• Napísali o nás a našich žiakoch
     • Napísali o nás a našich žiakoch

     • Prišli o stužkovú, zelené stužky vlastne ani nemajú kde nosiť

      Maturitný ročník v online svete je ťažší

      Už vyše roka sedia súčasní maturanti stredných škôl namiesto v učebniach škôl doma pri počítačoch. Na maturitu sa pripravujú dištančne, chýbajú im cvičenia v laboratóriách aj osobné stretnutia po vyučovaní. Pavel Chmelko, piatak z bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, je optimista v tom, že maturitu so spolužiakmi už absolvujú osobne v škole. Aj s ukončením štúdia na americký spôsob Graduation.

      Je ráno, hodiny ukazujú 7.50 h a maturant Pavel Chmelko, študent piateho ročníka bilingválneho Evanjelického gymnázia v Tisovci, už má zapnutý počítač. Začína sa mu vyučovanie. Prvé dve hodiny bez prestávky má seminár z biológie, po prestávke hodinu angličtiny, štvrtú má voľnú, cez piatu má nemčinu.

      Po obede má ešte dve vyučovacie hodiny, seminár z chémie. "Keby sme dnes boli za normálnych okolností v škole, mali by sme v laboratóriách cvičenia z chémie. Pri dištančnej výučbe to nie je možné, a tak sme mali predmaturitné opakovanie, vypracovávame si otázky, čo by mali byť na maturitách, tie rozoberáme," hovorí Pavel. Kým sa mu štvrtkové vyučovanie skončilo, hodiny už ukazovali takmer dve hodiny popoludní.

      Školské povinnosti po obede pokračujú, musí vypracovať domáce zadania, porobiť si úlohy, lebo učitelia známkujú aj v čase pandémie.

      "Píšeme písomky, tento týždeň sme mali polročné skúšanie z angličtiny. Písali sme test, museli sme si nastaviť kameru na seba, druhú kameru na pracovný priestor, aby sme nepodvádzali."

      Chceme už sedieť v škole

      Paľo Chmelko je v Klenovci, kde žije, členom folklórneho súboru. Folkloristi počas vystúpenia v Maďarsku sa zúčastnili aj na súťaži vo varení gulášu.

      Pavel sa už niekoľko mesiacov nestretol osobne so spolužiakmi. Vidia sa na online vyučovaní, večer si telefonujú. Kým Pavel býva v Klenovci, ďalší spolužiak je z Tisovca, z Krtíša, z Valaskej. Evanjelické gymnázium v Tisovci, ktoré poskytuje bilingválne vzdelávanie – v slovenskom a anglickom jazyku má dobrý chýr už roky, a tak jeho osadenstvo netvoria len domáci.

      Prednosťou gymnázia je najmä intenzívna jazyková príprava v anglickom jazyku, ten žiaci používajú vo vyšších ročníkoch ako vyučovací jazyk na vybraných predmetoch.

      Pavel chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, vybral si medicínu.

      Dištančnej výučby sú už maturanti presýtení, Pavel hovorí, že ju síce zvláda, ale až tak mu nevyhovuje. Maturitný ročník online je podľa neho určite ťažší ako bol minulý.

      "Vlani som maturoval zo slovenského jazyka, teda kvázi maturoval, keďže nás maturita obišla, dostal som ju zo slovenčiny ako aritmetický priemer za štyri roky štúdia. Tento rok maturujem len z troch predmetov, na ktoré sa sústreďujem. Pri anglickom jazyku nám pre dištančnú výučbu zasa odpadá externá časť maturity. Toto je taká smutnejšia výučba, verím že maturita už bude prezenčná."

      Na hodinách aktívne študenti diskutujú po slovensky alebo po anglicky, či už s učiteľom, alebo so spolužiakmi pri práci v skupinách, takže im nehrozí, že by si odvykli od odpovedí či vyjadrovania sa, čo budú potrebovať pri ústnej maturite.

      Aj keď tisovským gymnazistom osobný kontakt s učiteľmi chýba, väčšina z pedagógov si pre nich nájde čas aj popoludní a v prípade potreby tak urobili aj cez vianočné prázdniny.

