• Konferencia INOŠKOLA 2021 bude online!

     • Evanjelické gymnázium v Tisovci

      organizuje

      Konferenciu pre všetkých aktívnych učiteľov regiónu

      INOŠKOLA EGT

      10.novembra 2021

       

      Konferencia bude prebiehať v online priestore!

      Prihláseným záujemcom bude link na pripojenie poslaný deň pred konferenciou.

      PROGRAM:

      08:00 – 08:30  Prezentácia

      08:30 – 08:45  Otvorenie konferencie – Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka EGT

      08:45 – 09:15  Inoškola –  Vĺčatá

      • Hľadáme aktívne a inovatívne školy, ktoré sa snažia pripraviť žiakov na budúce povolania, ktoré si ešte ani nevieme predstaviť

      09:15 – 09:45   Accelium – Ing. Vladislav Leško, Ing. Ivan Papay

      • Predstavíme vám inovatívny vzdelávací program, ktorý využíva strategické hry na zaujatie žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomovania, sústredenia a vytrvalosti

      9:45 –  10:00   prestávka

      10:00 – 11:10 Regionálne centrá podpory učiteľov - PaedDr. Marek Kmeť , Mgr. Zuzana Sojková

      • podpora učiteľov prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností priamo v regiónoch informácie o zriaďovaní RCPU a skúsenostiach z už zriadených centier

      11:00 – 12:15 workshopy:

      1. Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus -  Mgr. Jarmila Šmecková
      2. Mentor v mojej triede ! - Mgr. Katarína Jakubcová
      3. Triedne knižnice – Viktória Marcinová
      4. Online tools – Bc. Clara Rich, PaedDr. Zuzana Vojteková
      5. Objaviť, spoznať, zažiť  – Mgr. Monika Podolínska

      12:15 -13:00   prestávka

      13:00 – 14:30  Ako horieť a nevyhorieť  – Mgr. Karol Kováč, PhD /Inštitút stresu/

      14:30 – ukončenie konferencie

       

      Súčasťou konferencie je aj výstava o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine a ich posolstve

       

      Prihlásiť sa môžete do 5.novembra 2021 na link:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzZMftesaXtkVNA7d5CAHZ-ynXqkcWBkXu-VDbb9ttc9T8tQ/viewform

       

      WORKSHOPY

      1. Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus - Mgr. Jarmila Šmecková

      Ľudia sa delia na my a oni, o druhých hovoria ako o neľuďoch, keď tí správni „tých“ nechcú a vyčleňujú zo svojej spoločnosti... Príbehy zo Slovenska? Áno. A tiež hovoríme o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a ich posolstve.

      Ako vzdelávať žiakov, aby vedeli kriticky rozoznávať, čo vedie k nacionalizmu, extrémizmu a radikalizmu a poznali ich dôsledky?

       

      2. Mentor v mojej triede! -  Mgr. Katarína Jakubcová

      Na workshope sa dozviete, čo robí a nerobí mentor v školskej praxi, príklad štruktúry mentoringového rozhovoru a bližšie sa pozrieme na spätnú väzbu a reflexiu - dve z troch najdôležitejších mentorských zručností. Čo mi mentoring dal a čo vzal, dozviete sa z mojej skúsenosti.

       

      3. Triedne knižnice  -  Mgr. Viktória Marcinová

      Triedna knižnica znamená dať deťom knihy na dosah ruky. Zároveň ich cez prestávku utíši a tiež im pomáha sústrediť sa. Čím ju ale naplniť, aby naozaj zaujala?

       

      4. Online nástroje vo vzdelávaní  – Bc. Clara Rich, PaedDr. Zuzana Vojteková

      Predstavíme Vám praktické online nástroje – Edpuzzle pre prácu s krátkym videom a tvorba online Únikovej hry, ktoré je možné využívať na rôznych predmetoch v prezenčnej aj dištančnej forme vzdelávania.

       

      5. Objaviť, spoznať, zažiť  - Mgr. Monika Podolinská

       

      Učiť deti, ktoré inak vyzerajú, žijú a rozprávajú, nie je jednoduché. No určite nie nemožné. Ja som sa rozhodla ísť cestou zážitku a osobnej skúsenosti. A výsledky mojich žiakov potvrdzujú, že som sa rozhodla správne.

       

      Upozornenie: v prípade nepriaznivej epidemickej situácie bude konferencia prebiehať aj v online priestore  - po prihlásení Vám bude zaslaný link na pripojenie.

       

      Tešíme sa na stretnutie s vami, na výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu :)

     • Asociácia absolventov EGT - AAEGT

     • Ahojte!

      Ako skupina absolventov Evanjelického gymnázia v Tisovci (ďalej len "EGT") sme sa rozhodli založiť občianske združenie - Asociácia absolventov EGT (ďalej len "AAEGT"). Cieľom združenie je pomáhať škole prepájaním absolventov, zdieľaním skúseností a finančnými prostredkami.

      Momentálne pracujeme na stanovách občianskeho združenia, pričom by sme ho radi zaregistrovali do konca roka a od začiatku roka 2022 začali fungovať.

      Touto cestou by ste chceli pozvať ostatných absolventov školy, aby sa stali členmi AAEGT a prípadne pomohli s vytváraním toho, čomu presne sa budeme venovať. Ak máš záujem zapojiť sa, vyplň, prosíme, dotazník nižšie.

      https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfBIeSOcQR.../viewform...

      Vďaka a tešíme sa na spoluprácu!

