimed at students of various high schools. This educational program is called The Ambassador School of The European Parliament. The goal of this particular program is to spread awareness about the European Union and The European Parliament and its democracy among people. Our school also has taken a part in this program and today, we can proudly say that our school was given the title of “The Ambassador School”. Eight students of EGT have been actively teaching all sorts of people - from the youngest to the oldest members of our society- all about The European Union last year. We are happy we have received an official documental title that will be hanged on a wall in our school. Individual students have also received their certificates as a result of their hard work. We sincerely hope that this program will be able to attract the interest of younger students and that our school will be able to continue to be a part of this program in the future as well.

     • Dištančné vzdelávanie OZNAM

     • MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

      rozhodlo nasledovne:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách

      podľa § 32 školského zákona,

      riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov SŠ.

      ***

      Evanjelické gymnázium v Tisovci bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu,

      bližšie informácie sa zverejňujú na EduPage školy.

      ***

      naliehavom prípade sa v škole bude nachádzať službukonajúca osoba

      v čase od 09:00 do 12:00 hod., kedy nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

      sekretariát školy                        047/55 11 700

      hospodár školy                          047/55 11 704

      referent školy                           047/55 11 709

      Mimo tohto času sa môžete s nami skontaktovať na telefónnych číslach:

      • v prípade nejakých špecifických požiadaviek a otázok (vedenie školy)

                 Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka (Hnúšťa)             0908 852 995

                 Mgr. Jaroslava Szczyrbová, zást. riaditeľky (Tisovec)    0908 962 319

      • v prípade doručenia poštovej zásielky (THP úsek)

                 Ing. Hana Homoľová, zást. pre ekonomické veci (Tisovec)   0911 179 854

                 Zuzana Smitalová, referentka školy (Hačava-Skálie)            0917 247 531

                 Mgr. Martina Paľová, sekretárka (Klenovec)                         0903 492 746

       

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

    • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020

     • Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci,z dôvodu potvrdenia  vírusu Covid 19 u žiaka našej školy prechádza škola do Oranžovej fázy. 

      Riaditeľka školy vyhlasuje od piatku 9.októbra 2020 dištančné vzdelávanie pre celú školu, z dôvodu nútenej karantény veľkej skupiny učiteľov.

      Ukončenie dištančného vzdelávanie je predbežne stanovené na utorok 13.10.2020.

      Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v stredu 14.10.2020. V prípade nových skutočností Vás budeme o zmenách okamžite informovať.

      Prajem všetkým veľa trpezlivosti a sily.

      Miroslava Štefániková, riaditeľka školy

     • Ocenenia DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu dorazila do EGT

     • V pondelok 5.októbra 2020 o 8,00 hodine ráno zastalo pred našou školou auto  s pracovníkmi slovenskej pobočky DofE. Riaditeľ DofE na Slovensku Marián Zachar osobne priniesol ocenenia, ktoré odovzdal do rúk riaditeľky školy pani Miroslave Štefánikovej a koordinátorke programu na škole pani Gabriele Antalovej. Poďakoval za prácu, ktorú v rámci programu na škole robíme. Vysoko ocenil nasadenie účastníkov programu a ich vedúcich v čase zvýšených epidemických opatrení. 

      Veľmi nás teší, že sa našim žiakom darí plniť úlohy v rámci programu DofE.

      5 dievčat - absolventiek z roku 2019 - si preberie ocenenie na najvyššej zlatej úrovni. Sú prvými, ktoré záskali ocenenie na zlatej úrovni v banskobystrickom kraji. 

      Na sriebornej úrovni si preberú ocenenia 3 dievčatá a ďalších 10 chlapcov a dievčat získalo ocenenie na bronzovej úrovni.

      Blahoželáme všetkým oceneným a o spôsobe  odovzdania cien ich budeme čoskoro informovať.

    • Voľby do firmy
     • Voľby do firmy

     • Výberove konanie do školskej firmy. 

      Ako každý rok, aj tento rok sa žiakom štvrtého ročníka naskytla možnosť stať sa členmi školskej firmy a tak si čo i len na chvíľu vyskúšať podnikanie a to, ako funguje akciová spoločnosť v praxi. 

      Ako každá firma, aj naša musí mať vedenie, ktoré bude zodpovedať za jej chod a jej úspešný rast. 

      Práve preto sa dňa 01.10. 2020 o 14.30 v učebni 211 uskutoční výberové konanie do študentskej firmy. Členovia firmy si budú voliť svojho prezidenta, ktorý bude mať na starosti vedenie firmy ale aj viceprezidentov či riaditeľov daných oddelení, ktorí sa stanú pravou rukou riaditeľa firmy. 