      Čítajte viac: https://vysokeskoly.sme.sk/c/22591386/prisli-o-stuzkovu-zelene-stuzky-vlastne-ani-nemaju-kde-nosit.html

    • Darujte 2% pre Vaše deti
     • Darujte 2% pre Vaše deti

     • Milí rodičia a priaznivci EGT,

      chceli by sme Vás informovať o možnosti pomôcť škole. Je to možnosť poskytnutia 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2020. Vďaka Vašej ochote pomôcť, poukážu jednotlivé daňové úrady určitú finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju a zlepšeniu záujmových aktivít Vašich detí na našej škole. V minulom roku sa aj vďaka Vašej podpore podarilo získať 1 094 EUR, za čo Vám chceme touto cestou poďakovať.

      Pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci je vytvorené občianske združenie, ktoré patrí medzi prijímateľov 2 % Vami zaplatenej dane.

      Identifikačné údaje prijímateľa 2 %:

      IČO:                                           37894706

      Právna forma:                         občianske združenie

      Obchodné meno (názov):      Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec

      Sídlo:                                         Jesenského 836, 980 61  Tisovec

       

      Darcami môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

      Ak ste ešte nedarovali 2 % a rozhodnete sa túto prosbu akceptovať, pre darovanie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

       

      ZAMESTNANEC – požiada svojho zamestnávateľa do 15. 02. 2021 o vykonanie ročného zúčtovania dane:

       

      1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť (resp. vystaviť) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (tlačivo č. 1). Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % Vašej zaplatenej dane. Následne na to vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo č. 2). Suma 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 € a nemáte nedoplatok na dani alebo máte nedoplatok, ale do dňa podania vyhlásenia o poukázaní 2 % máte tento nedoplatok vysporiadaný.
      2. Obidva vyplnené tlačivá odovzdajte alebo zašlite poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2021.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) .

      FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama  (napr. živnostník alebo osoba, ktorá mala viac príjmov zo závislej činnosti – minimálna výška sumy 2 % zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 €)

       

      1. V daňovom priznaní pre FO (DPFO typ A - str. 5, VIII. oddiel, DPFO typ B – str. 12. XII. oddiel) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech len jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 3 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú osoby, ktoré odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín v organizácii a získali od organizácie potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je nutné priložiť k daňovému priznaniu.

      PRÁVNICKÁ OSOBA (môže poukázať 1,0 % z dane aj viacerým prijímateľom, ale suma 1,0 % zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšia ako 8,00 € a nemáte nedoplatok na dani):

       

      1. V daňovom priznaní pre PO (DPPO - str. 12, VI. časť, kolónka 3) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % v prospech jedného prijímateľa a v prílohe sa môžu uviesť ďalší traja prijímatelia. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa horeuvedených údajov.
      2. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa sídla firmy v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania určenú (zvyčajne do 31. marca) a zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % z dane žiadne iné tlačivo.
      3. Existuje možnosť darovania 2 % zaplatenej dane. Túto možnosť majú právnické osoby, ktoré do termínu na podanie DP a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.2021) DARUJÚ vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V tomto prípade v daňovom priznaní pre PO vyplnia na str.12, VI. časti, kolónky 2 a 

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať Ing. Hanu Homoľovú emailom na hanka.homolova@egt.sk alebo telefonicky na t. č. 047 55 11 704.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorých naša výzva osloví. Chceme Vás ubezpečiť, že takto získané finančné prostriedky budú  účelovo využité na podporu vedy, športu a vzdelávania žiakov našej školy, ako aj na zabezpečenie rôznych učebných pomôcok, výpočtovej techniky, literatúry a pod..

      Mgr. Miroslava Štefániková

      riaditeľka školy

    • Bojujeme proti mýtom
     • Bojujeme proti mýtom

     • 3.2.2021 sa mali možnosť študenti zúčastniť prednášky spojenej s besedou o málo spomínanej téme: Slovensko a NATO. Počas besedy sme sa dozvedeli, aká bola cesta našej krajiny do aliancie, aké podmienky musela spĺňať. Tiež sa hovorilo o poslaní NATO a jeho zapájania sa do diania vo svete. Okrajovo sme hovorili o úlohách armády v mierových časoch. Hlavným poslaním aktivity bolo vysvetliť niekoré mýty, ktoré spochybňujú význam tejto inštitúcie v súčasnosti. Pomerne vysoká účasť študentov presvedčila, že táto problematika je pre nich zaujímavá. Vypočutím tejto prednášky a zapojením sa do besedy by sa študenti mohli stať odolnejšími voči klamlivým informáciám, ktoré sa šíria a spochybňujú význam i tejto organizácie.