      Peter Ondriaš, Vratko Strmeň a ďalší absolventi

    • Projekt Y.E.S. - G.R.E.E.N. v Litve
     • Projekt Y.E.S. - G.R.E.E.N. v Litve

     • Od 4. do 8. októbra sa konala mobilita projektu Y.E.S. G.R.E.E.N. v Litve. Zúčastnili sa jej žiaci z tretieho ročníka - Alžbeta Chmelková 3.A, Hana Kobelová 3.A, Alžbeta Smitalová 3.B a Denis Dovala z 3.B. Ako pedagogický dozor boli školou poverené pani zástupkyňa Mgr. Jaroslava Szczyrbová a pani učiteľka Mgr. Katarína Jakubcová.

      Téma tejto mobility bola biodiverzita. Napísali sme dve rozprávky a tiež vypracovali prezentáciu. Svoje práce sme odprezentovali pre ostatné zúčastnené krajiny (Litva, Česká republika, Estónsko, Taliansko a Bulharsko).

      Počas voľného času sme spoznávali krajinu, ľudí a kultúru Litvy. Ochutnali sme aj národné jedlo Ceppeliny. Vybudovali sme si aj množstvo priateľstiev. Pre mnohých z nás je to nezabudnuteľný zážitok. Podľa slov priateľov z Litvy sme tu vždy vítaní.

      Na záver sa chceme poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa mobility a nášmu pedagogickému dozoru za trpezlivosť a ústretovosť počas tejto mobility.

      Denis Dovala (III.B) a Alžbeta Chmelková (III.A)

       

       

      The mobility in YES G.R.E.E.N project was held in Lithuania from October 4 - 8. The following students took part in this mobility: Alžbeta Chmelková 3.A, Hana Kobelová 3.A, Alžbeta Smitalová 3.B a Denis Dovala 3.B. The pedagogical supervision was held by Mgr. Jaroslava Szczyrbová and Mgr. Katarína Jakubcová.

      The theme of this mobility was a biodiversity. We wrote two fairy tales and also prepared the presentation for the other participants from the following countries: (Lithuania, Estonia, Czech Republic, Italy and Bulgaria).

      During our free time we explored the country and the culture of Lithuania. We tasted the national Lithuanian meal called Ceppeliny. We made new friends and for many of us it was an unforgettable experience. As our friends from Lithuania say, we will always be welcomed in Lithuania.

      In conclusion, I would like to thank the school leadership for the opportunity to participate in this mobility and our pedagogical supervision for their patience and helpfulness during this stay.

     • Týždeň zdravého životného štýlu


     • Týždeň zdravého životného štýlu

      V dňoch od 11. do 15. októbra sa na našej škole konal týždeň zdravého životného štýlu. V pondelok si žiaci 3. ročníka vyskúšali váženie na biometrických váhach a meranie tlaku. V utorok na Chapli si žiačky 4.A Dominika Murínová a Henrieta Vengrínová pre spolužiakov pripravili prezentáciu o očkovaní proti HPV. Pani učiteľka Gabriela Antalová nám v rámci Chaplu odprezentovala základné pravidlá správnej životosprávy ako aj techniky správneho dýchania. V stredu a štvrtok sme na chodbe žiakom ponúkali zdravú ovocnú desiatu. Žiaci si mohli vybrať mandarínky, banány a jablká. V priebehu týždňa žiaci 2. a 3. ročníka na hodinách biológie súťažili v kvíze o zdravom životnom štýle.

      Dúfame, že ste si z tohto týždňa niečo odniesli a pochutnali si na ovocnej desiate.

      Na záver sa chceme poďakovať pani Antalovej za organizáciu tohto týždňa ako aj všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu.

       

      Healthy lifestyle week

      In the days from 11th to 15th October there was a healthy lifestyle week going on in our school. It started on Monday when the third years tried measuring on biometric scales as well as measuring their blood pressure. On Tuesday’s Chapel lesson, students from 4thA Dominika Murínová and Henrieta Vengrínová prepared a presentation about HPV vaccination. Mrs. Gabriela Antalová presented about the basic rules of healthy lifestyle and about the technique of correct breathing. We offered the students a healthy snack in the corridors during the big break on Wednesday and Thursday. Students could choose between tangerines, bananas and apples. The second and third years also competed in healthy lifestyle quiz during their biology classes that week.

      We hope that you took something useful from this week and that you enjoyed the healthy fruit snack.

      In conclusion, I’d like to thank Mrs. Antalová for the organization of this week as well as all the students that took part in its preparation and course.

      Alžbeta Chmelková, Gabriela Antalová

     • Clean-up Day

     • Clean-up Day je medzinárodný deň, ktorý sa tento rok oslavoval 18.9. Naši žiaci ho oslávili vyzbieraním odpadkov v okolí rôznych miest, ako Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo, ... Spolu sa zapojilo okolo 40 žiakov, ktorí vyzbierali 42 vriec odpadu. Aktívne triedy budú odmenené bodmi do triedneho hodnotenia a plagáty, ktoré sme pripravili z fotiek od žiakov môžete nájsť na nástenke na 2. poschodí. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili!

      Clean-up Day is an international holiday and this year, we celebrated it on September 18. Our students cleaned up surroundings in towns including Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo. In total, around 40 students participated in the activity and together we filled 42 trash bags. Active classes will be rewarded with points. You can find few posters (created from photos students sent us) on the 2nd floor. Thank you everyone who participated!