      Na výberové konanie sa môže prísť pozrieť ktokoľvek a tak podporiť kandidátov a aj samotnú firmu. 

      Tešíme sa na vás.

    • Úspechy žiakov - Róbert Bejtic
     • Úspechy žiakov - Róbert Bejtic

     • Počas víkendu 26.-27.9.2020 sa vo Svätom Jure za prísnych epidemiologických podmienok konali Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe. Počas oboch dní každý strelec spolu vystrelil 196 šípov. Za klub ŠK Orlík Sliač študent EGT Róbert Bejtic získal titul Majstra Slovenska v kategórii Kadet BB (Barebow). Počas finále boli zároveň vyhlásení aj víťazi  SP v terénnej a 3D lukostreľbe. Robert získal 1. miesto za víťazstva vo všetkých kolách SP.

    • Teambuilding prvákov
     • Teambuilding prvákov

     • Team-building v okolí Tisovca

      Na začiatku školského roka sa prváci stali „obeťou“ team-buildingu. Prvý deň spolupráce a komunikácie si najskôr všetci napísali test z anglického jazyka. Následne sa spoločne s triednymi učiteľkami, anglickými lektorkami a školskou farárkou vybrali do Meditation Garden, kde sa pokúsili lepšie spoznať. Učiteľky pre nás pripravili rôzne poznávacie aktivity. Po týchto aktivitách sa všetci premiestnili na Šťavicu, kde spoznávanie pokračovalo rôznymi hrami na spoluprácu.

      Druhý deň team-buildingu sa odohrával pri cirkevnej chate v Rejkove. Tu sa prváci rozdelili na tímy a museli spolupracovať hlavne pri aktivitách zameraných na šport. Museli sa popasovať napríklad s trojnohým behom alebo vymotať sa zo zamotaného kruhu. Taktiež sme si tu opiekli špekačky, poniektorí aj marshmallow.

      Posledný deň si učiteľky pripravili aktivitu zameranú na spoznávanie Tisovca. Cieľom bolo pomocou anglickej indície identifikovať daný objekt a pri ňom sa čo najkreatívnejšie odfotiť. Hodnotila sa rýchlosť a kreativita fotiek. Keď už bola súťaž vyhodnotená, začala sa ďalšia. V tejto bolo cieľom vymenovať všetkých z prvého ročníka. Hoci sa to zdá neuveriteľné, no niektorí to dokázali. Nakoniec sme každý tím nakreslili strom s našimi očakávaniami. Aj napriek korone si prváci mohli naplno užiť teambuildingJ

      Text: Jonáš Bábela a Laura Chovancová

      Preklad: EGT

      Foto: EGT

      Team-building around Tisovc

      At the beginning of the school term our first year students became the victims of team building. At the start of the first day of cooperation and communication everybody took a test in the English language. Then they went to the meditation garden accompanied by their class teachers, American lectors and the school pastor, and tried to get to know each other a little better. The teachers have prepared many "get to know" activities. Afterwards, they all went to Šťavica, where they played many introductory games focused on cooperation.

      The second day of team building took place at a church cottage in Rejkovo. The students were divided into teams and had to work together in a variety of sport disciplines such as three- legged run or getting out of a tangled circle. They also roasted sausages and some people even tried roasting marshmallows.

      On the last day the teachers prepared an activity focused on exploring Tisovec. The main goal was to identify places based on clues written in English and then take the most creative picture in front of them. Rating was based on creativity and the speed of completing the tasks. As soon as the competition ended, another one started. Its whole point was to tell the names of all students joining the first year. Even though it sounds unreal, some of the students actually did it. At the end of the day, each team drew their own tree of expectations. Our first graders could fully enjoy their team building despite the corona virus pandemic.

    • Športový deň trochu inak
     • Športový deň trochu inak

     • Súčasťou netradičného školského roka bol aj netradičný Európsky športový deň o čo sa postaral tak často spomínaný COVID. V rámci Európskeho týždňa športu sme sa aj my, žiaci EGT, zapojili do tejto celoeurópskej aktivity.
      V utorok 22. septembra žiaci súťažili za svoje triedy v rôznych športových disciplínach: ako hod na kôš, skok do diaľky z miesta, zhyby, hod medicinbalom, výdrž v planku či prekážková dráha. Medzi jednotlivé disciplíny bol tento rok zaradený aj spomienkový beh Petra Šóšika. Pre prísne hygienické opatrenia žiaci bežali po triedach, nie po ročníkoch. Najpozitívnejšie hodnotili žiaci súťaženie formou workoutových aktivít, ktoré pripravili a zorganizovali členovia občianskeho združenia Back to Elements v Tisovci - za čo im ďakujeme.
      K výkonu nás povzbudzovalo pekné počasie a aj náš učiteľský zbor. Naši spolužiaci sa ani tento rok nenechali zahanbiť a podali výborné výkony. Poslanie #BEACTIVE tak bolo opäť úspešne naplnené.
      Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že sa takto stretneme aj budúci rok už v tradičnom režime.