     • Divergent spustil nový e-shop, výrobky môžete kúpiť z pohodlia domova

     • V pondelok, 1.2.2021 spustila tohtoročná školská firma DIVERGENT svoj oficiálny e-shop. Na vytvorení a spustení internetového obchodu žiaci pracovali od začiatku fungovania ich firmy. Na jeho tvorbe sa podieľalo najmä oddelenie marketingu a výroby, ale aj ľudských zdrojov a financií.

      Doposiaľ školské firmy predávali prevažne svoje výrobky na chodbách školy a akciách organizovaných školou a mestom Tisovec. No keďže DIVERGENT je v preklade iní ako ostatní, vzľadom na pandemickú situáciu sú ich možnosti predaja prevažne v online priestore. Aj v tejto zložitej dobe sa môžu ich výrobky prostredníctvom e-shopu dostať k zákazníkom priamo domov.

      Na e-shope sú dostupné orieškové maslá z vlašských orieškov, ktoré školská firma vyrába. Okrem toho tam môžete nájsť aj rôzne lahodné recepty, v ktorých môžete využiť orieškové maslo alebo nájsť rôzne informácie o našej firme.

      Link na e-shop: https://egt-divergent.flox.sk/

    • ElektroodpadDopad
     • ElektroodpadDopad

     • Dňa 29.1. 2021 sa v budove školy EGT uskutočnil prvý zber elektroodpadu. Firma SEWA nám v rámci projektu ElektroodpadDopad doručila zberný kontajner na elektroodpad. Ešte v tom týždni náš učiteľský zbor a zamestnanci školy vo svojich domácnostiach vyzbierali všetky nefunkčné a nepotrebné elektrické spotrebiče, mobily, káble či iný elektronický odpad.

      Vyzbieraným odpadom sme v piatok 29.1. zaplnili zbernú nádobu.  Aj napriek pandemickým opatreniam, sme uskutočnili náš prvý zber odpadu v rámci školy. Ak máte aj vy doma nepotrebný elektroodpad (nefunkčné mobily, notebooky, rôzne káble, nabíjačky, varné kanvice...)môžete ho priniesť do školy, zberná nádoba je uložená pri zadnom vchode školy. Aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať životnému prostrediu.

      Alžbeta Chmelková 2.A a Mgr. Gabriela Antalová

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28.1.2021

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      (bilingválne gymnázium) 

      pozýva

      žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

      a všetkých záujemcov o štúdium na škole na online

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      dňa 28. januára 2021

      Čo sa dozviete?

      • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky + online informácie + online ukážkové testy
      • aký má škola učebný plán – predmety, kurzy a workshopy v jednotlivých ročníkoch
      • o možnostiach mimoškolských aktivít
      • do akých projektov je škola zapojená
      • kde môžete bývať, ak ste dochádzajúci
      • kde sa budete stravovať
      • ako pracuje Žiacka rada a Rodičovská rada
      • odpovede na vaše otázky

      Harmonogram DOD na EGT:

      09:00 ► online stretnutie s pani Štefánikovou, riaditeľkou školy a študentkami Dominikou a Henrietou, zástupkyňami Žiackej rady, kde sa dozviete základné informácie o škole ...link ...viac info

      10:00 ► online hodina angličtiny s Ms. Rosnau & Ms. Rich, americkými lektorkami ► ...link  ...viac info

      10:45 ► online stretnutie s pani Ovčiarikovou, učiteľkou SJL, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link    ...viac info

      11:30 ► online stretnutie s pani Szczyrbovou, zástupkyňou školy, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky a vyskúšate si ukážkový online test ► ...link  ...viac info

      12:15 ► online stretnutie s pani Naďovou, učiteľkou EVB, kde sa dozviete požiadavky na prijímacie skúšky z evanjelického a. v. náboženstva a vyskúšate si ukážkový online test ► ..link ...viac info

       

      Linky na online stretnutia budú zverejnené na webovej stránke školy

      www.egt.sk *** priebežne do 27. januára 2021

      Tešíme sa na stretnutie s vami!

