• Týždeň zdravého životného štýlu


     • Týždeň zdravého životného štýlu

      V dňoch od 11. do 15. októbra sa na našej škole konal týždeň zdravého životného štýlu. V pondelok si žiaci 3. ročníka vyskúšali váženie na biometrických váhach a meranie tlaku. V utorok na Chapli si žiačky 4.A Dominika Murínová a Henrieta Vengrínová pre spolužiakov pripravili prezentáciu o očkovaní proti HPV. Pani učiteľka Gabriela Antalová nám v rámci Chaplu odprezentovala základné pravidlá správnej životosprávy ako aj techniky správneho dýchania. V stredu a štvrtok sme na chodbe žiakom ponúkali zdravú ovocnú desiatu. Žiaci si mohli vybrať mandarínky, banány a jablká. V priebehu týždňa žiaci 2. a 3. ročníka na hodinách biológie súťažili v kvíze o zdravom životnom štýle.

      Dúfame, že ste si z tohto týždňa niečo odniesli a pochutnali si na ovocnej desiate.

      Na záver sa chceme poďakovať pani Antalovej za organizáciu tohto týždňa ako aj všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu.

       

      Healthy lifestyle week

      In the days from 11th to 15th October there was a healthy lifestyle week going on in our school. It started on Monday when the third years tried measuring on biometric scales as well as measuring their blood pressure. On Tuesday’s Chapel lesson, students from 4thA Dominika Murínová and Henrieta Vengrínová prepared a presentation about HPV vaccination. Mrs. Gabriela Antalová presented about the basic rules of healthy lifestyle and about the technique of correct breathing. We offered the students a healthy snack in the corridors during the big break on Wednesday and Thursday. Students could choose between tangerines, bananas and apples. The second and third years also competed in healthy lifestyle quiz during their biology classes that week.

      We hope that you took something useful from this week and that you enjoyed the healthy fruit snack.

      In conclusion, I’d like to thank Mrs. Antalová for the organization of this week as well as all the students that took part in its preparation and course.

      Alžbeta Chmelková, Gabriela Antalová

     • Clean-up Day

     • Clean-up Day je medzinárodný deň, ktorý sa tento rok oslavoval 18.9. Naši žiaci ho oslávili vyzbieraním odpadkov v okolí rôznych miest, ako Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo, ... Spolu sa zapojilo okolo 40 žiakov, ktorí vyzbierali 42 vriec odpadu. Aktívne triedy budú odmenené bodmi do triedneho hodnotenia a plagáty, ktoré sme pripravili z fotiek od žiakov môžete nájsť na nástenke na 2. poschodí. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili!

      Clean-up Day is an international holiday and this year, we celebrated it on September 18. Our students cleaned up surroundings in towns including Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo. In total, around 40 students participated in the activity and together we filled 42 trash bags. Active classes will be rewarded with points. You can find few posters (created from photos students sent us) on the 2nd floor. Thank you everyone who participated!