      A part of this untraditional school year was an equally untraditional European sports day – thanks to COVID. During the European week of sports, EGT students decided to join this European activity despite the epidemiologic situation.
      On Tuesday, September 22, students competed for their classes in various disciplines : such as basketball, jumping, pullups, medicine ball throw, plank and obstacle course. The memorial run of Peter Šóšik was also one of the disciplines this year. Because of the strict hygienic precautions, students had to participate with their classmates instead of everyone running together. The favorite discipline was the workout training, which was prepared and organized by the members of the organization Back to Elements in Tisovec – which was highly appreciated!
      We were motivated by the fresh weather and our teachers. Our classmates once again did not disappoint and did a great job. The mission of the #BEACTIVE project was succesfully completed.
      Congratulations to the winners and we hope to meet again like this next year, but in a traditional setting.

      Johanka Šuhajová a Max Törköly, 3.A

       

     • Pomôž Tisovskému spolku aktívneho pohybu a vitality.

     • Tisovský spolok aktívneho pohybu je komunita mladých ľudí zapálených pre šport. Ako občianske združenie a mládežnícka organizácia si dokázali sami vybudovať tréningové centrum, ktoré prerobili zo starého školského skladu. Dnes ich športovisko pravidelne navštevujú všetky vekové skupiny.  Hlavnou myšlienkou je byť vzorom pre mladšie generácie a viesť ich k pohybu a starším ročníkom prinavrátiť chuť do života vďaka všestrannosti  pohybových aktivít.

      Svojim každedenným hlasovaním môžete pomôcť získať finančný príspevok, ktorý im pomôže podporovať pohybu chtivých nadšencov v Tisovci, teda aj mnohých z Vás.

      https://www.olympic.sk/ukazsa/tisovsky-spolok-aktivneho-pohybu-vitality

     • CLEAN - UP DAY

     • Táto aktivita je organizovaná účastníčkou program FLEX, Kristínou Stierankovou. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne sa jej opýtajte.

      Postavte sa globálnemu problému s odpadkami a postarajte sa s nami o Zem oslavou dňa “CLEAN-UP”! Môžete to urobiť takto:

      Počas tohto a ďalšieho týždňa (12. - 20. septembra) choďte von, vyberte oblasť, ktorú chcete vyčistiť, a pozbierajte odpadky, ktoré vidíte. Potom nám pošlite niekoľko fotografií, videí, ktoré nasnímate počas upratovania (obrázky odpadu, ktorý pozbierate, oblasť pred a po vyčistení, fotografie/video seba v akcii, prírody, riek, kopcov vo vašom okolí alebo čokoľvek iné, čo vás napadne, by bolo dokonalé).

      Tieto fotografie / videá môžete posielať na mail (kstierankova@americancouncils.org). Zašlite nám prosím aj stručný popis: V ktorej oblasti ste čistili? (Mesto, štát) Ako dlho vám to trvalo? Koľko-krát ste upratovali (jedenkrát je skvelé, ale ak to urobíte viackrát, chceme to vedieť 😊) Koľko ľudí upratovalo s vami? Môžete nám tiež poslať voliteľnú správu vrátane citátov o prírode, ktoré sa vám páčia, vašich názorov na problém s odpadkami vo svete, o aktivite CLEAP-UP deň, atď.

      Keď dostaneme vaše fotografie / videá, urobíme finálne video obsahujúce vašu cestu upratovania, oslavu a propagáciu tohto dňa. Dúfam, že sa k nám pripojíte a že sa spolu postaráme o miesto, v ktorom žijeme.

       

      *** Pre vašu bezpečnosť: pri čistení používajte rukavice a po čistení si dôkladne umyte ruky! ***

       

      #cleanupday2020 #cleanupday #takecareoftheearth #trashproblems

       

      This activity is organized by FLEX program alumna, Kristina Stierankova. If you have any questions, please reach out to her!