      Videoprezentácia: 2021              Staršie videá o škole: 2015 2016 2017_1 2017_2 2018_1 2018_2 2019 2020

      Americkí lektori: 2021_Gary_Clara_Anastasia     Staršie: 2017_Lukas

      Prehliadka školy: 2021

     • Po prázdninách "na nohy"

     • Aj keď nie sme v škole v Tisovci, duchom sme prítomní. Po troch týždňoch "voľna" sme v utorok 12.1. veľmi pružne rozbehli naše aktivity. Zorganizovali sme sústredenie žiackej školskej rady v rámci projektu  "Školy, ktoré menia svet". Cieľom bolo zaktivizovať jej činnosť. Zúčastnili sa ho všetci zástupcovia tried, koordinátorky - L. Naďová, J. Šmecková pod vedením skúsených lektoriek. Sústredenie pomohlo novým členom lepšie pochopiť význam žiackej školskej rady a starší mohli lepšie spoznať svojich nástupcov. Veríme, že energia, ktorú žiaci preukázali v týchto dňoch, bude premená na zaujímavú činnosť v našej škole.

    • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )
     • Julie Ballantyne- Reynolds (07.01.1941 – 24.05. 1998 )

     • bola jednou z prvých amerických  lektorov v škole v rokoch 1992 -95. Bola prvou vedúcou  English Department. Ešte pred otvorením prvého školského roku, vidiac, v akom stave je budova školy, kam sa po dočasnom  pobyte  v terajších priestoroch základnej umeleckej školy malo gymnázium presťahovať,  sa obrátila  listami na svojich priateľov v Kanade a v USA o pomoc.

      Tým sa začala veľká  a na Slovensku jedinečná  akcia pomoci amerických a kanadských  kresťanov, prevažne z Missourskej synody.  Julie bola koordinátorkou tejto unikátnej akcie. Jej výsledkom bola veľká   finančná a personálna pomoc, vďaka ktorej sa škola po dvoch rokoch mohla presťahovať do súčasnej budovy.  Do Tisovca prišlo v priebehu pár rokov okolo 500 dobrovoľníkov z Ameriky. Škola  tým získala   veľkú sieť priateľov a podporovateľov, čo sa prejavilo i v ďalších projektoch.

      Vlastný výmenný program, naši žiaci mohli ísť študovať do USA,  Julie našla hostiteľské rodiny, bol  vybudovaný med lab, chemické laboratórium, fyzikálne laboratóriu,  knižnica.  Americkí priatelia robili finančné zbierky  na mnohé ďalšie  materiálne vybavenie školy.

      Za týmto všetkých bola Julie, jej aktivita a jej dôveryhodnosť v amerických cirkevných kruhoch.  Založila a viedla prvý spevokol. Nacvičila prvé Christmas Story. Poznali a mali ju radi nielen žiaci, rodičia, ale aj Tisovčania. Volali ju pani Julie a ona s úsmevom a láskou s nimi komunikovala aj po slovensky. Na jej počesť  začiatkom kalendárneho roku pri príležitosti  nedožitých narodenín  organizujeme   Deň Julie Ballantyne, umelecké predstavenia a vystúpenia našich žiakov.  Tohto roku, pretože  školy sú zatvorené,  si ju pripomíname  v našich modlitbách a spomienkach. Bola to výnimočná žena,  ktorá s úsmevom a láskou rozdávala lásku. Vďaka, Julie!

      Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka

    • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore
     • Pomaturitné stretnutie sme si dali vo virtuálnom priestore

     • Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí.

      Pomaturitné stretnutie, tradičná spoločenská aktivita, je súčasťou našich životov. Vyvoláva v nás množstvo emócií spôsobených nostalgiou, radosťou, hrdosťou, prípadne frustráciou zo zmarených životných príležitostí, podľa situácie, v akej sa ocitneme.