      Stand-up against the global trash problem and take care of the Earth by celebrating the CLEAN-UP DAY with us! Here is how you can do it:

      During this and the next week (12th-20th September), just go outside, choose an area to clean and pick up the trash you see. Then send us some photos, videos you take during cleaning-up (pictures of the trash you collect, an area before and after you clean it, pictures/videos of yourself in the action, the nature, rivers, hills near you, or anything else that comes to your mind would be perfect).

      You can send these photos/videos via email (kstierankova@americancouncils.org). Please send us also a brief description: What area did you clean? (Where?) How long did it take you? How many times did you clean-up (one time is great, but if you do it more than once, we want to know that 😊) How many people went with you? (You can definitely go by yourself.) You can also send us an optional message including quotes about the nature you like, your opinions about the trash problem in the world, about this CLEAN-UP activity and so on).

      After we receive your photos/videos, we will make a final video containing your journey of cleaning-up, celebrating and promoting this day.

      I hope you join us and that we will together take care of the place we live in.

       

      ***For your safety: use gloves when cleaning and after you clean-up, wash your hands properly! ***

       

      #cleanupday2020 #cleanupday #takecareoftheearth #trashproblems

       

    • Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci
     • Účelové cvičenie s účasťou DHZ v Tisovci

     •  

       Žiaci 2. ročníka sa v piatok zúčastnili účelového cvičenia, ktorého náplňou bola požiarna ochrana a jej význam. Pozvaných sme mali požiarnikov dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci, p. Rado Sekáč a Ľubo Hanuska, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Dozvedeli sa, ako majú postupovať v prípade vypuknutia požiaru, ako sa majú správať, aby k požiaru vôbec nedošlo. Dobrovoľníci praktickými ukážkami oživili naše účelové cvičenie a žiaci svojimi otázkami preukázali záujem o túto tematiku. V druhej časti sme sa venovali topografii a orientácii v teréne. Téma bola opäť zameraná na praktické zručnosti, akými sú práca s mapou, buzolou a mobilnými aplikáciami Hiking.sk alebo Mapy.cz a iné.

      Veríme, že zodpovedným prístupom budú žiaci predchádzať vzniku situácií ohrozujúcich ich život alebo život ostatných.

      Miriam Kubinská

      The Outdoor training

      On Friday September the 4th, 2020 the 2nd year students took part in an outdoor training which aim was to educate students on fire protection and its importance. We had invited members of voluntary fire fighters brigade here in Tisovec  Rado Sekáč and Ľubo Hanuska, whom we thank very much. They taught us how to behave in an event of a fire and what regulations to follow to avoid any case of fire. The students appreciated practical demonstrations and showed their interest in this topic with their questions. In the second part, we focused on topography and orientation in the country. The activities were again focused on practical skills such as working with a map, compass and mobile applications Hiking.sk or Mapy.cz and others. We believe that with a responsible approach, students will prevent situations that threaten their lives or the lives of others.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

      Začíname školský rok v čase sprísnených epidemických nariadení, v čase keď to čo platilo včera, dnes už neplatí.

      Každý deň sa mení epidemiologická situácia a s ňou sa menia aj nariadenia štátnych orgánov. Prináša to do každodenného života veľa zmien a neistoty.

      Tieto opatrenia sa budú týkať aj života školy a zmeny, ktoré nás čakajú si budú vyžadovať flexibilné riešenie danej situácie.

      Dotkne sa to každého jedného z nás, čo si bude vyžadovať otvorenú a kultúrnu komunikáciu, rešpektovanie nastolených pravidiel a svedomité plnenie študijných a pracovných povinností.

      Našim spoločným cieľom je vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí dokážu kriticky a tvorivo myslieť, spolupracovať, získané vedomosti aktívne používať a niesť zodpovednosť za svoju prácu a činy.

      Rovnako ako vzdelanie sú pre nás dôležité aj základné kresťanské hodnoty, ako rešpekt a úcta, čestnosť, láska, sloboda, sebaovládanie, pomoc druhým, či schopnosť odpúšťať.

      Schopnosť uplatňovať tieto hodnoty u každého z nás čoskoro preverí prichádzajúce obdobie sprísnených epidemických opatrení. No neľakajme sa!

      Kniha Jozua, 1 kapitola, 9 verš

      ,,Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.“

      Prajem nám všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom – v prvom rade zdravie, silu a trpezlivosť,  aby sme boli schopní niesť záťaž nasledujúcich dní a zároveň nepoľaviť z hodnôt, ktoré preferujeme.

      ...

                                                                                                         Miroslava Štefániková

                                                                                                               riaditeľka školy