      Ako učiteľka považujem pomaturitné stretnutia za test, či sa dielo podarilo. Na rozdiel od svojej kaderníčky nevidím okamžite výsledok svojej práce. Dobrým výsledkom našej učiteľskej práce nie je dobré vysvedčenie, ale dobrý človek. To sa nemusí ukázať okamžite, dozrievanie potrebuje svoj čas, životné skúšky.

      Výsledok sa môže objaviť neskôr. Práve pomaturitné stretnutia sú zrkadlom našej práce. Môžeme ich poňať ako korekciu nášho snaženia, môžu byť i malou sondou, ktorá v mikrosvete reflektuje spoločenské dianie, prípadne, a to my učitelia veľmi potrebujeme, sú povzbudením, motiváciou a získaním dobrého pocitu, že sme sa nenamáhali nadarmo.

      Tieto všetky atribúty naplnilo nedávne pomaturitné stretnutie.

      Koľko je u vás hodín?

      Každé stretnutie je výnimočné, milé, ale toto v histórii školy získalo prvenstvo Nechcene a neplánovane ho spôsobila koronakríza. Namiesto stretnutia v tehlovej budove školy sme sa stretli online, teda vo virtuálnom priestore.

      Výborný nápad iniciátorky Biby, ktorá ani po dvadsiatich rokoch nezaprela svoju aktivitu a líderske schopnosti.

      “Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.„

      Stretol sa silný ročník 2000. Boli silní akademicky. V externej maturite z angličtiny na prvých piatich miestach boli tri žiačky školy. Silní v schopnosti uplatniť sa profesionálne vo veľkej konkurencii v oblastiach, ktoré vyštudovali.

      Silní vo vzájomnej spolupatričnosti, ktorú si vypestovali v atmosfére menšej internátnej školy, kde sa zišli z rôznych oblastí Slovenska. Silní v hodnotovej orientácii, ktorej základ tvoril kresťanský charakter školy, ktorý dokázali prirodzene pretaviť a žiť vo svojich životoch.

      Bolo to výnimočné stretnutie so zaujímavými ľuďmi, žijúcimi na troch kontinentoch. Paradoxne, pre koronu sme boli schopní stretnúť sa vo väčšom počte než pri tradičnom osobnom stretnutí. Bolo až dojemné, akí boli Európania tolerantní a ohľaduplní pri rešpektovaní časových posunov v Amerike a Austrálii.

      Z pohľadu malej sondy reflektujúcej spoločenské dianie toto stretnutie nastoľuje otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnosti. Omnoho skôr, ako sa to stalo všeobecným trendom, sme my, bilingválne školy, zaznamenali odchod našich absolventov na štúdium do zahraničia.

      Čo by nebolo až také zlé, ak by sa po absolvovaní dobrých škôl vrátili domov. Vieme, že sa nevracajú. Neskoro sme sa spamätali a teraz lamentujeme. Ostať len pri lamentovaní a nekonať je tragédiou pre našu spoločnosť.

      Chceme sa stretávať

      Po počiatočnom nadšení z dištančného vzdelávania, ktoré sa vyhlasovalo takmer že nie za budúcnosť vzdelávania samého osebe, sa dostávame z oblakov naspäť na zem.

      Hádam sme už pochopili, že dištančné vzdelávanie, aj keď nemôžeme a nesmieme ignorovať nové technológie vo vzdelávaní, sa nemôže stať dominujúcim prvkom našej edukačnej stratégie.

      Človek je spoločenský tvor a potrebuje priamy sociálny kontakt. Tým viac v období svojho formovania, v období školskej dochádzky. Zatvorené školy nám to jasne, presne, na tvrdo ukázali.

      K desiatim negatívnym následkom zavretia škôl by sme mohli pridať ešte jedenásty následok – zánik pomaturitných stretnutí. Obrazovka a myš počítača majú predsa len obmedzené spomienkové možnosti.

      Pomaturitné stretnutie bolo výborné. Tešíme sa na budúce, ktoré, ako si všetci želáme, má byť prezenčné.

      Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22561099/pomaturitne-stretnutie-sme-si-dali-vo-virtualnom-priestore.html

      23. dec 2020 o 11:11 Helena Pašiaková, autorka je bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci

     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

     • Vážené kolegyne a kolegovia, Vážení rodičia, milí žiaci!
      Evanjelické gymnázium v Tisovci pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu  hodín na základe rozhodnutie ministra školstva SR z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021.

      Prajem nám všetkým do roku 2021 veľa zdravia, trpezlivosti a disciplinovanosti pri dodržiavaní opatrení. Žiakom prajem veľa síl pri štúdiu, ktoré si momentálne vyžaduje viac vnútornej motivácie pre získavanie vedomostí. 

      Miroslava Štefániková - riaditeľka školy

    • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej
     • Poďakovanie študentke Aničke Luptákovej

     • Milá pani riaditeľka a triedna pani profesorka,týmto chceme poďakovať Vašej študentke z nášho Cirkevného zboru ECAV Lučenec Aničke Luptákovej, ktorá sa ako  dobrovoľníčka  prihlásila pomôcť pri varení polievky pre bezdomovcov. Náš Cirkevný zbor ECAV Lučenec už 4 roky varí polievku pre bezdomovcov, a tým sa zapája do charitatívnej   služby kresťanských cirkvi v meste Lučenec,ktoré od konca októbra do začiatku apríla  sa striedajú pri varení polievky pre bezdomovcov. Táto polievka sa vydáva v Nocľahárni pre bezdomovcov na Olbrachtovej ulici.  V stredu, 9.12.2020 sme spolu s Aničkou na fare navarili  polievku na stredu a na štvrtok, cícerovú a kapustovú.  Boli sme ju  spolu vydať v Nocľahárni od 12:00 do 13:00 hod.  Veľmi si vážime jej ochotu aj záujem, čo je ojedinelé, lebo väčšinou sa do našej služby zapájajú dôchodcovia.  Verím, že je to dobrá skúsenosť aj pre ňu. Prikladáme aj fotku, ktorú sme si spolu urobili, škoda, že nám nenapadlo odfotiť sa aj pri výdaji polievky v Nocľahárni. Týmto  zároveň prosíme o jej ospravedlnenie za neúčasť na dištančnom vyučovaní. S pozdravom Mária Hroboňová, ev. farárka a Ľudovít Hroboň, zborový farár CZ ECAV Lučenec

     • Workshop v piatom ročníku

     • Aj v tomto školskom roku predmetová komisia anglického jazyka pripravila päť dní rôznorodých aktivít zameraných na prípravu na písomný test z anglického jazyka. Žiaci absolvovali vyučovanie v blokoch, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zhrnutie gramatických javov týkajúcich sa slovies- gramatických časov, podmienkových viet, trpného a činného rodu. Štvrtý blok bol zameraný na utvrdenie si vedomosti v oblasti využívania členov, jednotlivých zámen ako aj  čísiel a rodov podstatných mien. Cieľom piateho bloku bolo zopakovať si a utvrdiť si vedomosti týkajúce sa slovotvorby v angličtine.  Posledný deň workshopu bol venovaný simulácii on line maturitného testu. Žiaci cez portál Edu page absolvovali maturitný test, kde po jeho ukončení zistili svoj výsledok okamžite. V rámci workshopu sa zoznámili s rôznymi prístupmi a stratégiami, ktoré sa využívajú nielen pri maturitnom testovaní, ale aj pri rôznych medzinárodných skúškach.

      Workshop in the fifth year

      Also this school year, the English Department prepared five days of various activities aimed at preparation for a written test in English. Students learnt in blocks, which were focused on reading comprehension, listening comprehension, summary of grammatical phenomena, including verbs-grammatical tenses, conditional sentences, passive and active voice. The fourth block was focused on consolidating knowledge in the use of articles, individual pronouns as well as numbers and genera of nouns. The aim of the fifth block was to review and consolidate their knowledge of word formation in English. The last day of the workshop was dedicated to the simulation of the online Maturita test. Studnts through the Edu portal page took the Maturita  test, where they found out their result immediately after its completion. During the workshop, they got acquainted with various approaches and strategies that are used not only for  Maturita testing, but also in various international exams.

      (ZV)

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Ahojte egéťáci :-)

      Za pomoci školského časopisu môžete vyčarovať úsmev na tvári vašich spolužiakov, učiteľov či kamarátov z EGT. Pýtate sa ako? Tu je návod: zaprajte im prostredníctvom vianočnej pošty krásne sviatky. Napíšte vinš (nezabudnite dopísať meno odosielateľa a prijímateľa + triedu) na mail: skolskycasopisegt@gmail.com, najneskôr do 13.12. 2020. Všetky priania uverejníme v najbližšom čísle nášho časopisu Inteligent. Aj takýmto spôsobom môžete urobiť niekomu nesmiernu radosť :-)

    • Workshop čitateľskej gramotnosti
     • Workshop čitateľskej gramotnosti

     • V dňoch od 30.11. do 04.12. 2020 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili online workshopu s názvom Čitateľská gramotnosť. Cieľom workshopu bolo, aby si žiaci osvojili čitateľské zručnosti potrebné na efektívnu prácu s textom. Počas celého týždňa pracovali naši zverenci s rozličnými druhmi textov a o ich usilovnosti svedčia aj vysoké výsledné percentá zo záverečného testu. Veríme, že po ukončení workshopu egeťáci disponujú takými čitateľskými kompetenciami, ktoré im umožnia zvládnuť externú časť maturitnej skúšky bez akýchkoľvek stresov a s excelentnými výsledkami :-)

    • Workshop kritického myslenia
     • Workshop kritického myslenia

     • V dňoch  od 30. 11. do 4. 12. žiaci sa  prvých ročníkov zúčastnili workshopu kritického myslenia. Cieľom workshopu bolo vytvoriť argumentačnú esej na tému Písanie domácich úloh je prežitok. Môžeme konštatovať, že všetci žiaci pracovali  veľmi dôsledne a pozorne. Naučili sa pracovať s argumentami,  dokazovať ich a používať. Dokázali používať rôzne zdroje informácií   a zaznamenávať ich. Veríme , že poznatky , ktoré získali na workshope, využijú aj v budúcnosti na iných vyučovacích predmetoch.

    • Workshop finančnej gramotnosti
     • Workshop finančnej gramotnosti

     • V dňoch 30.11. až 4.12. sa na našej škole realizoval workshopový týždeň v netradičnej forme. Zúčastnili sme sa ho dištančne, formou online hodín. My, tretiaci, sme sa tento týždeň zamerali na tému finančnej gramotnosti. Týždeň sme odštartovali spoločným stretnutím, kde sme sa oboznámili s témou a plánom na nasledujúce dni. Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme pracovali na zadaných úlohách. Venovali sme sa finančnej matematike, dozvedeli sme sa viac o finančnom trhu a o nástrahách práce s financiami. V stredu nás čakala prvá hodina s externou prednášajúcou, p. Rosiarovou Hláskovou, kde sme si vyskúšali vypĺňanie daňového priznania. Vo štvrtok sme mali prednášku s p. Havrilom zo spoločnosti Partners Group, ktorý nám predstavil finančné plánovanie. Posledný deň sme zavŕšili prednáškou s p. Perončíkovou zo spoločnosti OVB Allfinanz a.s., kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o II. pilieri. Všetky prednášky boli veľmi zaujímavé a získali sme množstvo nových informácií, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu. V mene ročníka by som sa chcela poďakovať všetkým prednášajúcim a samozrejme aj pani učiteľkám, ktoré nás týmto týždňom sprevádzali.

      J. Šuhajová, 3.A trieda

      The workshop week was held in our school from November 30th to December 4th in a non-traditional form. We participated in it in the form of online classes. We, the third graders, focused on the topic of financial literacy. We started the week off by talking through the week's plan and we were acquainted with the topic. We were divided into groups in which we worked on the assigned tasks. We focused on financial mathematics, we learned more about the financial market and our upcoming work with finances. On Wednesday we had the first lesson with an external lecturer, Mrs. Rosiarová Hlásková, where we tried filling in the tax return. On Thursday we had a lecture with Mr. Havrila from the Partners Group, who presented financial planning to us. We finished off with a lecture with Mrs. Perončíková from OVB Allfinanz a.s., where we learned more about the II. pillar. All topics were very interesting and we got a lot of new information that will help us in the future. On behalf of both of the classes, I would like to thank all the lecturers and, of course, the teachers who accompanied us throughout the week.

      J. Šuhajová, 3.A trieda